SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

KLASTER PONOVO PRAVI ŠTETU SRPSKIM PČELARIMA? DOKLE?Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.113

Kao što vam je poznato, klaster „Panonska pčela“ se još oktobra 2014. godine potpuno otuđio od pčelara, time što je predložio da se ukinu subvencije po košnici i usmere u njemu željene svrhe. Sada se usudio da zbog očiglednog neznanja, što ga ne opravdava jer je mogao da pita one koji znaju sve o srpsk0m pčelarstvu a nisu u njega pali sa Marsa kao pojedini, da nanese novu štetu srpskim pčelarima u širokoj javnosti.

Naime, rukovodilac klastera Hadži Zoran Jovanović je oktobra 2014. lično, bez odluke bilo kog organa klastera, predložio na sajtu klastera da se ukinu subvencije po košnici (OVDE). Kasnije je taj predlog stigao i u Ministarstvo (OVDE). SPOS je VEOMA oštro reagovao (detalje čitajte OVDE, OVDE, OVDE, OVDE, i OVDE), između ostalog i pozvao društva i udruženja pčelara koja su zajedno sa SPOS-om dobronamerno učestvovala u formiranju klastera da istupe iz njega i tako spreče dalje dezavuisanje pčelarstva i rad protiv interesa pčelarstva, što su neka društva i učinila (na primer OVDE, OVDE i OVDE), ali neka i nisu, te smatramo da je nakon ove nove bruke došlo vreme da pčelari upitaju svoja rukovodstva, koji su to motivi što nisu poslušali dobronamerni savet SPOS-a i istupili iz članstva, već i dalje daju legitimitet razaranju srpskog pčelarstva neistinama. 

Konkretno, prethodnih dana je pomenuti rukovodilac klastera naneo novu značajnu štetu pčelarstvu Srbije, pišući autorski tekst u listu Poljoprivrednik, koji je kasnije preuzeo i internet portal Agromedia (pročitajte ga OVDE). U tekstu se neznalački i površno baca ljaga na srpsko pčelarstvo, da u Srbiji nema stručnjaka za senzornu analizu meda, kao i mnogo toga drugog što možete pročitati na navedenom linku, a što je neistina! Ovakva površnost još jednom potvrđuje neznalački pristup klastera pčelarstvu, kao što je bio i onaj predlog da se ukinu subvencije po košnici! Takve tvrdnje se mogu izreći samo kada se nema kontakt sa pčelarima na terenu, ili kada se njihova znanja i mišljenje ne uvažavaju! Šta god od toga bilo, takav pristup pogubno utiče na razvoj pčelarstva! Kako će potrošači reagovati kad pročitaju onakav tekst?? Ko će odgovarati za obmanjivanje javnosti neistinama? 

Naime, Srpsko društvo za testiranje i ocenjivanje meda, čije učlanjenje u SPOS je trenutno u proceduri, je zajedno sa kolegama iz Italije koji su sertifikovani somelijeri meda (dr Raffaele Dall Olio i dr Gian Luigi Marcazzan) koji rade u prestižnom Institutu CRA-API u Bolonji, 23. i 24. aprila 2016. u Beogradu organizovalo prvu internacionalnu školu za somelijere meda u Srbiji. Odziv je bio više nego dobar. Na kraju kursa podeljeno je čak 30 sertifikata svim polaznicima škole za somelijere meda. 

Evo detaljnijih podataka o ovom Društvu, sa kojim je SPOS postigao dogovor o saradnji u korist pčelarstva i promocije kvaliteta srpskog meda na sastanku u Vranju 24. avgusta, i pokrenuta je procedura učlanjenja Društva u SPOS, u dogovoru sa predsednikom Društva dr Slađanom Rašićem. Evo detaljnijih podataka o ovom društvu: 

 

SRPSKO DRUŠTVO ZA TESTIRANjE I OCENjIVANjE MEDA

Med je proizvod pčela, koji je zbog svojih značajnih hranljivih i lekovitih svojstava nezaobilazan u ljudskoj upotrebi od najstarijih vremena. Potražnja za medom, kao neophodnog dodatka ljudskoj ishrani, sve više raste. Takođe, u porastu je i njegova proizvodnja. Zbog manipulacija u proizvodnji i prometu prirodnog meda, kao i zbog njegove zamene sa surogatima šećera, bez deklaracije za »veštački« med, postoji potreba da se očuva i permanentno kontroliše kvalitet pčelinjeg meda. S druge strane ponekad se tendenciozno i veoma lakomisleno govori o lošem kvalitetu meda iz Srbije.
Da bi se izbegla svaka nedoumica i proširile pravovremene informacije o stvarnom kvalitetu meda iz Srbije na dan Svetog Save, 27. januara 2016. godine formirano je udruženje „Srpsko društvo za testiranje i ocenjivanje meda“. Društvo su osnovali Univerzitetski profesori i stručnjaci poljoprivrednih, bioloških i veterinarskih nauka. 
Udruženje Srpsko društvo za testiranje i ocenjivanje meda je dobrovoljno, nevladino, neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva koji doprinose razvoju pčelarstva, stvaranju uslova za prenošenje i primenu stručnih, naučnih i praktičnih znanja i iskustava i promovisanje stalnog obrazovanja u cilju povećanja bezbednosti potrošača i njihove zaštite od zabluda i falsifikata iz asortimana pčelinjih proizvoda, uspostavljanja tešnje saradnje između prooizvođača meda i nadležnih i ovlašćenih stručnih i naučnih institucija Republike Srbije iz oblasti pčelarstva, kao i radi obavljanja proizvodnih, prometnih i savetodavnih usluga iz pčelarstva, a posebno iz oblasti kvaliteta meda i drugih pčelinjih proizvoda. 
Ciljevi udruženja su:
– podsticanje i unapređenje pčelarske proizvodnje,
– povezivanje i umrežavanje poljoprivrednih proizvođača kako međusobno tako i sa daljim kupcima njihovih proizvoda i plasman meda i drugih pčelinjih proizvoda u zemlji i inostranstvu,
– saradnja sa srodnim udruženjima iz zemlje i inostranstva
– obrazovanje poljoprivrednih proizvođača i konstantna edukacija stanovništva o značaju kvaliteta pčelinjih proizvoda,
– promocije značaja zdrave hrane i zaštite životne sredine 
– korišćenje prirodnih resursa i postupanje sa otpadnim materijama,
podsticanje i unapređenje ruralnog razvoja.
Srpsko društvo za testiranje i ocenjivanje meda organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama i stručnjacima iz zemlje i inostranstva stručne skupove, savetovanja, seminare, kurseve i druge oblike obrazovanja u oblasti pčelarstva, organizuje škole, radionice i ostale vidove obrazovanja poljoprivrednih proizvođača i ruralnih lokalnih zajednica, građanstva i potrošača meda i drugih pčelinjih proizvoda. Takođe, angažuje domaće i strane stručnjake za rad na projektima iz oblasti kvaliteta meda i drugih pčelinjih proizvoda, izrađuje nacrte, elaborate, uputstva i projekte iz svih oblasti pčelarstva posebno iz domena kvaliteta meda i drugih pčelinjih proizvoda.
Jedan od osnovnih zadataka Društva je da prati i uvodi nove savremene metode u ispitivanju organoleptičkih i biohemijskih analiza meda, radi na afirmisanju zdravstvenog, ekonomskog, ekološkog, organskog aspekta pri organizovanju pčelarske proizvodnje.
Zajedno sa kolegama iz Italije koji su sertifikovani somelijeri meda (dr Raffaele Dall Olio i dr Gian Luigi Marcazzan) koji rade u prestižnom Institutu CRA-API u Bolonji 23. i 24. aprila 2016 smo u Beogradu organizovali prvu internacionalnu školu za somelijere meda u Srbiji. Odziv je bio više nego dobar. Na kraju kursa smo podelili 30 sertifikata svim polaznicima škole za somelijere meda. 
U toku 2017. planiramo da održimo još jednu školu (oktobar ili novembar), a svi zainteresovani mogu da se prijave na mejl Društva [email protected] ili na telefon 0631066744.

 
Predsednik Srpskog društva za testiranje i ocenjivanje meda 
Dr Slađan Rašić
 
 
DSCN1535A DSCN1544C DSCN1546B
 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien