SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

МЕСЕЧНИ ТРОШКОВИ ПОГОНА „НАШ МЕД“ КАДА НЕ ОБРАЂУЈЕ МЕДDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.321

Објављујемо основне месечне трошкове Погона за прикупљање и пласман меда пчелара СПОС-а „Наш мед“ доо, када Погон не обрађује мед и када се ништа од опреме не квари и не захтева сервисирање. Сврха објаве је да сви виде колике трошкове треба покрити само да би Погон постојао, а колики ће тачно износити сада када је почео да обрађује мед, знаћемо када трошкови буду почели да пристижу. Само једна озбиљна анализа меда, по захтеву купца, у иностранству рецимо кошта преко 1.600 евра.

Укупни месечни трошкови када Погон не обрађује мед износе 975.070 динара, а у наредној табели видећете и који су. Према томе, толики новац Погон мора зарадити обртом меда сваког месеца, само да би постојао. 

 

СТРУКТУРА МЕСЕЧНИХ ТРОШКОВА
ПОГОНА „Наш мед“ доo 

Р. бр.

ОПИС ТРОШКОВА

ИЗНОС (У РСД)

НАПОМЕНА

1.

Плате запослених (5 радника)

375.000,00

 

2.

Порези и доприноси за плате

195.206,30

 

3.

Трошкови превоза запослених (са обрачунатим порезом)

  51.347,82

 

4.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана)

 18.000,00

 

5.

Порези и доприноси за накнаде чланова Надзорног одбора

 10.368,45

 

6.

Књиговодствене услуге

   9.600,00

 

7.

Рачун за електричну енергију

  105.168,465

Просечан месечни износ на основу пристиглих рачуна за период фебруар-август 2020. када Погон није обрађивао мед

8.

Сакупљање, транспорт и прерада комуналног отпада

   18.533,90

 

9.

Трошкови интернета

   17.639,61

 

10.

Трошкови мобилних телефона 5 запослених радника

     6.450,00

 

11.

GPRS фискалне касе 50 MB

       408,00

 

12.

Сервисирање фискалне касе

      491,67

Обавља се једном годишње

13.

Трошкови за услуге водовода и канализације

     8.238,995

Просечан месечни износ на основу пристиглих рачуна за период фебруар-август 2020. када Погон није обрађивао мед

14.

Трошкови платног промета

  4.300,00

 

15.

Сертификација HACCP

    9.955,945

Плаћа се на годишњем нивоу (за прву годину сертификације)

16.

Трошкови ПТТ услуга и брзе поште

 2.000,00

Процењена вредност

17.

Трошкови потрошног канцеларијског и санитарног материјала, средстава за дезинфекцију и прање Погона, ситан инвентар, сок и вода за госте

  4.000,00

Процењена вредност

18.

Услуга ДДД (дезинфекција, дезинсекција и дератизација)

   3.000,00

Обавља се двомесечно

19.

Анализа воде

   1.900,00

Обавља се на шестомесечном нивоу

20.

Периодични контролни преглед и одржавање система за дојаву пожара, система техничке заштите, ПП апарата

 *14.272,00

Обавља се на шестомесечном/тромесечном нивоу, *процена трошкова

21.

Осигурање имовине (индустријског објекта, опреме и машина за обраду меда, друге опреме и намештаја)

 

     25.376,197

Обрачунава се на годишњем нивоу

22.

Осигурање залиха меда (до 40 t)

        2.490,687

Обрачунава се на годишњем нивоу

23.

Осигурање виљушкара (2 комада)

      3.258,917

Обрачунава се на годишњем нивоу

24.

Осигурање запослених (5 радника) од последица несрећног случаја (незгоде)

       342,72

Обрачунава се на годишњем нивоу

25.

Осигурање потраживања из иностранства (сигурност наплате меда за уговоре где плаћање није искључиво авансно)

     56.585,375

Обрачунава се на годишњем нивоу

26.

Порез на грађевинско земљиште   

    2.471,666

Обрачунава се на годишњем нивоу

27.

Порез на имовину

12.858,48

Обрачунава се на годишњем нивоу

28.

Накнада за заштиту и унапређење животне средине

     833,33

Обрачунава се на годишњем нивоу

29.

Годишња репроцена непокретности

   7.847,00

Обавља се обавезно једном годишње за потребе кредита код банке

30.

Санитарни преглед за 5 запослених

   1.625,00

Обавља се обавезно на 6 месеци

31.

Брис са радних површина

   5.500,00

 

УКУПНО

РСД 975.070,527

 

 

НАПОМЕНА:

За плаћања која се прерачунавају у динарима по курсу евра коришћен је курс евра од 118,00 РСД за 1 ЕВРО

 

Сачинио:

Ненад Портић, директор Погона „Наш мед“ доо 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE