SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

OBRAĆANJE KOMPANIJE MEDINO POVODOM TEKSTA NA SAJTU SPOS-aDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 5.509

Kompanija Medino poslala je tekst za objavu na našem sajtu, povodom teksta koji smo objavili o pokušaju snižavanja otkupne cene bagremovog meda u Srbiji. Ako je to demant, nije nam jasno šta se demantuje, jer kompanija Medino nijednom rečju nije spomenuta u tekstu, te shodno Zakonu, nemamo obavezu objavljivanja njihovog teksta. Ipak, u cilju razvijanja bolje saradnje u budućnosti, objavićemo tekst u celosti, jer smatramo da sa njim mora da se upozna celokupna srpska pčelarska javnost.

Naime, u tekstu se nalaze izvesne neistine, koje se u kasnijem tekstu tretiraju kao aksiomi. Neka pčelari ovog puta sami procene koje su to neistine, imaju sasvim dovoljno informacija da sami izvuku takav zaključak. SPOS je u proleće ove godine veoma lepo, detaljno, stručno i argumentovano analizirao problematiku cene meda na svetskom tržištu, i objavio je u časopisu Pčelar. Molimo firmu Medino da konkretne činjenice iz tog teksta demantuje, a ne da se bavi nepotrebnim špekulacijama. Jedino što možemo reći to je da kompanija Medino najpre treba da pogleda u rečniku šta znači reč ŠPEKULACIJA, pa onda da napada i sudi, kao i da je oduvek mogla itekako dobiti imena firmi iz inostranstva sa kojima će moći da sarađuje u budućnosti još uspešnije nego do sada, ali nije želela da potpiše sa SPOS-om ugovor o saradnji koji to omogućuje. Bilo bi interesantno da objasni javnosti zašto.

Ono što u ovom tekstu firme Medino boli svakog pčelara SPOS-a jeste to što firma Medino tvrdi da je med koji oni uzorkuju na raspolaganju pčelarima da ga prodaju kome hoće, sve dok firma Medino ne dođe po njega, a u međuvremenu, ako to preuzimanje potraje recimo mesec dana ili i više (čak i samo jedan dan), firma Medino svakog dana može da ponudi neku drugu cenu, jer je tržište tako reklo. Kako to pčelar može da ponudi med drugom, ako je bure zapečaćeno, pa taj neko drugi ne može da uzorkuje isti med? Kako, poštovani Medino? Dopunite vaš tekst, i objasnite tu volšebnu proceduru pčelarima, jer u SPOS-u izgleda da sede budale kad ne znaju da postoji takav način. A ako bi se bure otpečatilo, firma Medino više ne bi htela da ga preuzme, ako bi pčelar hteo da ga ipak proda Medinu na kraju. Takođe, postavlja se pitanje kako se to firma Medino ponaša na tržištu? Valjda najpre treba da ima ugovor sa nekom firmom iz inostranstva, pa na osnovu tog ugovora da traži med na tržištu i uzorkuje i plombira burad sa unapred poznatom cenom. Ili možda ide Srbijom i plombira burad, te tako faktički onemogućuje pčelare da ga prodaju nekom drugom u nekom izvesnom periodu, dok se pčelari nadaju onoj ceni koja im je saopštena kada su zvali Medino i dogovorili se oko uzorkovanja meda? A na kraju im se hladno saopšti da su se uslovi na tržištu promenili i da je cena sada manja! Može li firma Medino da pokaže tim pčelarima koji se sa pravom žale SPOS-u u velikom broju na ponašanje firme Medino, dva ugovora sa nekom firmom iz inostranstva, gde je u prvom ugovoru stajala jedna cena, a u drugom (za isti kontigent meda) je smanjena? Ako može, zašto je pristala na izmenu potpisanog ugovora, kad se to lako dobija na sudu. Bilo bi lepo da javnost zna i za koju količinu meda je Medino imao ugovore za otkup po 4,5 evra, a koliko je meda preuzeo od pčelara po toj ceni, i koliko je izvezao po toj ceni? Da vidimo da li se količine poklapaju, tj. da li je firma Medino zaista korektna kako kaže. Ako se poklapaju, skidamo kapu do zemlje. Naravno, oni uvek mogu reći da je to poslovna tajna, ali neka sada dokažu time svoje tvrdnje, niko neće propasti zbog toga, a dokazaće pčelarima svoju proklamovanu korektnost, i sve će biti u redu. Nema razloga za ljutnju. Ako pčelari mogu da „vise u vazduhu“ i čekaju koja će im cena biti saopštena prilikom preuzimanja meda, valjda je zbog te iznenadne promene cene korektno da i otkupljivač prezentuje dokaze za obaranje cene. I onda se niko neće ljutiti i bilo šta sumnjati.

SPOS preporučuje svojim pčelarima da ubuduće nikome ne dozvoljavaju da im uzorkuje med bez unapred poznate cene koja je upisana i u ugovor, kako bi zaštitili svoje interese. A uskoro će SPOS obznaniti novi modifikovani način borbe za postizanje realne cene meda u Srbiji, jer su se uslovi delimično promenili, i sistem treba unaprediti. Ovog puta drastično. Znamo da će taj naš plan naići na drvlje i kamenje kojim će SPOS biti zasut od strane jurišnika onih sa kojima bi trebali da sarađujemo, a ne da vodimo prazne rasprave, ali izdržali smo i teže, uz opšte jedinstvo izdržaćemo i taj udar. SPOS se nikad nije plašio ni jačeg od sebe,jer se bori za pravedan cilj – razvoj srpskog pčelarstva, a to se ne moće dogoditi popunjavanjem gubitaka pojedinih od prošle godine (valjda treba popuniti i gubitke pčelara koji su nemerljivi, i to prostim realnim cenama meda). Do saradnje će na kraju normalno ipak morati da dođe, ali na znatno ravnopravnijim osnovama.

Nećemo dozvoliti ono što se desilo Hrvatima ove godine, kada im je odmah na kraju bagremove paše ponuđeno 25 kuna za kilogram bagrema (oko 7,4 kuna je 1 evro), u trenutku kad smo mi imali cenu od 4,5-4,7-5,2 evra (jedan od naših pčelara prodao je preko 10 tona po 5,2 evra pre bukvalno nekoliko dana), a kasnije su otkupljivači iz inostranstva ponudili 30 kuna (cena koju trenutno nudi Medino). I to je malo, to svi znamo, ali to je cena nedovoljne organizovanosti pčelara i linije manjeg otpora kojoj mnogi pribegavaju. Da li ćemo i mi to dozvoliti? SPOS ne postoji da bi branio interese ne znamo koga, već interese pčelara. Ove godine bagremovog meda nema mnogo, i sigurno će postići solidnu cenu na tržištu, kao što ju je imao u poslednjih mesec i više dana. Oni koji ne mogu da čekaju i novac im je preko potreban, verovatno će pristati i na niže cene. Ali treba da znaju kako stvari realno stoje. Tačno je da se može dogoditi da cena recimo za nedelju dana zaista padne na tržištu, ali u ovoj meri to svakako sada nije slučaj. Da ne govorimo o korektnosti po pitanju potpisanih ugovora po jednim cenama, i količinama preuzetog i izvezenog meda po tim cenama, o čemu sme već pisali u ovom tekstu. Jedno je poslovna politika bilo koga, i niko je nikome ne može zabraniti – taman posla, a sasvim drugo pitanje je KOREKTNOST. Nešto sasvim treće je to da i mi pčelari imamo pravo na svoju poslovnu politiku, pa je ni nama niko ne može zabraniti, borićemo se za svoje interese UVEK i DO KRAJA, kao i do sada.

Dalji komentar je apsolutno nepotreban.

Evo teksta kompanije MEDINO:

 

Obraćanje kompanije Medino povodom teksta pod naslovom “Pokušaj obaranja cene bagremovog meda u Srbiji” od 12.jula 2015. na zvaničnom sajtu SPOS-a

Kompanija Medino izražava duboku zabrinutost zbog tendencioznih tekstova koje SPOS već drugi put objavljuje na svom zvaničnom sajtu.

U prethodnom tekstu od 29. aprila 2015, a pod nazivom „Već poznata otkupna cena meda u 2015.godini“, SPOS objavljuje oprečne informacije koje je prikupio u vidu komentara na društvenoj mreži Facebook i neposredno utiče na kvarenje imidža kompanije Medino koja je najveći otkupljivač meda u Srbiji.

U drugom tekstu od 12. jula 2015, a pod nazivom „Pokušaj obaranja cene meda u Srbiji“, SPOS na posredan način dodatno utiče na pogoršanje saradnje između pčelara i otkupljivača kao medijatora između pčelara i velikih kupaca u inostranstvu iznošenjem nepotpunih informacija i time javnost dovodi u zabludu.

Ukoliko SPOS, kako se navodi u saopštenju, ima informacije o kupcima iz inostranstva koji još uvek otkupljuju bagremov med po cenama koje su važile s početka bagremove paše, odnosno ima informacije o kupcima iz inostranstva koji nisu oborili cene, te informacije bi trebalo podeliti sa svim otkupljivačima u Srbiji kako bi svi otkupljivači pronašli put za bagremov med koji su otkupili. Takva informacija od strane SPOS-a bila bi od izuzetnog značaja kako bi otkupljivači mogli ponovo da podignu otkupne cene.

Kompanija Medino svakodnevno raspolaže najnovijim informacijama dobijenih od brokera i najvećih svetskih kompanija iz sveta meda i na osnovu tih informacija formira svoje otkupne cene, pa je veoma čudna konstatacija SPOS-a u kojoj se navodi da promene cena u inostranstvu nije bilo. Naša zabrinutost odnosi se na površne informacije koje SPOS iznosi u javnosti i time pravi veliku neopravdanu pometnju na tržištu meda.

Takođe, postavlja se pitanje odnosa SPOS-a prema otkupljivačima pojedinačno gde se neki otkupljivači favorizuju, a o drugima se navode dezinformacije koje direktno utiču na lošiji odnos pčelara prema tim otkupljivačima.

Kompanija Medino zahteva od SPOS-a da se javno izvini svim otkupljivačima zbog navoda iz teksta da se otkupljivači bave tržišnim špekulacijama što je potpuna neistina.

Kompanija Medino ovim putem želi da se obrati pčelarskoj javnosti povodom problema uzorkovanja, plombiranja ambalaže i trenutka u kome važi otkupna cena, a koji se odnosi na deo teksta od 12. jula 2015.

Uzorkovanje koje se radi na terenu zahteva plombiranje buradi i to je mera sigurnosti za kompaniju da pčelar neće uraditi nedozvoljene radnje na medu.

Postoji i model prilikom koga pčelar poštom dostavlja uzorak kompaniji Medino i u tom slučaju posuda u kojoj je med ostaje neplombirana, ali se ponovna analiza radi u Medinu po pristizanju posuda kao dokaz da je to med za koji je pčelar poštom poslao uzorak.

Pčelari se sami odlučuju za model po kome će se raditi uzorkovanje.

Sve do trenutka preuzimanja meda med je u vlasništvu pčelara i pčelar se prema medu može ponašati po slobodnoj volji tj. prodati ga drugom otkupljivaču bez obzira na uzorkovanje. Kada kompanija Medino preuzme med, odvozi ga na merenje, a pčelar može zahtevati da prisustvuje merenju što je Medino u obavezi da omogući. Nakon toga Medino obaveštava pčelara o izmerenoj količini meda i traži saglasnost od pčelara o izmerenoj količini meda. Posle merenja meda i dobijanja saglasnosti da se radi o tačnim količinama koje je pčelar predao Medinu vrši se uplata na namenski račun pčelara po cenama koje su bile zvanične otkupne cene na dan preuzimanja meda od pčelara.

 

Još jednom napominjemo da je otkupna cena promenjiva kategorija, da se formira na tržištu pod dejstvom sila ponude i tražnje i da je otkupna cena ona koja je zvanična važeća cena na dan preuzimanja meda od pčelara.

 

U Krnjevu, 14. jula 2015.godine                                        Grujić Ivan, Direktor

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien