SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

NAJVEĆA POMOĆ DRŽAVE PČELARIMA U 2019!Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 30.174

Sa zadovoljstvom možemo da objavimo da je konačno ostvarena dugogodišnja težnja SPOS-a da se registracija objekata za pakovanje meda na poljoprivrednom gazdinstvu liberalizuje i upodobi Evropskoj uniji. Borba SPOS-a da se ovaj problem reši počela je još 2007. godine, i trajala je celih 12 godina. Nakon prve 4 godine uspelo se da se ukine stari prestrogi Pravilnik, i do danas je registracija bila dosta olakšana zbog toga, ali je sada donet i poslednji Pravilnik koji je rešio apsolutno sve probleme i registraciju prostorija u domaćinstvu drastično pojednostavio, ali i učinio obaveznom, te time omogućio svakom pčelaru pojedincu da legalno nastupa na tržištu, bez ikakvih bojazni. Ova naša uspešno okončana borba nadamo se da je trajno zapušila usta svim nedobronamernim glasnogovornicima koji su mesecima unazad tvrdili da SPOS gradnjom svog Pogona želi da uguši pčelare, kao da upravo ti pčelari ne čine SPOS?!???! Upravo takvo zlonamerno i profitersko dezavuisanje SPOS-a sada konačno staje, jer će sada svaki pčelar dobiti čuveni „RS broj“ i biti praktično tržišno izjednačen sa našom zajedničkom fabrikom za plasman meda, ili bilo kojom drugom fabrikom, bez praktično skoro nikakvih dodatnih troškova. SPOS je zbog toga i omogućio da svaki pčelar član SPOS-a može da koristi teglu SPOS-a na gazdinstvu i da sam plasira svoj med, a Pogon za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „Naš med“ doo, nastupaće na tržištu Srbije i inostranstva sa istom tom teglom, ali će med u nju biti pakovan u Pogonu, a ne na gazdinstvu pčelara, u skladu sa propisima, i kao takav će ići u trgovine.

 

KAKO SU UKINUTI STARI NEODGOVARAJUĆI PROPISI? 

 

Naime, stariji pčelari se sećaju da je do 2011. godine postojao Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla („Službeni list SFRJ“, broj 53/89 i „Službeni glasnik RS“, broj 11/08), koji je za pčelarstvo zahtevao tako stroge uslove, maltene kao za firme, da je prema računici SPOS-a jednom pčelaru trebalo da obezbedi 20.000 evra da bi izgradio takav legalni objekat i postao legalni subjekt na tržištu, pa je ogromna većina pčelara praktično radila na crno, bežeći od protivzdravorazumskog Pravilnika. Zato je vrednost ovog novog Pravilnika NEMERLJIVA, jer se meri vrednošću od preko 250 MILIONA EVRA!

Prvi razgovor na tu temu obavio je sa glavnim autorom tog Pravilnika Milanom Studenom iz Uprave za veterinu, još maja 2007. godine tadašnji Koordinator SPOS-a za saradnju sa državnim organima, a sadašnji predsednik SPOS-a Rodoljub Živadinović.

U aprilu 2008. godine SPOS zvanično dostavlja zahtev Ministarstvu poljoprivrede sa obrazloženjem, da se ovaj naopaki Pravilnik promeni.

Već 28. jula 2008. godine, predsednik SPOS-a se po tom zahtevu sastaje sa Milanom Studenom, koji probleme pravda različitim tumačenjem Pravilnika, ali smo se tada složili da se Pravilnik mora menjati (http://spos.info/1-24/).

Naredni sastanak sa Milanom Studenom usledio je već nakon samo 4 dana, 1. avgusta 2008. godine, kada je on SPOS-u saopštio da je dao svoje pozitivno mišljenje na izmenu Pravilnika (http://spos.info/1-751/). Praktično je tako sve završeno za samo 4 dana, i naravno da smo bili zadovoljni dužinom trajanja pregovora radi uklanjanja teških administrativnih prepreka koje su ometale razvoj pčelarstva decenijama unazad.

Međutim, pošto kod nas ništa ne ide jednostavno, Pravilnik je izmenjen tek oktobra 2010. godine (http://spos.info/1-3061/), a stupio je na snagu 1. juna 2011. godine. Praktično je donet potpuno novi Pravilnik sa novim imenom (Pravilnik o uslovima higijene hrane), koji je prethodno pomenuti Pravilnik stavio van snage u delu koji je nas interesovao.

Novi Pravilnik je stvari drastično pojednostavio, ali je ostalo da Uprava za veterinu formira Komisiju koja odobrava registraciju objekata u domaćinstvu. Od tog 1. juna 2011. godine, više nije bilo nikakvih posebnih uslova o prostorijama u domaćinstvu, već je trebalo zadovoljiti samo osnovne higijensko-sanitarne uslove, što je do detalja razjašnjeno sa tadašnjom šeficom veterinarske inspekcije Srbije Sanjom Čelebićanin na sastanku održanom 19. januara 2011. godine, pre stupanja Pravilnika na snagu, i ovu vest obavezno u celosti pročitajte (http://spos.info/1-2675/). Naravno, neke stvari iz ove vesti više ne važe, jer je u međuvremenu deo zakonodavstva promenjen, i o tome ćemo govoriti u narednom tekstu.

 

ŠTA JE JOŠ TREBALO URADITI? 

 

Međutim, nakon ukidanja spomenutog Pravilnika, ostalo je da se srpski propisi u potpunosti usaglase sa regulativom EU, te da se dalje pojednostavi registracija prostorija u domaćinstvu, kako bi pčelari mogli slobodno da nastupaju na tržištu, bez bojazni da krše prestroge srpske propise, već da se i kod nas uvedu liberalni evropski propisi. Pre oko tri godine, nakon dugogodišnjeg insistiranja SPOS-a, u Upravi za veterinu je usaglašen stav da se pristupi i tom prilagođavanju, i pre oko dve godine je završen prvi nacrt potpuno novog Pravilnika. U međuvremenu je SPOS obavio razgovore sa ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimovićem, direktorkom Uprave za veterinu Eminom Milakarom i njenim najbližim saradnicima, i zamolio da se taj Pravilnik što pre donese, i on je pre nekoliko meseci otišao u pravnu službu Ministarstva na analizu, i sa zadovoljstvom možemo da objavimo da je ovih dana zvanično donet i objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 59/2019. pod imenom „PRAVILNIK o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla“.

 

KO NAM JE POMOGAO? 

 

SPOS ceo ovaj postupak nije iznosio u javnost, jer smo sa više nego opravdanim razlogom smatrali da mnogima takav Pravilnik neće odgovarati i da će učiniti sve što mogu da spreče njegovo objavljivanje i usklađivanje našeg zakonodavstva sa EU.

Zahvaljujući ministru poljoprivrede Branislavu Nedimoviću, načelnici Uprave za veterinu Emini Milakari, načelniku veterinarske inspekcije Zoranu Ivanoviću i načelnici Odeljenja za veterinarsko javno zdravstvo Tamari Bošković, to se nije dogodilo jer nisu dozvolili lobistima da umešaju svoje prste kao što se to često događalo ranijih decenija. Do neba im hvala na tome!

 

ŠTA DONOSI NOVI PRAVILNIK?

 

Pravilnik je najpre definisao Objekat za primarnu proizvodnju meda: „Objekat za primarnu proizvodnju meda i drugih proizvoda pčela jeste registrovani objekat u kome se med i drugi proizvodi pčela poreklom iz sopstvenog pčelinjaka, sakupljaju, vrcaju, pune, pakuju, skladište i stavljaju u promet“.

Pravilnik sada pravi razliku između registrovanih i odobrenih objekata. Do sada su SVI bilo isključivo „odobravani“, što je podrazumevalo izlazak posebne Komisije Ministarstva poljoprivrede na teren, kako za firme i preduzetničke radnje, tako i za pčelare primarne proizvođače.  

Objekat za primarnu proizvodnju meda i drugih proizvoda pčela nalazi se u Prilogu 1 ovog Pravilnika, koji popisuje objekte koji se REGISTRUJU („objekat“ u domaćinstvu pčelara).

Prilog 2 popisuje objekte koji se ODOBRAVAJU (firme i preduzetničke radnje…).

Pčelar na svom poljoprivrednom gazdinstvu registruje objekat za primarnu proizvodnju meda i drugih proizvoda pčela na osnovu prava svojine, odnosno drugog osnova korišćenja objekta. Da bi to uradio, pčelar mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava, tj. imati RPG (Registrovano poljoprivredno gazdinstvo), koje je inače preduslov i za dobijanje subvencija.

Pčelar – fizičko lice, upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, podnosi Ministarstvu poljoprivrede zahtev za upis objekta u Registar objekata.

Zahtev se podnosi na Obrascu 1 – Zahtev za upis u Registar objekata, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Posle prijema zahteva, Ministarstvo proverava da li je zahtev pravilno popunjen i isključivo na osnovu uredno podnetog zahteva AUTOMATSKI vrši upis objekta u Registar objekata i AUTOMATSKI određuje „registarski broj“, koji je jedinstven za taj objekat, i sa kojim se nastupa na tržištu (mora biti upisan na etiketu tegle, recimo). Taj registarski broj imaće isti status kao dosadašnji RS broj (odobrenim objektima koje registruju preduzetnici i firme, za koje je postupak znatno komplikovaniji jer izlazi Komisija Ministarstva na teren da se prethodno uveri u stanje, dodeljuje se „veterinarski kontrolni broj“, do sada popularno poznat kao RS broj). I registarski broj i veterinarski kontrolni broj na tržištu imaju potpuno isti status.

Najkasnije u roku od tri meseca od dana automatskog upisa u Registar registrovanih objekata, obaviće se službena kontrola radi provere ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane životinjskog porekla, o kojima smo pisali u prethodnom tekstu, i koji su objašnjeni u Pravilniku o higijeni hrane iz 2010. godine.

Ovim novim Pravilnikom je mnogo toga pojednostavljeno i promenjeno.

Praktično, sada svaki pčelar treba da podnese zahtev Ministarstvu i da automatski njegove prostorije u domaćinstvu budu registrovane, a u roku od tri meseca od registracije posetiće ga lokalni veterinarski inspektor da se uveri u ispunjenost osnovnih veterinarsko-sanitarnih uslova iz Pravilnika o higijeni hrane.

Nemate razloga za strah po pitanju obilaska od strane veterinarskog inspektora, jer je njegova dužnost samo da utvrdi da li ispunjavate OSNOVNE veterinarsko-sanitarne uslove. Najpre da kažemo da su med i drugi pčelinji proizvodi primarni poljoprivredni proizvodi. Njihove mešavine su takođe primarni poljoprivredni proizvodi. Primarni proizvodi pčela vade se iz košnica u prostorijama koje već imate u domaćinstvu. Med možete vrcati recimo u kuhinji, naravno u periodu kada ne spremate hranu. Med možete skladištiti u ambalaži koja je namenjena za med (naravno da ne može u kanti od polikolora, već u ambalaži koja je namenjena za prehrambene namirnice: prohrom, prehrambena plastika i drugo). Prostorija u kojoj skladištite med naravno da mora biti uredna i čista, ne sme imati glodare i slično (naravno da se med ne može čuvati u iole neuslovnim prostorijama kao što su nadstrešnice ili neuslovne garaže i slično). Poseban sanitarni čvor naravno da ne morate da imate, jer u kući već imate toalet koji ispunjava sve uslove. Prema tome, ne morate investirati u bilo kakve nove prostorije. Ako imate bilo kakvih nerazumevanja sa inspektorom, zamolite ga da pozove svoje šefove i porazgovara sa njima. Ako i to ne pomogne, obratite se SPOS-u pa ćemo zvanično intervenisati u Upravi za veterinu, ali ne očekujemo takve probleme, jer će inspektori biti detaljno obavešteni od strane Uprave za veterinu o načinu nadzora.

Napominjemo da je sada registracija u domaćinstvu obavezna, i krajnje jednostavna. Ako nemate registarski broj, praktično nećete moći da predate med ni na otkup otkupljivačima. Zato preporučujemo da što pre podnesete zahtev, dok još nema gužve i dok Ministarstvo nije zatrpano zahtevima, kako posle ne biste imali operativnih problema.

Sa druge strane, sada više nećete morati da se brinete kada iznosite med na prodaju na pijace ili na pčelarske izložbe, jer će vaša prodaja biti u potpunosti legalna, pošto imate registarski broj!

Registar objekata sadrži podatke o:

1) imenu i prezimenu i adresi subjekta u poslovanju hranom;

2) registrovanoj delatnosti;

3) jedinstvenom matičnom broju građana;

4) nazivu upravnog okruga, opštini, mestu i adresi objekta gde se obavlja delatnost;

5) registarskom broju;

6) kapacitetu objekta;

7) vrsti životinja koje se koriste za proizvodnju hrane;

8) broju rešenja o upisu u Registar objekata;

9) datumu i broju rešenja o brisanju iz Registra objekata;

10) napomenama.

Navedeni podaci se upisuju u Registar objekata u odgovarajući deo, odnosno odeljak u skladu sa Prilogom 1. i Prilogom 2. ovog pravilnika.

Registar objekata vodi se u elektronskom obliku i povezan je sa informacionim sistemom Ministarstva.

U Registar objekata upisuju se promene podataka nastale u vezi sa podacima koji su upisani u registar.

Subjekt u poslovanju hranom podnosi Ministarstvu zahtev na odgovarajućem obrascu u skladu sa ovim pravilnikom, radi upisa promene podataka u Registar objekata, i uz zahtev dostavlja sve potrebne dokaze za traženu promenu.

Na osnovu urednog zahteva unose se promene podataka u Registar objekata.

Objekti za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla brišu se iz Registra objekata, na osnovu odluke o prestanku obavljanja delatnosti ili ako prestanu da ispunjavaju utvrđene uslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Objekti za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla koji su do dana stupanja na snagu ovog pravilnika registrovani, odnosno odobreni postaju upisani u skladu sa ovim pravilnikom u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata i zadržavaju dodeljeni veterinarski kontrolni broj.

Pravilnik u celosti možete pročitati OVDE

Podatke o taksi koju treba uplatiti možete pročitati OVDE. Ranije je trebalo platiti dve takse, sada samo ovu jednu od 2.470 dinara. 

Smatramo da će sada i poslednji nepoverljivi pčelari shvatiti koliko je SPOS značajan i koliko je učinio za njih, jer kada smo jedinstveni i okupljeni pod jednom kapom, možemo se izboriti za sve što je razumno i povoljno za pčelare. Budite članovi SPOS-a, zajedno smo jači! 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien