SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

NOVI INFORMACIONI SISTEM MINISTARSTVA POLJOPRIVREDEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.439

Zahvaljujući novom integrisanom informacionom sistemu za upravljanje i kontrolu bezbednosti hrane, razvijenom uz podršku Evropske unije, građani mogu da budu sigurniji u ispravnost hrane za ljudsku i životinjsku upotrebu. Projekat, sproveden za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, integrisao je informacione sisteme službi koje su zadužene za to da hrana biljnog i životinjskog porekla, pa i meda, u Srbiji bude bezbedna i propisanog kvaliteta.

„Vođeni poznatim konceptom Evropske unije u oblasti poljoprivrede od njive do trpeze, koji podrazumeva kontrolu svih faza proizvodnje, prerade, prevoza, skladištenja i pripreme hrane, razvili smo sistem, koji služi boljoj internoj i intersektorskoj komunikaciji, što direktno utiče na to da građani budu sigurniji u bezbednost i kvalitet hrane“, izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović otvarajući Nacionalnu konferenciju.

Ističući važnost ovog kompleksnog pitanja zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčič Štamcar rekla je da je novi sistem usklađen sa principima Evropske unije, čime je Srbija za korak bliža ispunjavanju kriterijuma za pridruživanje postavljenim u Poglavlju 12 koje obuhvata bezbednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku.

„Evropska unija je podržala ovaj projekat sa 1.300.000 evra, a sa Ministarstvom smo se dogovorili za dodatnih 300.000 evra za nabavku opreme kako bismo osigurali dugoročnu održivost razvijenog informacionog sistema“, naglasila je Štamcar.

Dizajniran je jedinstveni sistem novih softverskih rešenja i unapređene su postojeće aplikacije Uprave za veterinu, Uprave za zaštitu bilja i Sektora poljoprivredne inspekcije sa novim sistemom. Integracijom ovih sistema pojednostavljena je komunikacija svih podataka relevantnih za kompleksnu oblast bezbednosti hrane. 

S obzirom na to da je informisanost građana sve veća, a propisi u bezbednosti hrane na evropskom i svetskom nivou sve rigorozniji, ovaj sistem omogućava da se oblast bezbednosti hrane sveobuhvatno prati i pravovremeno interveniše. Za građane je važno i to da ovaj sistem ima i svoju internet prezentaciju www.itcm.minpolj.gov.rs (koja još nije u potpunosti funkcionalna) na kojoj je moguće pronaći sve relevantne podatke koji se odnose na sve registre, od poljoprivrednih gazdinstava do maloprodajnih objekata. Nivo dostupnosti informacija usklađen je sa zakonskim procedurama i potrebama Ministarstva.

Tokom trajanja procesa uvođenja novog integrisanog informacionog sistema, povećan je nivo opšteg znanja, informisanosti i osposobljenosti zaposlenih u Ministarstvu kroz niz obuka održanih u cilju povećanja kompetentnosti, a obezbeđena je i podrška za naredne dve godine.

EU projekat „Razvoj održivog informacionog sistema za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede“ razvija integrisani sistem za upravljanje, komunikaciju i kontrolu bezbednosti hrane, zdravlja i dobrobiti životinja i zdravlja biljaka u Srbiji, u skladu sa pravnim okvirima EU. Projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG. Ukupna vrednost projekta, koji finansira EU, je 1.345.000 evra. Novi informacioni sistem će koristiti Uprava za veterinu, Uprava za zaštitu bilja i Sektor poljoprivredne inspekcije. 

Očekujemo da ovaj sistem učini dostupnijim javnosti sve informacije vezane i za ispravnost meda na tržištu, kako bi građani konačno mogli da dođu do pravog meda, a istina o neispravnom medu na tržištu bila momentalno dostupna odmah nakon utvrđivanja neispravnosti. 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien