SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

OBUKA ZA RAZVOJ IZVOZNIH KAPACITETA AGROBIZNIS KOMPANIJADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.300

SPOS se prijavio na javni konkurs UNDP objavljen na sajtu Ministarstva poljoprivrede (OVDE) i izabran je kao jedna od organizacija za besplatnu obuku o razvoju izvoznih i kapaciteta preradne industrije agrobiznis kompanija u Srbiji.

Tokom 9. i 10. oktobra obuci su u ime SPOS-a prisustvovali: Radivoje Ranković, direktor Pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „Naš med“, Milena Stevanović, referent SPOS-a za ekonomsko-administrativne poslove, i Ljiljana Bašura, jedna od šest novoprimljenih radnika u SPOS-u na probni rad (OVDE), koja je stečena znanja prenela ostalim zaposlenima u SPOS-u. 

Zahvaljujemo se UNDP i Ministarstvu poljoprivrede na pruženoj prilici za sticanje novih znanja. 

Evo programa koji su naši polaznici prošli na ovoj obuci: 

 

 

Agenda

Obuka za razvoj izvoznih i kapaciteta preradne industrije agrobiznis kompanija u Srbiji

DAN I, 9 Oktobar 2017, Beograd

 

Izvozna orijentacija, ciljna tržišta

Oblasti treninga

Vremenski raspored

Teme

Metode

Predavač/Moderator

Predstavljanje treninga, ciljeva i učesnika

10:00-10:20

o Uvodno obraćanje

o Predstavljanje učesnika

o Diskusija

o Predstavljanje

Tamara Živadinović

Svi učesnici

Konkurentnost poljoprivrede Srbije

10:20-11:00

o Trendovi proizvodnje i trgovine u svetu i pozicija Srbije

o Konkurentnost sektora

 

o Prezentacija

Ivana Dulić Marković

Diskusija

11:00-11:30

o Diskusija o trendovima i konkurentnosti sa stanovišta učesnika

o Vođena diskusija

Tamara Živadinović

Svi učesnici

Kafe pauza

11:30-12:00

 

 

Svi učesnici

Upotreba tržišnih informacija za sticanje komparativne prednosti

12:00-12:30

o Uvođenje u samostalni rad

o Koncept konkurentnosti na nivou država i proizvođača

o Proces planiranja poslovanja

o Prezentacija

o Razmena iskustava

Ivana Dulić Marković

Šta je Go-to market strategija?

12:30-12:40

o Prezentacija logike strategije

o Prezentacija Matrix-a

Dragana Tar

Grupni rad – Šta je naša Go-to Market strategija

12:40-13:00

o Definisanje sadržaja buduće strategije za svaku pojedinačnu kompaniju učesnika

o Praktični rad sa grupom

Svi učesnici uz podršku eksperata i predavača

Ručak

13:00-14:00

 

 

Svi učesnici

Iskustva izvoza u Rusiju

14:00-15:00

o Diskusija o iskustvima učesnika

o Iskustva intervjuisanih kompanija

o Vođena diskusija

Dragana Tar / Tamara Živadinović

Ivana Dulić Marković

Svi učesnici

Grupni rad-nastavak

14:50-15:10

o Definisanje sadržaja buduće strategije za svaku pojedinačnu kompaniju učesnika

o Praktični rad sa grupom

Svi učesnici uz podršku eksperata i predavača

Kafe pauza

15:10-15:40

 

 

Svi učesnici

Priprema proizvoda (proizvodnje) za izvoz

15:40-16:10

o Vodeći trendovi u potrošnji

o Pristup tržištima i kvalitet

o Standardi bezbednosti hrane

o Standardi kvaliteta i zahtevani kvalitet

o Prezentacija

o Razmena iskustava

Dragana Tar

Grupni rad-nastavak

16:10-16:40

o Kako se probiti na ciljano tržište i kako targetirati kupce

o Praktični rad sa grupom

Svi učesnici uz podršku eksperata i predavača

Završna reč

16:40-17:00

o Pregled savladanih oblasti

o Dogovor  za naredni dan

o Diskusija

Tamara Živadinović/Dragana Tar

 

DAN II, 10  Oktobar 2017., Beograd

 

Domaći izvozni potencijal – Usklađenost standard, Licence i logistika, Menadžment rizika, Investicije

Oblast II: Rusko tržište-trendovi, trgovina potrošači

09:00-09:40

o Rusko i tržišta ostalih CIS zemalja – trgovina, proizvodnja, potražnja, trendovi

o Tržišni kanali (klasični, napredni…)

o Globalno tržište i pozicija Srbije, Rusije i CIS zemalja

o Prezentacija

Ivana Dulić Marković

Đorđe Teofilović

Diskusija – najveće prepreke u izvozu

09:40-10:10

o Koje su najveće prepreke i problem u izvozu?

o Vođena diskusija sa zaključkom na predhodnoj temi

Svi učesnici

Dragana Tar

Oblast VI: Upoznavanje sa izvoznom dokumentacijom i logostikom

10:10-10:30

o Dokumentacija neophodna za izvoz

o Praktična iskustva

o Prezentacija

o Razmena iskustava

Đorđe Teofilović

Svi učesnici

 

Kafe pauza

10:30-11:00

 

 

Svi učesnici

Oblast VII: Koje su procedure prema kojima morate da poslujete

11:00-11:40

o Fitosanitarni zahtevi

o Veterinarski zahtevi

o Prezentacija

o Razmena iskustava

Gost predavači Ivana Dulić Markovic

Diskusija

11:40-12:10

o Sumiranje prezentacija o izvozu u Rusiju

o Diskusija

Svi učesnici

Dragana Tar

Ručak

12:10-13:10

 

 

Svi učesnici

Oblast IX: IPARD procedure i proces apliciranja

13:10-13:40

o Pristup finansijama

o Prijavne procedure

o Prezentacija

o Diskusija

Gost predavač

Svi učesnici

Oblast VIII: finaliziranje Go-to Market strategije

13:40-14:30

o Definisanje procedura za usklađivanje u skladu sa specifičnom proizvodnjom

o Finaliziranje Go-to Market strategije za svaku kompaniju

o Grupni rad

Svi učesnici uz podršku eksperata i predavača

Kafe pauza

14:30-15:00

 

 

Svi učesnici

Prezentacije individualnih strategija

15:00-15:30

o Prezentacija glavnih koncepata i pitanja za rešavanje

o Grupna prezentacija

Svi učesnici

Završna reč

15:30-16:00

o Evaluacija treninga

o Definisanje preporuka za budući razvoj i izgradnju izvoznih kapaciteta

o Grupna diskusija

Svi učesnici, eksperati i predavači

 

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien