SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

„MED-HONEY“ ПОНОВО У СТРОЈУDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 6.573

Иако је фирма „MED-HONEY“ из Вучака код Смедерева ухваћена на делу у фалсификовању меда (СВЕ детаље прочитајте ОВДЕ), иако још увек не ради јер је затворена, и иако јој је како сазнајемо од стране надлежних наложено да повуче сав мед са тржишта, меда ове фирме не само да још увек има скоро свуда, од сеоских трговина, преко продавница здраве хране, до великих маркета, већ се њихов мед и даље пласира, сада по смешним тј. немогућим ценама на тендерима, што је скандал за који смо управо данас сазнали.

Наиме, једна трговачка фирма понудила је на тендеру једног геронтолошког центра у Србији багремов мед по цени од невероватних 347,8 динара + ПДВ!

Пакер меда је НАРАВНО, а ко други него MED-HONEY! 

Подсећамо да је до јуче откупна цена багремовог меда била 6,7 евра за пчелара у бурадима, а са осталим трошковима откупа и паковања је једноставно морала да достигне цену од најмање 7 евра, чак и кад пакер меда за своју услугу не би узео ни динара! А то је чак 826 динара + ПДВ! 

Ово наравно није могуће ако је заиста багремов мед у питању, односно јесте али само у два случаја. ПРВИ је да је пакер постао напрасни доброчинитељ и да је решио након онако тешког дела фалсификовања меда да опере образ и корисницима геронтолошког центра учини добро дело на своју штету. ДРУГИ је да је нашао пчеларе који су пак решили да му помогну због трошкова које ће имати због кршења прописа, па су опет самарићански решили да помогну овој фирми у тешком тренутку. 

Шта год било од тога, или нешто можда треће, савесни геронтолошки центар се данас званично обратио СПОС-у са молбом за помоћ у складу са законом. Јако их похваљујемо због тога! Једноставно су могли да корисницима дају мед од 347,8 динара и да немају главобољу, али су одлучили да стану у одбрану разума. 

КАКО СЕ БОРИТИ? 

Закон о јавним набавкама у члану 143, каже следеће: 

Član 143 

Neuobičajeno niska ponuda u smislu ovog zakona je ponuda koja sadrži cenu ili trošak koji značajno odstupa u odnosu na tržišni i izaziva sumnju u mogućnost izvršenja javne nabavke u skladu sa zahtevima naručioca predviđenim u dokumentaciji o nabavci.

Ako naručilac proceni da je ponuda neuobičajeno niska, dužan je da zahteva od ponuđača da, u primerenom roku, obrazloži cenu ili trošak naveden u ponudi.

Obrazloženje iz stava 2. ovog člana se naročito odnosi na:

1) ekonomičnost proizvodnog procesa, usluga koje se pružaju ili načina gradnje;

2) izabrana tehnička rešenja ili izuzetno povoljne uslove koje ponuđač ima za isporuku dobara, pružanje usluga ili izvođenje radova;

3) originalnost dobara, usluga ili radova, koje ponuđač nudi;

4) usklađenost sa obavezama iz člana 5. stav 4. ovog zakona;

5) angažovanje podizvođača;

6) mogućnost da ponuđač dobije državnu pomoć.

Naručilac može da odbije ponudu samo u slučaju da dostavljeno obrazloženje i dokazi ne pružaju odgovarajuće objašnjenje neuobičajeno niske ponude, uzimajući u obzir podatke iz stava 3. ovog člana.

Ako naručilac utvrdi da je ponuda neuobičajeno niska zbog toga što je ponuđač dobio državnu pomoć, može tu ponudu da odbije samo onda ako ponuđač, nakon zahteva naručioca, u primerenom roku koji je naručilac odredio, ne dostavi valjan dokaz o zakonito dodeljenoj državnoj pomoći.

Naručilac koji u postupku javne nabavke čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova, odbije ponudu u skladu sa stavom 5. ovog člana, obaveštava Evropsku komisiju.

Naručilac je dužan da odbije kao neprihvatljivu ponudu za koju utvrdi da je neuobičajeno niska zbog nepostupanja ponuđača u skladu sa obavezama iz člana 5. stav 4. ovog zakona

 

Посебно је битан став 2 наведеног члана 143, који каже: „Ako naručilac proceni da je ponuda neuobičajeno niska, dužan je da zahteva od ponuđača da, u primerenom roku, obrazloži cenu ili trošak naveden u ponudi.“. 

Поставља се питање шта онај ко је расписао тендер треба да тражи од понуђача, односно пакера, како би он доказао како је могуће да робу понуди по тако необично ниској цени.

Пред СПОС-ом се налази један јако тежак задатак, да предложи овом геронтолошком центру, списак онога што треба да затражи од понуђача као доказе. Ово сада радимо први пут, и формирали смо нека наша прва размишљања, а позивамо све пчеларе правнике као и све остале мислеће људе, да нам пошаљу своје идеје шта се све може додати овом списку (на мејл [email protected]).

Неке од наведених ставки се требају ставити у саме тендерске захтеве пре расписивања тендера код фирми које СТВАРНО желе да набаве прави мед, а неке ће се искористити по основу додатних захтева понуђачу сходно ставу 2 члана 143 Закона о јавним набавкама.

Инспекцији ћемо свакако одмах пријавити овај случај, јер се у промету налази мед који, по нашим сазнањима, никако не би смео бити у промету! 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien