SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

IZABRAN PROJEKTANT POGONA ZA PRIKUPLJANJE I PLASMAN MEDA PČELARA SPOS-aDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.852

avez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) raspisao je konkurs (OVDE) koji je završen u petak 12. maja 2017. godine, za izbor projektanta za izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije (po staroj zakonskoj terminologiji – glavnog građevinskog projekta, na osnovu kog ćemo raspisati javni poziv za izbor izvođača radova za izgradnju pogona) za izgradnju objekta Pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a. IO SPOS-a danas je po ovom konkursu izabrao firmu projektanta.

Na konkurs su se javile četiri firme, od kojih se IO SPOS-a nakon direktnih pregovora odlučio za firmu sa najboljim referencama, koja je u prethodnom periodu radila recimo za METRO, TEMPO, LUKOIL i LIDL, kao i mnoge druge kompanije, što sve zajedno čini izvanredne reference, što delom možete pogledati na sajtu www.ateljeal.com. To je kompanija Ateljeal d.o.o., preduzeće za projektovanje, inženjering, promet i usluge, iz Vrnjačke Banje, koja je na konkursu SPOS-a nastupila u konzorcijumu sa NEO AERODROMES ENEGINEERING d.o.o. iz Beograda.

 

STRUKTURA POSLA

 

1. Idejno rešenje (IDR) – prikaz planirane koncepcije objekta sa prikazom i navođenjem svih podataka neophodnih za
utvrđivanje lokacijskih uslova

 

2. Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)
1. projekat arhitekture
2. projekat konstrukcije i drugi građevinski projekti
3. projekat hidrotehničkih instalacija – vodovod I kanalizacija
4. projekat elektroenergetskih instalacija
5. projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija
6. projekat mašinskih instalacija –termotehničke instalacije
7. projekat tehnologije
8. projekat saobraćajnica i saobraćajne signalizacije
9. projekat spoljnog uređenje sa sinhron-planom instalacija i priključaka, pejzažna arhitektura i hortikultura (u granicama
predmetne parcele)
10. geomehanička ispitivanja 

 

Prateći elaborati:
11. elaborat zaštite od požara
12/1: elaborat energetske efikasnosti

 

3. Projekat za izvođenje (PZI)
1. projekat arhitekture
2. projekat konstrukcije i drugi građevinski projekti
3. projekat hidrotehničkih instalacija – vodovod I kanalizacija
4. projekat elektroenergetskih instalacija
5. projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija
6. projekat mašinskih instalacija–termotehničke instalacije
7. projekat tehnologije
8. projekat saobraćajnica i saobraćajne signalizacije
9. projekat spoljnog uređenje sa sinhron-planom instalacija i priključaka, pejzažna arhitektura i hortikultura (u granicama
predmetne parcele)
11. projekat zaštite od požara
4. Priprema tenderske dokumentacije za izbor najpovoljnijeg izvođača radova

 

CENA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
1. Idejno rešenje (IDR)
2. Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)
3. Projekat za izvođenje (PZI)
4. Priprema tenderske dokumentacije za izbor najpovoljnijeg izvođača radova
__________________________________________________________________
Ukupna cena za stavke 1, 2, 3 i 4 ……………………………………………1.450.000,00 dinara + PDV 

 

NAČIN PLAĆANJA
20% po izradi IDR (idejnog rešenja)
50% po izradi PGD (projekta za građevinsku dozvolu) i dobijanju građevinske dozvole
30% po predaji PZI (izvođačkog projekta)

 

ROK IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
– Idejno rešenje (IDR) 15 dana nakon potpisivanja Ugovora i dobijanja potrebnih podataka
za projektovanje
– Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) 15 dana po dobijanju uslova za projektovanje (na ovo se dodaje zakonski rok za dobijanje građevinske dozvole od maksimalnih 28 dana) 
– Projekat za izvođenje (PZI) 15 dana po dobijanju građevinske dozvole

 

Očekuje se da izabrana firma sa radovima krene za 10-15 dana od danas, nakon završetka procedura koje su u toku. 

Nakon što sve bude završeno, na osnovu formirane dokumentacije SPOS će raspisati javni poziv za izbor izvođača radova. Nakon izbora izvođača radova, može se početi sa gradnjom. 

 

Sledi mala prezentacija najznačajnijih radova ove firme: 

 

A1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a90 a91 a92 a93 a94 a95 a96 a97 a98 a99 a990 a992 a993 a994 a995 a996 a997 a998 a999 a9990 a9991 a9992 a9993 a9994 a9995 a9996 a9997 a9998

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien