SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ОШТРЕ МЕРЕ ШТЕДЊЕ У СПОС-уDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 3.368

ИО СПОС-а је, сходно члану 45. став 7 Статута СПОС-а, усвојио ребаланс буџета СПОС-а, којим је увео оштре мере штедње, драстично смањујући потрошњу и тако обезбедио додатних око 2.297.500 динара за капиталне активности СПОС-а од којих зависи будућност свих пчелара СПОС-а, а све услед последица корона кризе која је пореметила планове свих држава света, па и СПОС-а, пре свега кроз одлагање почетка рада Погона „Наш мед“.

Новим буџетом СПОС-а планира се вишак прихода над расходима у висини од 8.697.500 динара, што је више прихода од раније планираних за 3.438.000 динара. 

Од наведених 8.697.500 динара вишка прихода над расходима, донације за Погон СПОС-а које се планирају износе 4.400.000 динара, те је стварни вишак прихода над расходима који се планира у 2020. години 4.297.500 динара. Од тог новца, главница кредита за Погон износи 2.000.000 динара у овој години, те за капиталне активности СПОС-а преостаје горе наведених 2.297.500 динара. 

ОШТРО су сасечени многи трошкови СПОС-а, највише путни трошкови, те ове године не очекујте да ће СПОС моћи да плаћа путовања својих посленика удружењима пчелара ван активности које директно организује СПОС, те ће трошак путовања падати на удружења. Стога саветујемо да се удружења максимално суздрже од организације непланираних скупова, чему ће наравно допринети и епидемија короне. 

Иако се очекују већи приходи СПОС-а од планираних, епидемија короне ускратила је СПОС-у неке приходе, рецимо приход од Сајма у Врању, пошто је мала вероватноћа да ће бити одржан. Ако буде одржан, лако ћемо додати та средства, која су нам више него неопходна за остварење амбициозних планова, али се једноставно морамо прилагодити ситуацији, таквој каква јесте. 

У буџету су смањена и средства за зараде запослених у Савезу, на име подршке државе од по 30.000 динара по раднику током 3 месеца епидемије короне. 

У буџету има места и за дубље уштеде, које свакако планирамо јер нам је сваки динар битан за спровођење капиталних активности СПОС-а, али сачекаћемо даљи развој ситуације у држави, па ћемо можда урадити још један ребаланс са даљим смањењем трошкова ако за тим буде било потребе. 

Ове године наручен је и нови контигент тегли СПОС-а због великог интересовања пчелара, те је и он уврштен у буџет. 

И на приходовној страни смо били јааако опрезни и планирали много мање приходе од реално очекиваних поштујући најгори могући сценарио, баш зато да би буџет био апсолутно сигуран, без бојазни да неће бити остварен, већ је приходовна страна већ данас таква да је у потпуности остварена на данашњи дан. Ако буде више прихода, уврстићемо их у наредни ребаланс, ако за њиме буде било потребе. 

Нови буџет је јако рестриктиван, и овде можете погледати упоредне цифре прихода и расхода досадашњег буџета и новоусвојеног рестриктивног буџета: 

 

РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА САВЕЗА ПЧЕЛАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ  

за период од 1. јануара до 31. децембра 2020. године

 

РАСХОДИ:

ПЛАН:

РЕБАЛАНС ПЛАНА:

1.

Грејање                                           

90.000,00

80.000,00

2.

Електрична енергија

50.000,00

50.000,00

3.

Инфостан

80.000,00

80.000,00

4.

Канцеларијски материјал

130.000,00

130.000,00

5.

Санитарни материјал

30.000,00

30.000,00

6.

Потрошни материјал (канап, папир…)

110.000,00

110.000,00

7.

Трошкови телефона

400.000,00

400.000,00

8.

Поштарина (часопис и остали материјали)

3.300.000,00

3.200.000,00

9.

Слање часописа и остале такси услуге

100.000,00

100.000,00

10.

Фотокопирање

140.000,00

120.000,00

11.

Стручна литература (претплата)

180.000,00

180.000,00

12.

Штампање часописа “Српски пчелар“ без ПДВ  за чланове СПОС-а

   3.500.000,00

   3.280.000,00

13.

Репрезентација

160.000,00

160.000,00

14.

Промотивни материјал

300.000,00

300.000,00

15.

Ручак за Скупштину

150.000,00

150.000,00

16.

Ситан инвентар

120.000,00

120.000,00

17.

Нето примања – књиговођа                                                                                     

692.000,00

652.000,00

18.

Нето примања – референт за економско-административне послове                                            

612.100,00

562.100,00

19.

Нето примања – технички секретар

725.000,00

685.000,00

20.

Нето накнада – председник                                                                                     

653.400,00

653.400,00

21.

Примања уредника, нето                                                                                         

726.000,00

726.000,00

22.

Ауторски хонорари, остала примања и примања по уговорима

1.400.000,00

1.200.000,00

23.

Градски превоз – маркице за превоз (запослени)

97.000,00

97.000,00

24.

Амортизација

1.200.000,00

1.100.000,00

25.

Службени пут органа СПОС-а, редакције и радних тела СПОС-а

2.150.000,00

1.550.000,00

26.

Провизија банке

100.000,00

100.000,00

27.

Трошкови одржавања основних средстава

120.000,00

120.000,00

28.

Порез на пословни простор

50.000,00

50.000,00

29.

Интернет услуге                                                                                                         

250.000,00

250.000,00

30

Порези и доприноси                                                                                                                                      

4.000.000,00

3.260.000,00

31.

Чланарина – Апимондија и Апиславија

110.000,00

110.000,00

32.

Чланарина пословним удружењима (Привредна комора Србије и НАЛЕД)

80.000,00

70.000,00

33.

Финансијски расходи и таксе

60.000,00

60.000,00

34.

Финансирање пројеката значајних за пчеларство

400.000,00

400.000,00

35.

Помоћ пчеларским организацијама (мобилни телефони за председнике друштава)

500.000,00

500.000,00

36.

Остали расходи

200.000,00

200.000,00

37.

Штампа признања СПОС-а

150.000,00

150.000,00

38.

Трошкови Дванаестог државног пчеларског сајма

500.000,00

500.000,00

39.

Камата на дугорочни кредит за погон за прикупљање и пласман меда пчелара СПОС-а  „Наш мед доо“

1.270.000,00

1.000.000,00

41.

Трошкови набавке тегли СПОС-а етикета и бандерола

225.000,00

3.745.000,00

42.

Део прихода од Сајма у Врању за плаћање Туристичкој организацији Врање по уговору

              250.000,00

0,00

43.

Трошкови издавања тегли

80.000,00

200.000,00

44.

Трошкови превоза тегли по регионима

0,00

300.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ:                                          

=25.440.500,00

=26.730.500,00

 

 

 

ПРИХОДИ:

ПЛАН: 

РЕБАЛАНС ПЛАНА:

1.

Приходи од чланарине и часописа без ПДВ

25.200.000,00

24.200.000,00

2.

Приходи од реклама и огласа

1.400.000,00

1.510.000,00

3.

Камата на слободна средства

100.000,00

100.000,00

4.

Приходи од излагача на Дванаестом државном пчеларском сајму

1.950.000,00

2.068.000,00

5.

Приходи од продаје тегли СПОС-а, металних поклопаца, етикета и бандерола

150.000,00

3.150.000,00

6.

Приходи од осталих сајмова

900.000,00

0,00

7.

Приходи од донација за изградњу погона СПОС-а

              1.000.000,00   

             4.400.000.00 

УКУПНИ ПРИХОДИ:

30.700.000,00

35.428.000,00

БРУТО ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА

5.259.500,00

8.697.500,00

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien