SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

МАНИПУЛАЦИЈЕ ОТКУПЉИВАЧА МЕДАDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 5.820

СПОС је од адвокатске канцеларије СПОС-а која штити права чланова СПОС-а добио конкретан и детаљан приказ свих несавесних поступања откупљивача меда према пчеларима кооперантима, а информације су стечене у пре и током судских процеса који су покренути против одређених откупљивача меда, на основу обраћања пчелара СПОС-а адвокатима и основаних сумњи да је дошло до угрожавања њихових интереса по основу нелегалног, несавесног или неодговорног поступања појединих откупљивача меда у протеклом периоду. Текст садржи и упозорења да пчелари убудуће пазе шта раде, да не дођу у ситуацију да не могу да наплате свој мед.

 

Ево дописа СПОС-у у целости:

 

Поштовани,

У наставку текста изнећемо искуства великог броја пчелара која се односе на несавесно поступање откупљивача меда приликом откупа истог, којима се континуирано крше права пчелара.Најчешћи примери несавесног поступања откупљивача меда јесу: неплаћање уговореног износа на име извршеног промета меда, неиздавање документације као доказа да је извршен промет меда и делимично плаћање или неплаћање односно неправилан обрачун ПДВ надокнаде на име промета меда.

 

НЕПЛАЋАЊЕ МЕДА

 

Уговарање рока плаћања новчаног износа на име промета меда је ствар међусобног договора између пчелара и откупљивача меда који је најбоље да буде заснован на основу писаног уговора о промету меда. Уколико откупљивач меда пчелару не исплати уговорен износ на име промета меда у уговореном року, пчелар може од откупљивача потраживати и законску накнаду за кашњење у испуњавању новчане обавезе у износу од 20.000 динара. По информацијама којима наше адвокатске канцеларије поседују, већина откупљивача меда пчеларима исплаћује новац на име промета меда у договореним роковима.

Међутим, овим путем обавештавамо пчеларе да су привредна друштва Биодвиг доо из Крагујевца и Доста Палић предузетничка радња Био – Натуре Крагујевац, који се баве откупом меда на велико, у блокади и да не плаћају уговорене износе на име преузетог меда. Биодвиг доо из Крагујевца је на дан 02.11.2021. године у блокади у износу од 40.484.206,84 динара, а Доста Палић предузетничка радња Био – Натуре Крагујевац у блокади у износу од 2.289.150,66 динара.

Обавештавамо пчеларе да у циљу заштите њихових интереса не продају мед означеним откупљивачима, јер имамо информације да исти и даље врше откуп меда на велико, иако блокада траје. Уз то позивамо све пчеларе који су предали мед означеним откупљивачима да се јаве нашим адвокатским канцеларијама у циљу обезбеђивања њихових потраживања. Против власника Биодвига доо и против Досте Палић је поднета кривична пријава због преваре пчелара, па овим путем позивамо све пчеларе који имају правноснажне пресуде на име дуга према наведеним привредним субјектима да нам се јаве у циљу обезбеђивања њиховог потраживања и евентуалне наплате истих од власника Биодвига доо и Досте Палић.

 

НЕИЗДАВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПЧЕЛАРИМА

 

Други пример несавесног поступања већине откупљивача меда јесте неиздавање пчеларима документације (откупног листа или признанице) којом се региструје промет меда, одређене количине и врсте по уговореној цени или издавање бланко (непопуњене) документације. Напомињемо да оваквом поступању откупљивача меда доприносе и сами пчелари који не инсистирају на закључењу писаног уговора о промету меда и на достављању признанице односно откупног листа за сваку количину продатог меда, што је крајње погрешна пракса која угрожава њихове интересе, а омогућује откупљивачима да спроводе разне несавесне радње њима на штету.

С тим у вези обавештавамо пчеларе да сагласно члану 23. Закона о уређењу тржишта пољопривредних производа, који се односи и на промет пчелињих производа, од 01.01.2022. године ће бити обавезно закључење уговора о промету меда и других пчелињих производа у писаној форми, уколико се исти продају откупљивачима. Другим речима откупљивач ће морати доставити сваком пчелару предлог уговора у писаној форми у којем ће бити наведени сви битни елементи уговора – цена,односно начин утврђивања цене, врста меда, количина која се продаје, рок плаћања итд.

У сваком случају саветујемо све пчеларе да не продају свој мед откупљивачима без претходног закључења уговора о продаји истог у писаној форми, јер означени уговор може представљати главни доказ да је извршен промет меда одређене врсте, количине и цене за 1 кг истог уколико дође до одређених проблема (неплаћање уговореног износа од стране откупљивача меда, оспоравање цене и количине продатог меда, неплаћање у уговореном року итд.)

Најчешћи облик несавесног поступања откупљивача меда приликом откупа истог јесте неиздавање пчеларима документације (откупног листа или признанице) којом се региструје промет меда, одређене количине и врсте по уговореној цени. Откупљивачи меда Цмана доо и Медино доо из Крњева, Санум пер фруктус доо из Крагујевца и Апикејс хани доо из Белановице поступају на означени начин и пчеларима који су се нама јавили НИСУдостављали означену документацију иако су у обавези да то ураде.

Откупљивач меда има законску обавезу да сваком пчелару од кога је купио исти изда откупни лист или признаницу као доказ да је извршен промет меда. На основу увида у издати откупни лист или признаницу пчелар може проверити да ли је откупљивач правилно обрачунао количину продатог меда, динарску противвредност уговорене цене меда, вредност промета, припадајућу ПДВ надокнаду и вредност конкретног промета са припадајућом ПДВ надокнадом. Након провере означених колона пчелар треба да потпише достављени откупни лист или признаницу и да захтева да му откупљивач да један примерак истих. Напомињемо да издавање откупног листа или признанице након сваког промета меда је законска ОБАВЕЗА откупљивача меда и пчелари би требали да инсистирају на издавању означених докумената.

 

Примерак признанице – откупног листа

 

Други вид несавесног поступања откупљивача меда поред недавања откупног листа или признанице пчеларима јесте фалсификовање потписа пчелара на означеној документацији (откупном листу или признаници) од стране откупљивача меда. На основу упоређивања потписаних признаница које је Медино доо из Крњева доставио неколицини пчелара исти су потврдили предње наводе да је неко потписао призанице које су им достављене, односно да потписи на признаницама нису њихови. Медино доо Крњево иде и корак даље и одбија да достави призанице на име промета меда за пчеларе за које су наше адвокатске канцеларије тражиле достављање истих. Тек када им је поступајући суд наложио достављање истих признанице су достављене.

Имајући у виду предње чињенице поставља се питање зашто откупљивачи не достављају пчеларима признанице на име извршеног промета меда и зашто одбијају да њиховим адвокатима доставе исте?

 

НЕПРАВИЛАН ОБРАЧУН ПДВ НАДОКНАДЕ

 

Одговор лежи у чињеници до које су наше адвокатске канцеларије дошле анализом документације на име промета меда коју су нам слали пчелари и до које смо дошли током судских поступака покренутих против откупљивача меда а то је: неправилан обрачун ПДВ надокнаде на име промета меда кроз убацивање ПДВ надокнаде у уговорену цену меда што је у директној супротности са институтом ПДВ надокнаде чиме се директно оштећују пчелари, а индиректно држава.  О наведеној манипулацији откупљивача меда детаљније ће бити писано у наредном тексту.

  

 

За све консултације и проверу да ли вам је промет меда и припадајућа ПДВ надокнада правилно обрачуната и исплаћенајавите нам се на телефоне: +381649539078 (адвокат Никола Д. Јанковић), + 381603227638 (адвокат Јелена С. Миловановић). Број адвокатске канцеларије је 0118110934, емаил: [email protected],

 

Адвокат Никола Д. Јанковић

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE