SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

PODRŠKA LOKALNE SAMOUPRAVE PČELARSTVU ZLATARSKOG KRAJADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 3.130

Udruženje pčelara “Zlatarka“ Nova Varoš može se pohvaliti uspešnim učešćem na konkursu za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata koje je raspisala opština Nova Varoš za 2014. godinu.

Istaćićemo značaj uspešne realizacije našeg projekta, prvenstveno za posticaj i razvoj pčelarstva Zlatarskog kraja koje je u ekspanziji. Iako je ova godina sa malim prinosom meda u celoj Srbiji, pa i u našem kraju, možemo slobodno reći da je realizacija projekta koji je raspiasala Opština Nova Varoš doprinela da se podstakne u velikoj meri, omasovi i unapredi pčelarstvo i ublaži mali prinos meda. Svakako da su podsticaji potrebni svake godine, jer se ovde pčelari na nadmorskoj visini od 400 do 1500 m nadmorske visine, u mnogo lošijim klimatskim uslovima, nego u drugim krajevima Srbije. I pored toga, naši pčelari imaju impozantan broj pčelinjih zajednica i prinos pčelinjih proizvoda.

Opština Nova Varoš je raspisala konkurs u aprilu 2014. godine za dodelu posticajnih sredstava u vidu donacije. Donacija je podrazumevala da Opština dodeli polovinu sredstava od ukupnog iznosa projekta. Uredno smo se javili na konkurs sa pripremljenim projektom, kojim je planirana kupovina kopletnih košnica, matica, lekova i pogača. Projekat je u etapama u potpunosti realizovan u iznosu 895.000 dinara donatorskih sredstava od strane Opštine i 895.000 dinara od strane pčelara. Sredstva su utrošena na kupovinu 184 kompletne košnice, 390 matica, lekova za pčele u iznosu od 88.000 dinara i 3020 pogača. Ovo je primer kako se opredeljena sredstva od strane države preko lokalne zajednice na koristan i transparentan način koriste, sa merljivim efektima poboljšanja pčelarstva kao važne poljoprivredne grane.

Efekat za lokalnu zajednicu je višestruk:

U povećanju pčelarske proizvodnje u vidu zdravih proizvoda na tržištu, (visokokvalitetnog meda i drugih proizvoda od pčela).

Sve više stanovnika se bavi ovom delatnošću, kao hobijem ili profesionalno, kojom se ostvaruju prihodi.

Povećava se ukupan potencijal proizvoda iz ovog kraja a time i bogatstvo i raznovrsnost ponude.

Poboljšava se zdravlje ljudi jer koriste veoma kvalitetan med i druge proizvode.

 

Ovom prilikom se zahvaljujemo Opštini Nova Varoš i Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj, pre svega što su opredelili podsticajna sredstva, i naravno na saradnji i podršci pri realizaciji našeg projekta. Efekti i koristi su obostrani.

Nadamo se da ćemo i narednih godina imati na raspolaganju podsticaje i ulaganja u pčelarstvo. Pčelarsko Udruženje ima nove ideje i projekte i nada se da će uz pomoć i saradnju Ministarstva poljoprivrede, lokalne samouprave i donatora uspeti u nastojanju da još više razvija i unapređuje pčelarstvo, kao veoma korisnu i perspektivnu delatnost u Zlatarskom kraju.

Snimak emisije na Radio Zlataru gde je govorio Dragan Divac, predsednik Udruženja(snimak će biti skinut sa linka 1. decembra, jer je postavljen na takvom serveru):

Download


Predsednik Udruženja pčelara „Zlatarka“

Dragan Divac

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien