SPOS logo
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

KONKURS ZA MENADŽERA POGONA ZA PRIKUPLJANJE I PLASMAN MEDA PČELARA SPOS-aDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 3.072

Savez pčelarskih organizacija Srbije raspisuje Konkurs za radno mesto glavnog menadžera (direktora) privrednog društva, tj. pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a.

 

SAVEZ PČELARSKIH ORGANIZACIJA SRBIJE

raspisuje Konkurs za radno mesto

 

GLAVNI MENADŽER PRIVREDNOG DRUŠTVA

(POGONA ZA PRIKUPLJANJE I PLASMAN MEDA PČELARA SAVEZA PČELARSKIH ORGANIZACIJA SRBIJE)

na neodređeno vreme, sa 6 meseci probnog rada

 

Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:

 • Završen fakultet iz oblasti ekonomije, prava, političkih nauka, menadžmenta, marketinga i komunikacija, ili organizacionih nauka
 • Aktivno znanje engleskog jezika (rad bez prevodioca, besprekoran govor)
 • Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office obavezno, navesti i druge programe za koje ste obučeni, poželjno je poznavanje internet marketinga)

Sva znanja i veštine će se praktično proveriti. Radno iskustvo nije neophodno, naprotiv, želimo kandidate željne učenja i razvoja.

Ne plašite se pčela, tražimo ljude koji nemaju predznanje iz pčelarstva, već imaju želju da se razvijaju u projektnom menadžmentu. Za ovaj posao apsolutno nije potrebno poznavanje pčelarstva.

Tražimo ambiciozne ljude koji žele da napreduju i budu plaćeni shodno postignutim rezultatima.

 

Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) uskoro osniva zajedničko privredno društvo (d.o.o.) sa opštinom Rača (pogon za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a), i želi da unapred izabere potencijalnog najboljeg menadžera (direktora budućeg privrednog društva), koji će za početak biti primljen kao administrativni radnik u SPOS-u.

U prvom krugu izbora kandidata, odabraće se do 5 najboljih kandidata koji će biti primljeni u radni odnos na određeno vreme do 3 meseca, kada će primati neto zaradu od po 30.000 dinara. Tokom tog radnog odnosa proveravaće se njihove praktične sposobnosti kroz najširi mogući spektar poverenih radnih zadataka, kako iz spektra radnih zadataka budućeg menadžera privrednog društva, tako i iz spektra radnih zadataka svih trenutno zaposlenih u SPOS-u.

Na kraju ove svojevrsne plaćene prakse, biće izabran jedan kandidat koji će biti primljen u stalni radni odnos, sa šest meseci probnog rada. Njegova neto zarada iznosiće 50.000 dinara na početku, a kada pogon počne da radi, imaće dodatne bonuse u zavisnosti od ostvarenih poslovnih rezultata. Za izabranog kandidata biće organizovana besplatna specijalizovana dodatna obuka za menadžera pogona za prikupljanje i plasman meda. 

 

Kratak opis poslova kao bude radio kao administrativni radnik u SPOS-u:

 • Razvoj i učešće u velikim projektima SPOS-a;
 • Saradnja sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama;
 • Praćenje konkursa domaćih i međunarodnih organizacija i institucija, pisanje i izrada projekata i podnošenje prijava na konkurse;
 • Sprovođenje i praćenje realizacije prihvaćenih projekata sa pisanjem svih potrebnih izveštaja;
 • Razvoj privredne delatnosti Saveza pčelarskih organizacija Srbije;
 • Ostali ekonomsko-administrativni poslovi;
 • Održavanje urednosti i čistoće svog radnog ambijenta;
 • Komunikacija sa članstvom SPOS-a;
 • Izrada, arhiviranje i evidencija dokumentacije;
 • Učešće u pakovanju i slanju časopisa “Pčelar”;
 • Prijem stranaka;
 • Praćenje aktuelnosti u svetu pčelarstva;
 • Svakodnevno upoznavanje sa informacijama koje se objavljuju na sajtu SPOS-a (spos.info);
 • Svi drugi poslovi po zahtevu rukovodećih organa SPOS-a.

 

Kratak opis poslova kad bude radio kao direktor privrednog društva:

 • Osnovni gore navedeni poslovi;
 • Zastupanje privrednog društva i vođenje poslova društva u skladu sa ugovorom o osnivanju, odlukama skupštine i uputstvima nadzornog odbora;
 • Uredno vođenje poslovnih knjiga;
 • Staranje o tačnosti finansijskih izveštaja društva;
 • Vođenje evidencije o svim odlukama skupštine;
 • Obaveza izveštavanja nadzornog odbora;
 • Obavljanje svih drugih poslova koji nisu u nadležnosti skupštine i nadzornog odbora;
 • Obavljanje svih drugih poslova po zahtevu skupštine, nadzornog odbora i rukovodećih organa SPOS-a.

 

Profil kandidata:

 • Samoinicijativnost i preduzimljivost;
 • Visoka odgovornost i efikasnost;
 • Sistematičnost i preciznost u radu;
 • Dobre organizacione i komunikativne sposobnosti;
 • Sposobnost za multitasking;
 • Ljubaznost. 

 

Radno mesto je na Novom Beogradu, ul. Dr Agostina Neta br. 30 A (250 metara od Delta sitija), kao i u Rači

 

U prijavi OBAVEZNO dostaviti sledeće:

 1. Detaljnu biografiju po svim zahtevima iz konkursa, sa najmanje jednom fotografijom novijeg datuma;
 2. Pošaljite tačnu adresu svog prebivališta, pošaljite SVE svoje kontakte, telefone i mejl;
 3. Smer/modul završenog fakulteta, ako postoji;
 4. Naziv i sedište završenog fakulteta;
 5. Godina upisa studija;
 6. Godina završetka studija;
 7. Prosečna ocena tokom studiranja;
 8. Stepen poznavanja rada na računaru (MS Office, Photoshop, Corel…);
 9. Poznavanje engleskog jezika (oceniti ga ocenama: nizak nivo, srednji nivo, visok nivo, ali OBAVEZNO posebno dati ocenu za čitanje, posebno za pisanje, posebno za prevođenje, posebno za konverzaciju);
 10. Ako znate još neki strani jezik, ocenite i njega na isti način;
 11. Spisak ostalih sertifikata i diploma koje kandidat poseduje (strani jezici, vozačka dozvola – više nego poželjna mada ne i obavezna, drugi kursevi…);
 12. Radno iskustvo je nebitno, a ako ga ipak imate, obavezno napišite gde ste i šta radili;
 13. Neophodno je dostaviti sve gore navedene podatke, na što precizniji način, posebno ćemo ceniti sistematičnost, preciznost i odgovornost u sastavljanju prijave na konkurs.

 

Savez pčelarskih organizacija Srbije obaveštava vas i o sledećem:

 • Početni neto lični dohodak biće oko 50.000 dinara (sa regresom i toplim obrokom), a eventualno povećanje zavisiće od ekonomskih pokazatelja i ostvarenih poslovnih rezultata;
 • Dodatno se plaća javni gradski prevoz u punom iznosu;
 • Obezbeđen je mobilni telefon sa plaćenim računom;
 • Savez pčelarskih organizacija Srbije zadržava pravo da u dogovoru sa kandidatom izmeni određene delove ponuđenih uslova u zajedničkom interesu.

 

Nećemo tolerisati bilo kakve intervencije i pritiske za zapošljavanje bilo kog kandidata, takve intervencije i pritisci, tog kandidata će automatski diskvalifikovati!!! Jedini kriterijum za izbor biće kvalitet kandidata.

 

Prijave na konkurs mogu se slati ISKLJUČIVO PREKO SAJTA WWW.INFOSTUD.COM, od 20. aprila (kada će na tom sajtu biti zvanično objavljen ovaj oglas), pa do 4. maja 2017. godine, kada se završava prijem prijava na konkurs. Drugi načini konkurisanja neće se prihvatati.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien