SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ПОТПИСАН УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА ,,ВРЕДНИ КАО ПЧЕЛЕ“ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ РАШКА И УДРУЖЕЊА ПЧЕЛАРА ,,РАШКА“Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.154

 

Данас је у згради општине Рашка потписан Уговор о додели средстава удружењу пчелара ,,Рашка“ на основу Одлуке о одабиру пројеката од 01. марта 2017. године, којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање удружења.

 

Средства буџета општине Рашка за 2017. годину, намењена дотацијама удружењима, додељена су удружењу пчелара ,,Рашка“ за спровођење пројекта ,,Вредни као пчеле“ у укупном износу : 94.810,96 РСД  (70,8 конкурсних бодова).

 

Средства која су одобрена за реализацију пројекта ,,Вредни као пчеле“ су наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног пројекта и у складу са уговором који се закључује између председника општине Рашка и удружења.

 

Општинско веће општине Рашка прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.

 

Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.

 

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.

 

Удружење је дужно да Општинском већу општине Рашка подноси извештај о реализацији пројекта.

 

Извештај се доставља квартално, осим у случају када пројекта не траје дуже од шест месеци и након реализације пројекта, а садржи, нарочито: податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

 

Уговор између општине Рашка и удружења пчелара ,,Рашка“ су потписали  :

Ђорђе Гогић заменик председника општине, у име председника општине Рашка Игњата Ракитића ;

Бранко Зечевић председник удружења пчелара ,,Рашка“

 

Потписивању Уговора присуствовали су :

Зоран Симовић, председник Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима из буџета општине Рашка за 2017. годину

Милорад Кнежевић секретар удружења пчелара ,,Рашка“.

 

Овим путем захваљујемо се општини Рашка и члановима конкурсне комисије на Одлуци о додели средстaва удружењу.

 

У Рашки,

дана 06.04.2017. године

 

Председник

удружења пчелара ,,Рашка“

Бранко Зечевић

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien