SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

INSPEKCIJA UZORKOVALA 746 UZORAKA MEDA KOD PČELARADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.266

U prethodnom periodu je veterinarska inspekcija sprovela vanredni nadzor nad kvalitetom meda u prometu kod pčelara širom Srbije. Ukupno je uzeto 746 uzoraka, što je verovatno najveća akcija u istoriji Srbije.

Ogroman broj uzoraka ima odlične parametre analize, što je odlična vest! Sporadično je bilo loših rezultata i ovde ih objavljujemo u celosti. 

Parametri ispitivanja su bili: Senzorna analiza, količina glukoze i fruktoze, količina saharoze, sadržaj HMF, količina vode, količina nerastvorljivih materija, količina slobodnih kiselina, električna provodljivost, aktivnost dijastaze, prisustvo rezidua antibiotika i prisustvo rezidua pesticida.

– Uzorkovano je 746 uzoraka meda različitih vrsta (monoflorni i poliflorni)

– Senzorna analiza – 33 uzorka ne odgovara (nesvojstveni ukus, miris, konzistencija)
– 7 uzoraka ne ispunjava kriterijume kvaliteta zbog smanjenog udela redukujućih šećera (glukoze i fruktoze)
– 12 uzoraka ima veći procenat saharoze od propisanog (5 odnosno 10%)
– 30 uzoraka ima povišen nivo HMF
– 7 uzoraka ne ispunjava propisane uslove električne provodljivosti
– 12 uzoraka ima smanjenu aktivnost dijastaze
– ni u jednom uzorku nije utvrđeno prisustvo antibiotika i rezidua pesticida
– u 13 uzoraka je utvrđeno prisustvo sulfonamida
– 183 uzorka nije deklarisano na propisani način u skladu sa Pravilnikom (od potpunog nedostatka deklaracije do nedostataka vezanih za podatke o proizvodu: datum proizvodnje, rok upotrebe, oznaka serije / LOT-a, način proizvodnje, isticanje pogrešnog naziva – npr. „šumski med“ umesto „medljikovac“, navođenje da se radi o „100% prirodnom medu“ ili „garantovano prirodan“ i slične izjave, neisticanje veterinarskog kontrolnog broja objekta na deklaraciji. Inspekcija je upozorila pčelare da moraju pravilno da deklarišu svoj med, i ovako veliki broj neadekvatnih etiketa tj. deklaracija samo govori da pčelari čiji je med uzorkovan verovatno nisu pčelari SPOS-a, jer je SPOS za svoje članove izdao precizno uputstvo kako treba da deklarišu med (OVDE), kao i uputstvo kako pravilno da stave med u promet (OVDE). 

Ovom akcijom uklonjena je fama da i neki pčelari prodaju falsifikovani med. U akciji falsifikovani med nije utvrđen, nepravilnosti se uglavnom tiču neadekvatnog čuvanja i dekristalisanja meda. 

Zahvaljujemo se veterinarskoj inspekciji na dostavljenim rezultatima analiza! Očekujemo da nam se uskoro dostave podaci o uzorkovanim medovima u prometu u trgovinama od strane pakera. 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien