SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

POJEFTINILA TAKSA ZA REGISTRACIJU OBJEKATA U DOMAĆINSTVUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 10.103

Ovim putem Vas obaveštavamo da je stupio na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 86/2019) na osnovu čega je promenjena i administrativna taksa potrebna za podnošenje Zahteva za registraciju objekta u domaćinstvu za punjenje i pakovanje meda. 

Vrednost republičke administrativne takse, (tarifni broj 1 i 19) iznosi 1.920,00 rsd i uplaćuje se na žiro račun 840-742221843-57 (budžet RS). Do sada je iznosila 2.470,00 dinara. 

 

Takođe Vas obaveštavamo i šta je potrebno prilikom podnošenja zahteva za registraciju objekta u domaćinstvu u kome se puni i pakuje med:

  • Popunjen Zahtev za upis u registar objekata, obrazac 1. iz Pravilnika o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (Službeni glasnik RS 59/19), Pravilnik se može pogledati na linku Uprave za veterinu: http://www.vet.minpolj.gov.rs/legislativa/pravilnici/Pravilnik%20o%20registraciji.pdf
  • Originalna uplatnica (republička administrativna taksa, tarifni broj 1 i 19 na iznos od 1.920,00 RSD) na žiro račun 840-742221843-57, Budžet RS
  • Dokaz o vlasništvu objekta (tačna adresa objekta, broj katastarske parcele i katastarske opštine, prema kojoj možemo proveriti vlasništvo u Katastru nepokretnosti RS)
  • U slučaju da objekat nije u vlasništvu pčelara, potreban je ugovor o zakupu ili izjava vlasnika o davanju objekta na korišćenje koja ne mora da se overava kod notara;

Dokumentacija se može predati na pisarnici Uprave za zajedničke poslove u ulici Omladinskih brigada br. 1, Novi Beograd ili poslati poštom na adresu Uprava za veterinu, Omladinskih brigada br. 1, Novi Beograd.

*Službena kontrola objekta za punjenje i pakovanje meda u domaćinstvu radi provere ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova, za koju stranka izjavi da objekat poseduje prilikom podnosenja zahteva, predviđena je Pravilnikom u roku od tri meseca od dana upisa u Registar registrovanih objekata.

 

KAKO MORAJU DA IZGLEDAJU PROSTORIJE U DOMAĆINSTVU, pogledajte OVDE

Sve o registraciji objekata u domaćinstvu možete naći OVDE

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien