SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

PREDSTAVNIK SPOS-a NA PETODNEVNOJ OBUCI: „EU PROJEKTI OD A DO Z“Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.547

U Beogradu će u periodu od 27. do 31. marta 2017. godine biti održana petodnevna obuka o korišćenju sredstava EU pod nazivom „EU projekti od A do Z“. Obuku organizuje Privredna komora Srbije uz podršku Razvojne agencije Srbije u okviru projekta „Razvoj inovativnih usluga za podizanje kapaciteta MSPP u korišćenju sredstava EU“.

U prethodnom periodu je ova ista obuka održana u Novom Sadu (20. – 24. februar 2017.) i u Kragujevcu (27. februar – 3. mart 2017.).

Cilj obuke je da se osposobljavanjem za pisanje projektnih predloga po šablonu EU ojačaju kapaciteti i pruži podrška organizacijama da unaprede svoje poslovanje, a uz pomoć što efikasnijeg korišćenja finansijske podrške EU fondova.

Obuka je namenjena svim pravnim licima koja su zainteresovana za korišćenje sredstava iz fondova EU, a prvenstveno inovativnim privrednim društvima, organizacijama, udruženjima i klasterima koji su podobni podnosioci projektnih predloga za određene konkurse. Takođe, obuka je namenjena i pravnim licima koja učestvuju na javnim nabavkama koje se raspisuju po pravilima EU.

Ukazana nam je čast pa je i predstavnik SPOS-a izabran kao jedan od 25 polaznika obuke u Beogradu. Predstavnik SPOS-a (Nena Nikolić, autorka projekta „Reka meda“) će prisustvovati petodnevnoj obuci, pre svega, kako bi se razmotrile raspoložive mogućnosti finansiranja izgradnje objekta za otkup i pakovanje meda u Rači. Takođe, pohađanje ove obuke pomoći će SPOS-u u pripremi što kvalitetnijih projektnih predloga, uz samostalno planiranje troškova i pripremu potrebnih budžeta za sprovođenje ostalih ideja u cilju razvoja pčelarskog sektora.

Iskreno se nadamo da je ova obuka još jedan korak napred ka ostvarivanju naših zajedničkih ciljeva.

Evo i Programa ove kompleksne i sadržajne obuke:

Program Obuke EU projekti od A do Z

Dan I Uvod u EU fondove

9.00-9.30 Upoznavanje

9.30-10.30 Šta su EU fondovi, čemu služe i koje ciljeve ostvaruju

Osnovni principi funkcionisanja i kome su namenjeni

U kojim slučajevima možete da računate na EU donacije, a kada treba da tražite druge izvore finansiranja

10.30-10.45 Pauza

10.45-11.45 Glavnni EU program na raspolaganju organizacijama iz Srbije: IPA, Horizon 2020, Erasmus Plus, COSME…

11.45-12.00 Pauza

12.00-12.45 Konkursi i aplikacioni formulari

12.45-13.30 Pauza

13.30-14.00 Proces i faze razvoja projekta, od ideje do ocene projekta

Kritične tačke na koje treba obratiti pažnju kako bi se napravio koncept projekta i dobila finansijska sredstva za realizaciju projekta

14.00-15.15 Radionica: Ključni elementi koncepta projekta

15.15-15.30 Diskusija

Dan II Dizajn predloga projekta

09.00-10.30 Upravljanje projektnim ciklusom (PCM) i pristup logične matrice projekta (LMF)

Kako da struktuišete i formulišete svoje projektne ideje

10.45-11.45 Radionica: analiza zainteresovanih strana

Kako da identifikujete i uključite na projekat pojedince/organizacije na koje vaš projekat utiče, ali i one koji utiču na uspešnu realizaciju vašeg projekta

12.00-13.30 Radionica: analiza problema i ciljeva

Kako da identifikujete realne probleme i zatim ih analizirate

Kako da transformišete probleme u ciljeve projekta

14.15-15.15 Matrica logičnog projekta I

Struktura logičke matrice projekta

Kako da unapredite planiranje i obezbedite uspešnu realizaciju projekta

15.15-15.30 Diskusija

Dan III Dizajn predloga projekta

09.00-10.30 Radionica: izrada Logičke matrice okvira II

Razvoj logičke matrice projekta, od ciljeva preko rezultata do aktivnosti, zadataka i resursa

10.30-10.45 Pauza

10.45–11.15 Konkursna dokumentacija

Analiza konkursne dokumentacije, ključna dokumenta, aplikacioni formular, concept note, budžet

11.15-12.30 Aplikacioni formular

12.30-13.15 Pauza

Veza matrice logičkog okvira sa aplikacionim formularom: opis projekta, ciljevi, relevantnost

13.15-13.45 Izvrsnost u pisanju projekata i najčešće greške

Filozofija uspešnog pisanja EU projekata

13.45–14.15 Primeri dobre prakse

Demonstracija ključnih delova predloga projekta i aplikacionog formulara

14.15-14.30 Pauza

14.30–15.15 Radionica: evaluacija projekta i najčešće greške

Kriterijumi za ocenjivanje projekata i najčešće greške;

Analiza zašto pojedini projekti padaju, a drugi dobijaju novac

15.15-15.30 Diskusija

Dan IV Budžet

09.00–09.30 Generalne informacije o finansijskim i pravnim regulativama

Budžet – struktura po tematskim oblastima

Tipovi aktivnosti – vrste projekata i njihovo finansiranje

09.30–10.30 Razumevanje projektnih troskova za izradu efikasnog budzeta

Struktura i kriterijumi projektnog budzeta:

Osnovne kategorije budzeta

Tipovi troskova i podela po budzetskim kategorijama

10.30-10.45 Pauza

10.45–11.45 Obracun tipova troskova projekta – General Grant Agreement

Troskovi rada ucesnika na projektu, Troskovi podugovaranja, Ostali direktni troskovi, Indirektni troskovi

11.45-12.00 Pauza

12.00–13.00 Obracun budzeta projekta

Procenjeni i realni budzet,Podela budžeta među aplikantima

13.00-13.45 Pauza

13.45-14.45 Radionica Glavne budžetske linije po aktivnostima

14.45-15.15 Primeri budžeta projekata za IPA program i analiza

15.15-15.30 Diskusija

Dan V Javne nabavke

09:00–09:30 Uvod u javne nabavke po pravilima EU

Osnovna pravila i principi javnih nabavki po pravilima EU

Tipovi i procedure javnih nabavki po PRAG-u

09:30–10:30 Tenderski dosije za za dobra, usluge i radove

Osnovni pojmovi i elementi tenderskog dosijea

Praktičan rad – najvazniji dokumenti tenderskog dosijea

10.30-10.45 Pauza

10:45–11:45 Priprema tenderskih ponuda

Praktičan rad na pripremi tenderskih ponuda

11.45-12.30 Pauza

12:30–13:15 Evaluacija tendera

Uvod u evaluaciju ponuda na raspisane tendere

Popunjavanje evaluacionog zapisnika i tehnička ocena ponuda

13:15-13:45 Vežba evaluacije pristiglih ponuda

Praktičan rad na evaluaciji pristiglih ponuda

13.45-14.00 Pauza

14:00–15:15 Komentari evaluacije tendera

Najčešće greške u pripremi ponuda i evaluaciji tendera

15:15–15:30 Diskusija 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien