SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ODRŽAN ODBOR ZA ZAŠTITU PČELA OPŠTINE PRIJEPOLJEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.751

Nakon brojnih slučajeva trovanja pčela  u opštini Prijepolje, uzrokovanih nekontrolisanim korišćenjem hemijskih sredstava u zaštiti biljaka, u organizaciji Udruženja pčelara Prijepolja, dana 17. 2. 2016. organizovan je zajednički radni sastanak svih značajnih subjekata sa područja Opštine koji svojim delovanjem mogu doprineti sprečavanju ovakvih šteta koje su zadesile pčelare Prijepolja u 2015.

Na sastanku su, pored predstavnika Udruženja pčelara bili prisutni:  Načelnik Odelenja za poljoprivredu Opštinske uprave, Republički veterinarski inspektor, prestavnici Udruženja malinara, voćara, povrtara i ratara, vlasnici i stručni saradnici poljoprivrednih apoteka koje se bave prometom hemijskih sredstava za zaštitu bilja, predstavnici hladnjačara koji se bave otkupom maline i lokalni mediji.

                    Svi prisutni su se složili da problem nekontrolisanog korišćenja hemijskih sredstava u zaštiti bilja postaje sve veći problem ne samo za pčele i pčelare nego i za one koji su konzumenti poljoprivrednih proizvoda koji su nestručno tretirani hemijskim sredstvima kao i za ukupnu kampanju proizvodnje pre svega maline i da se u tom smislu moraju preduzeti hitne mere peventivnog delovanja.

                      S tim u vezi na skupu su usvojeni konkretni

 

ZAKLjUČCI

O PRAVCIMA DELOVANjA U CILjU ZAŠTITE PČELA OD NEKONTROLISANE UPOTREBE SRESTAVA ZA ZAŠTITU BILjA I  IZDATO

SAOPŠTENjE  ZA JAVNOST

 

               – Evidentan  intezivni razvoj poljoprivrede u opštini Prijepolje, posebno u oblasti voćarstva, povrtarstva i ratarstva nije praćen dovoljnim učinkom na obrazovanju poljoprivrednih proizvođača u smislu shvatanja uloge pčele koja vrši 85% ukupnog oprašivanja biljaka i razumevanja pravilne upotrebe hemijskih sredstava u zaštiti biljaka. Suprotno propisima i uputstvima proizvođača hemijskih srestava, preparati se nestručno koriste u smislu količine preparata i vremena tretiranja tim sredstvima.

               – Svi su jedinstveni u oceni da uspešnog bavljenja proizvodnjom maline, koštičavog voća , povrća i žitarica nema bez pravilne primene hemijskih sredstava kao i to da se nestručno i nesavesno korišćenje tih sredstava veoma štetno odražava, posebno na pčele i ljude i preti  opasnošću da dođe do ozbiljnih problema za budućnost malinarstva na ovim prostorima uzrokovanih nekontolisanom hemijskom kontaminacijom plodova što bi bilo pogubno za privredu ove opštine i njene poljoprivrednike.

               – Poseban problem u ovakvim slučajevima predstavljaju početnici i ljudi koji ne shvataju značaj pčele u ukupnim efektima oprašivanja bilja i zbog kojih  preti ozbiljna opasnost od uništavanja pčela na ovim prostorima. Takvi ljudi ne znaju da  Zakon o sredestvima za zaštitu bilja zabranjuje primenu tih sredstava  “ u vreme cvetanja bilja ako su ta sredstva otrovna za pčele” a otrovni su svi insekticidi kao i hebricidi – ako se tretiraju po cvetu nepokošenog korova.. 

               – Pčelari Prijepolja do sada, zbog rodbinskih, komšijskkih i prijateljski razloga  nisu ozbiljnije preduzimali Zakonom predviđene mere u sankcionisanju onih koji svesno ili iz neznanja krše propise u primeni hemijskih sredstava u zaštiti bilja. Traži se od držalaca pčela da ubuduće u ponovljenim slučajevima bilo kog vida trovanja pčela, pokrenu Zakonom predviđene mere u cilju sprečavanja takve prakse od strane svih onih koji su nesavesnim činjenjem doprineli trovanju pčela. Takođe, traži se od Opštine i Opštinske uprave da pčelare i finansijski podrže u slučajevima ponovljenih trovanja. Savez pčelarskih organizacija Srbije od ove godine će obezbediti besplatnu pravnu pomoć svim pčelarima koji budu imali gubitke zzbog trovanja.

                       Jedinstvena ocena svih prisutnih je da ovakva pogubna praksa neće preko noći prestati bez intezivnijeg edukovanja poljoprivrednika i dok neko, zbog svoje nesavesnosti ne bude odgovarao za svoje postupke i time postane negativan primer loše poljoprivredne prakse.      

              – Apsolutno, hemijsko  tretiranje  biljaka u toku dana, pre 19 sati je nedopustivo. Posledice takvog rada su pre svega neefikasnost preparata u zaštiti biljke i drugo, preparati plasirani u to vreme pogubno deluju na pčele. Ubuduće, svako trtiranje pčela u toku dana biće tretirano kao zlonamerno činjenje koje mora biti sankcionisano

                  – Sve češće se javlja problem u korišćenju hebricida u cilju međurednog uništavanja korova a da se pre toga nije pristupilo košenju trave i uništavanju cveta kosom zbog čega pčele veoma često stradaju, kao i to da se uništavanje korova u žitu vrši u toku dana umesto u večernjim satima, kada bi posledice trovanja bile mnogo manje.

               – U cilju preventivnog delovanja na nesavesne korisnike hemiskih sredstava, suprotno propisima, formirana je zajednička Komisija za praćenje načina zaštite biljaka hemijskim sredstvima i Komisiju sačinjavaju: predstavnik Udruženja pčelara, predstavnik Udruženja malinara, predstavnik hladnjačara – otkupljivača i predstavnik Opštinske uprave – Odelenja za poljoprivredu.      

                   Zadatak Komisije je da u toku aktivne zaštite bilja, u vreme cvetanja, primaju eventualne prijave slučajeva kršenja pravila tretiranja bilja i da nenajavljeno obilazi malinjake, povrtnjake, voćnjake i ratare kontrolišući da li se poštuju mere upotrebe hemijskih sredstava, kada i u koje doba dana se vrši tretiranje i da o tome sačinjavaju službenu zabelešku. Zabeleška sačinjena na licu mesta  imaće dvostruki značaj: prvo, to će biti osnova i dokaz za pokretanje sudske zaštite i drugo, takvi poljoprivrednici će bit evidentirani kod otkupljivača –  hladnjačara kao prekršioci pravila rada čime će se stvarati Lista nepoželjnih saradnika u otkupu  jagodičarskog voća. Liste takvih ponjoprivrednih proizvođača biće predstavljene i javnosti i svim potencijalnim otkupljivačima. Na taj način, očekuje se, biće zaštićeni ne samo pčele i pčelari nego i najveći broj savesnih malinara, voćara, povrtara i ratara koji misle o dobroj praksi u proizvodnji . 

                          Saopštenje za javnost i zaključke dostaviti:

  • Svim učesnicima sastanka
  • predstavnicima Udruženja: malinara, voćara, povrtara i ratara
  • medijima
  • otkupljivčima maline(hladnjačarima)
  • arhivi udruženja pčelara Prijepolje

 

 

 

         U Prijepolju, 17.02.2015.                                                              Udruženje pčelara Prijepolje

                                                                                                                             Predsednik,

 

                                                                                                                           Mirsad  Hodžić

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien