SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

PONOVO BESPLATNA PRAVNA ZAŠTITA SVIH ČLANOVA SPOS-aDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 4.595

Kao što vam je poznato, 3 godine i 5 meseci članovi SPOS-a imali su na raspolaganju besplatne usluge advokatske kancelarije koju je SPOS angažovao od aprila 2016. godine do avgusta 2019. godine.

Otkazivanje ovog ugovora iz više razloga (www.spos.info/otkazan-ugovor-advokatskoj-kancelariji-spos-a) nije nam lako palo, ali je bilo nužno.

Takva pravna zaštita je zaista u proteklom periodu dala izvanredne rezultate, inovativne prodore u zaštiti interesa pčelara (PDV nadoknada: www.spos.info/naplatite-jos-8-na-med-prodat-u-poslednje-3-godine), značajno veliki broj zastupanja na sudu po osnovu tužbe za neisplaćeni med predat otkupljivačima, zastupanja na sudu zbog trovanja pčela, kao i nebrojen broj datih pravnih saveta, sa oko stotinak pčelara koji su svake godine koristili usluge advokatske kancelarije.

Sada je IO SPOS-a pronašao način da bez angažovanja ni jednog dinara sredstava SPOS-a ili pčelara članova SPOS-a organizuje još bolju besplatnu pravnu zaštitu svojih članova, što je oblik podrške koju nema nijedno poljoprivredno udruženje u Srbiji, kao ni u regionu.

Sada pčelari SPOS-a imaju na raspolaganju VIŠE advokatskih kancelarija koje će raditi za njih, na ugovorom propisane načine.

 

ZASTUPANJE PČELARA PROTIV OTKUPLJIVAČA MEDA ZBOG NEISPLAĆIVANJA MEDA I PDV NADOKNADE

Prvi ugovor potpisan je sa advokatima iz Kraljeva (Nikola Veljković i Jasna Kolaković Smiljanić), koji će pčelare zastupati u procesima protiv otkupljivača meda koji im nisu isplatili med ili pripadajuću PDV nadoknadu. Pčelari neće imati nikakve troškove vođenja postupka (štampanje, kopiranje i slanje materijala suprotnoj srani, sudovima i javnim izvršiteljima), troškove advokata i njihovih putnih troškova, čak će navedeni advokati snositi troškove sudske taksu na tužbu, taksu na odluku i troškove veštačenja za prvih 100 tužilaca koji su članovi SPOS-a, do iznosa od 600.000 dinara. Ugovor sa advokatima je za sada oročen na godinu dana, a sve detalje ugovora pogledajte u ugovoru odnosno na linku: http://spos.info/wp-content/uploads/2020/10/VELJKOVIC-KOLAKOVIC-SMILJANIC-ADVOKAT-.doc

Kontakti:

Advokat Veljković Nikola iz Кraljeva, ul. Izletnička br.26, mob.tel. 064-2003645, mejl. [email protected]
Advokat Jasna Кolaković Smiljanić iz Кraljeva, ul.Hajduk Veljkova br. 77, mob.tel.065-8286333 mejl. [email protected]
Možete ih kontaktirati i slanjem preporučene pošiljke, mejlom, pozivom na broj telefona ili lično u kancelariji svakog advokata ili u kancelariji nekog iz tima advokata iz Кragujevca i Beograda, sa kojima su advokati Veljković Nikola i Jasna Кolaković Smiljanić, sklopili međusobni sporazum.
Prilikom javljanja, pčelari su obavezni da ostave svoje lične podatke, brojeve telefona, mejl adrese i originalnu dokumentaciju koju poseduju, da bi bili kontaktirani radi potpisivanja punomoćja i radi redovnog obaveštavanja o toku postupka.

 

ZASTUPANJE PČELARA PROTIV OTKUPLJIVAČA MEDA ZBOG NEISPLAĆIVANJA MEDA I PDV NADOKNADE, KAO I PROVERA DOKUMENTACIJE ZAHTEVA ZA PODSTICAJE

Drugi ugovor potpisan je sa advokatima iz Lazarevca (Nikola D. Janković i Dušan I. Marković), koji će pčelare zastupati u procesima protiv otkupljivača meda koji im nisu isplatili med, ili ako kasne u isplati, ili pripadajuću PDV nadoknadu. Takođe će proveravati dokumentaciju koju pčelari šalju nadležnim organima svih vrsta podsticaja na državnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, a vodiće i potrebne pravosudne postupke po tom pitanju, ako za njima nastane potreba. Advokati su po Ugovoru dužni da održe nekoliko tribina pčelarima SPOS-a na temu „Pravo i pčelarstvo“. Pčelari neće imati sledeće troškove vođenja postupka: štampanje, kopiranje i slanje materijala suprotnoj srani, sudovima i javnim izvršiteljima, kao ni troškove advokata i njihovih putnih troškova. Ugovor sa advokatima je za sada oročen na četiri godine, a sve detalje ugovora pogledajte u ugovoru odnosno na linku: http://spos.info/wp-content/uploads/2020/10/JANKOVIC-ADVOKAT-.doc

Kontakti: 

Advokat Nikola D. Janković 064/6147375
Advokat Dušan I. Marković 064/4391121
Advokat Jelena S. Milovanović 060/3227638
Broj kancelarije: 011/8110934
Email: [email protected]     [email protected]
Adresa kancelarije: ul. Kralja Petra Prvog br. 30, 11550 Lazarevac

 

OSTALA PRAVNA POMOĆ ČLANOVIMA SPOS-a

Osnovna pravna pomoć članovima SPOS-a koju ne pokrivaju gore navedeni advokati, biće regulisana kao i do sada, detaljnije se sa njome upoznajte na linku: www.spos.info/pravne-informacije

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE