SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ODRŽANA OBUKA „EU PROJEKTI OD A DO Z“Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.586

U Beogradu je od 27. do 31. marta 2017. godine održana petodnevna obuka o pravilima korišćenja sredstava EU pod nazivom „EU projekti od A do Z“, na kojoj je učestvovala i predstavnica SPOS-a.

Obuku je organizovala Privredna komora Srbije (Centar za upravljanje projektima) uz podršku Razvojne agencije Srbije u okviru projekta „Razvoj inovativnih usluga za podizanje kapaciteta MSPP u korišćenju sredstava EU“. Tokom tri ciklusa (Novi Sad, Kragujevac i Beograd) obuku je pohađalo više od 100 polaznika.

Cilj obuke je da se osposobljavanjem za pisanje projektnih predloga po šablonu EU ojačaju kapaciteti i pruži podrška organizacijama da unaprede svoje poslovanje, a uz pomoć što efikasnijeg korišćenja finansijske podrške EU fondova.
Stručni tim Evropske trening akademije (EUTA) je sproveo obuku. Svaki novi dan obuke bio je dokaz da ljudi koji podučavaju imaju veliko praktično znanje u oblasti koju, kroz živu diskusiju i stvarne primere iz prakse, razotkrivaju.
Obuka je podeljena na četiri tematske celine koje su dodeljene različitim predavačima koji imaju specifično iskustvo u datoj oblasti.
Prvi dan obuke – Uvod u EU fondove je poveren Ratku Bojoviću (EUTA) koji je polaznike, uz jasno isticanje putokaza, prošetao kroz EU fondove koji su na raspolaganju organizacijama iz Srbije (IPA, HORIZONT 2020, Erazmus Plus, KOZME…) i ukazao na šta je potrebno obratiti pažnju prilikom razvoja predloga projekta (od ideje do ocene projekta).
Drugi i treći dan obuke – Dizajn predloga projekta, poveren je Jeleni Kolić (Kancelarija za evropske integracije) koja je kroz niz radionica na praktičan način i na konkretnim primerima ukazala na glavne elemente svakog uspešnog projekta. Pored upoznavanja sa dobrim primerima iz prakse upravljanja projektnim ciklusom, polaznicima je ukazano i na najčešće greške prilikom pisanja projektnih predloga. Takođe, obrađena je najčešća konkursna dokumentacija i prijavni formulari za nekoliko programa koji su obuhvaćeni ovom obukom.
Četvrti dan obuke – Budžet, poveren je Mariji Šola – Spasić (Elektrotehnički fakultet u Beogradu). Značajno iskustvo i poznavanje finansijskih pravila EU, uz navođenje primera iz prakse predavača, kao i radionice za obračun određenih budžetskih stavki, su polaznicima pomogle da razumeju strukturu projektnih troškova u cilju izrade efikasnog budžeta.
Peti dan obuke – Uvod u javne nabavke po pravilima EU, poveren je Bojani Slijepčević (Kancelarija za evropske integracije). Uz savladavanje osnovnih pravila, procedura i tipova javnih nabavki po pravilima PRAG-a, polaznici su spoznali i najčešće greške u procesu javnih nabavki koje su od izuzetnog značaja za uspešno sprovođenje projekta. Ovo je postignuto kroz vežbanje na radionicama za pripremu ponuda i ocenjivanje pristiglih ponuda.
Zahvaljujemo se Privrednoj komori Srbije Centru za upravljanje projektima PKS i Evropskoj trening akademiji koji su upriličili ovu korisnu i efikasnu obuku koju je pohađao i predstavnica SPOS-a Nena Nikolić, koja je i autorka projekta „Reka meda“, a nadamo se i brojnih drugih projekata koji slede. Ova obuka će nam pomoći u pripremi što kvalitetnijih projektnih predloga koji će omogućiti i olakšati sprovođenje naših aktivnosti u cilju razvoja pčelarskog sektora. 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien