SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

POSTIGNUT KONAČNI DOGOVOR SA OPŠTINOM RAČADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 6.452

Nakon izbora opštine Rača za lokaciju pogona SPOS-a za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a, održana su dva sastanka predstavnika opštine Rača i SPOS-a na kojima su traženi najbolji modaliteti saradnje. Na današnjem sastanku rukovodstava SPOS-a i opštine Rača u prisustvu stručnih i pravnih timova obe strane, postignut je dogovor o konačnom obliku saradnje.

Današnjem sastanku su, ispred SPOS-a, prisustvovali predsednik SPOS-a, zamenik predsednika SPOS-a, sekretar SPOS-a, dva advokata iz advokatske kancelarije sa kojom SPOS ima potpisan ugovor o saradnji (OVDE) i predsednik Društva pčelara iz Rače. Ispred opštine Rača, sastanku su prisustvovali predsednik opštine Rača, šef najveće odborničke grupe u Skupštini opštine Rača, javni pravobranilac opštine Rača, i sekretarica predsednika opštine Rača. 

Naime, SPOS i opština Rača osnovaće zajedničko privredno društvo, u kome će SPOS imati 80% vlasništva i upravljačko pravo. Opština Rača uložiće plac od jednog hektara, 30 miliona dinara i obezbediće kompletnu infrastrukturu, a u potpunosti će sprovesti i sve operativne postupke obezbedjenja dokumentacije i dobijanja svih dozvola, pa i upotrebne dozvole. Opština Rača neće imati pravo da otuđi svojih 20% vlasništva, a ako to bude ikada poželela, moraće prvo da ga ponudi SPOS-u po ceni koja ne može preći visinu ulaganja opštine Rača. Dogovorena je i dalja moguća saradnja, kroz eventualno zajedničko konkurisanje za odgovarajući projekat, radi adaptacije jedinog dvorca južno od Dunava i Save, koji se nalazi odmah preko puta izabrane lokacije, koji je nekada izgradila kraljica Marija Karađorđević, koji je najpre bio namenjen ratnoj siročadi, a poslednja namena bila mu je osnovna škola. Ideja koja se rodila je da se dvorac potencijalno pretvori u Apicentar i/ili Institut za pčelarstvo, i nadamo se da ćemo naći načina da i taj projekat završimo u dogledno vreme. Postoji obostrana volja, SPOS je ideju već stavio na znanje autorki projekta „Reka meda“, radi traženja odgovarajućih izvora finansiranja i koncipiranja nacrta projekta. 

Dogovoreno je da pravni tim SPOS-a (sekretar SPOS-a i dva advokata iz advokatske kancelarije sa kojom SPOS ima potpisan ugovor o saradnji) u narednih sedam dana, sastavi nacrt osnivačkog akta zajedničke firme na osnovu gore navedenog modela, i dostavi ga opštini Rača na usaglašavanje. 

SPOS će koliko sutra angažovati autora projekta SPOS-ovog pogona da u narednih sedam dana izmeni postojeći projekat u smislu povećanja magacinskog prostora (jer je zaključeno da je potreban znatno veći od planiranog), kao i uvođenja najkvalitetnijeg mogućeg sistema zaštite od takozvanog bioterorizma, a nakon toga, u narednih sedam dana, da napravi detaljnu tehničku specifikaciju za nabavku potrebne opreme za pogon, koja će služiti za raspisivanje tendera u budućnosti za nabavku opreme, kao i neophodnu pripremu za uvođenje HACCP-a. Nakon izmene projekta, on će biti spreman za dostavljanje građevinskim inženjerima radi izrade konačnog građevinskog projekta koji je osnovni preduslov za početak procesa gradnje. 

Nadamo se da će se sve odvijati shodno dogovorenom, i da ćemo uspeti da ceo posao završimo u rekordnom roku, kako i planiramo. Iako je Program rada SPOS-a za naredne četiri godine, usvojen jednoglasno februara 2016. godine na Skupštini SPOS-a, predvideo da se radi na obezbeđenju pogona SPOS-a u naredne četiri godine, danas je sasvim izvesno da će to biti urađeno znatno brže, možda čak i duplo brže, ako ne bude tehničkih i finansijskih smetnji. Neka nam je sa srećom! 

 

Lokacija budućeg pogona SPOS-a 

Lokacija

 

Dvorac – potencijalni Apicentar SPOS-a 

Dvorac 1

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien