SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

BILJNE VAŠI, CIKLONIZACIJA I APEL PČELARIMA!Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.791

Poslednjih dana aktivno se sprovodi zaprašivanje područja sa zemlje i iz vazduha koje radi preduzeće „Ciklonizacija „doo iz Novog Sada u saradnji sa lokalnim samoupravama širom Srbije. Odbor za zaštitu pčela Saveza pčelarskih organizacija Srbije je predstavnike pomenutog preduzeća pozvao da uzmu učešće u konferenciji za medije koja se održala 9. 4. 2016. godine, ali se niko od njihovih predstavnika tada nije pojavio. Iz razloga aktuelnih mogućih problema, Odbor za zaštitu pčela SPOS i nadalje će reagovati kod lokalnih samouprava gde se ciklonizacija sprovodi da se preduzmu sve mere kako bi se sprečilo trovanje pčelinjih društava prilikom takvog tretmana štetnih insekata.

Verovatno da će do susreta sa predstavnicima ciklonizacije ubrzo doći iz razloga jer preduzeće koje obavlja i pruža usluge zaprašivanja delimično sprovodi zakon. Nakon Vladičinog Hana javili su se pčelari iz Šida, koji su za  obavljanje ciklonizacije na teritoriji njihove opštine saznali iz medija (radio), nisu dobili nikakvo pisano obaveštenje, a kamoli da su aktivno uključeni u razgovore o načinu, maršruti i vremenu ciklonizacije.

Takođe, ove godine primećena je veća pojava biljnih vaši na svim kulturama. Ogroman problem, a do skoro i nepoznanica za mnoge pa čak i za fitosanitarne inspektore da korišćenje insekticida pri pojavi biljnih vaši na plodu bilo koje kulture može biti pogubno po pčelinja društva. Biljne vaši stvaraju medljiku i veoma privlače pčele, primer iz Prokuplja gde je nezvanično stradalo oko 600 društava u polju pšenice. Biljna vaš u zasadu pšenice se pojavljuje veoma retko, mnogi i ne pamte da se ikada pojavljivala, ali ove godine je bilo. Ratari su u Prokuplju koristili insekticid dok je polje bilo prepuno pčela izletnica, inspektori su smatrali da su stradale od preleta ne poznajući materiju na temu medljike i njen način nastajanja.

Upravo se  sada takva pojava biljnih vaši dešava na 6 hektara zasada kruške u selu Vizić opština Bačka Palanka na Fruškoj gori gde je na stajalištima preko 5000 društava doseljenih na pašu lipe. Nakon poziva predsednika DP Jovan Živanović iz Novog Sada Đorđa Mrkića, Odbor za zaštitu pčela će preduzeti sve moguće inicijative da se zbog okolnosti i situacije tretman na kruški obavi noću ili u dogovoru sa pčelarima, takođe o svemu ovome će biti obaveštena i šefica regiona fitosanitarne inspekcije Nina Nikolić. Moramo priznati da je ovog puta zakon na strani i ratara i voćara jer osim stroge zabrane prskanja u cvetu nigde u zakonu o korišćenju sredstava za zaštitu bilja nije pomenuta i zabrana prskanja bilja u plodu prilikom pojave biljnih vaši koje stvaraju medljiku ili u narodu poznati „šumski med“. Možda je tenutak da se o ovom problemu u narednom periodu organizuju predavanja  i savetovanja poljoprivrednim proizvođačima, fitozaštitarima i ostalima na temu „Biljna vaš i pojava medljike“, jer  je pomenutih šest hektara kruške prepuno pčela, svako hemijsko sredstvo koje bi se upotrebilo i imalo direktan kontakt izazvalo bi i direktnu, trenutnu smrt pčele. Odbor za zaštitu pčela, zajedno sa svim potpisnicima Sporazuma o saradnji će na kraju pčelarske sezone dati i predlog izmene i dopune zakona  o upotrebi hemijskih sredstava protiv biljne vaši, u svrhu zaštite pčela.

Ovim putem MOLIM sve pčelare da se Odboru za zaštitu pčela ISKLJUČIVO obraćaju preko svojih predsednika udruženja i tako iznose svoje probleme. Imam pozive od mnogih pčelara koji imaju probleme na terenu, a koji nisu članovi SPOS-a. Napomenuo bih da Odbor za zaštitu pčela zastupa ISKLJUČIVO interese PČELARA Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Rešenje je: da se kolege pčelari učlane ili da ne pokušavaju da koriste benefite koji  članovi SPOS-a imaju, telefonskim pozivanjem predsednika Odbora za zaštitu pčela i traženjem usluga, jer je cela ova problematika jako komplikovana I realno neverovatno skupa za rešavanje, te SPOS ne može svoje ograničene resurse trošiti na pčelare koji ne plaćaju članarinu SPOS-u.

Hvala na razumevanju!

Dejan Marković

Predsednik Odbora za zaštitu pčela SPOS-a

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien