SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

FORMIRANA KOMISIJA VETERINARSKE KOMORE ZA PČELARSTVODatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.323

Formirana je Stalna komisija Upravnog odbora Veterinarske komore Srbije (VKS) koja će se baviti pitanjima pčelarske prakse u okviru Veterinarske komore Srbije.

Dana 5. 10. 2017. godine, Upravni odbor VKS je, u cilju poboljšanja svog rada, a samim tim, rada i položaja svih kolega veterinara na terenu, osnovao Stalnu komisiju koja će se baviti pitanjima dobre pčelarske prakse u okviru Veterinarske komore Srbije. 

Upravni odbor VKS je imenovao za predsednika Stalne komisije koleginicu Snežanu Milosavljević, dok su za članove Komisije imenovani: Jelena Nikolić, Vladan Rajković, Ivan Miloš, Kazimir Matović i Davor Šašić, kolege sa dugogodišnjim iskustvom i znanjem u sprovođenju dobre pčelarske prakse.

Osnovni cilj Stalne komisije UO VKS za dobru pčelarsku praksu jeste da podstiče razvoj ove oblasti, zatim primenu novih znanja i da organizovano razmatra i proučava teorijske i praktične probleme vezane za oblast dobre pčelarske prakse. 

Ovlašćenja Stalne komisije su sledeća:

1.Razmatra pitanja iz delokruga dobre pčelarske prakse;

2.Daje mišljenja i priprema predloge o pitanjima iz dobre plečarske prakse koje usvaja Upravni odbor VKS;

3.Predlaže organizovanje edukacija veterinara koji se bave dobro pčelarskom praksom u koordinaciji sa predsednikom Komore i regionalnim odborima Komore i podnosi prijavu za akreditaciju predavanja pred Stručnim odborom VKS,

4.Daje predloge rešenja zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na dobru pčelarsku praksu, koje kao stav Veterinarske komore Srbije usvaja Upravni odbor VKS;

5.Vrši korespodenciju sa organima i telima Komore;

6.Vrši korespodenciju, pregovore i sarađuje sa nadležnim državnim organima i drugim organizacijama u vezi sa dobrom pčelarskom praksom a na osnovu usvojenih stavova i smernica Veterinarske komore Srbije;

7.Podnosi izveštaje o aktivnostima UO VKS;

8.Obavlja i druge poslove po ovlašćenju predsednika VKS i UO VKS.

Na rad Stalne komisije u svemu se primenjuje Poslovnik o radu UO VKS u skladu sa članom 34. Poslovnika o radu UO VKS.

SPOS se nada da će saradnja sa komisijom biti adekvatna i da će se rešiti svi eventualni problemi koji mogu da se pojave na terenu, te da će se povećati razumevanje između pčelara i veterinara. 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien