• 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ПРЕСУДЕ СУДОВА ОКО ПДВ НАДОКНАДЕ ЗА НЕВЕРНЕ ТОМЕDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.053

Након објаве СПОС-а о томе да на сав мед који сте предали пакерима меда у протекле 3 године можете остварити још 8% новца, код свих оних пакера који су приликом објаве цене меда објављивали цену тако што су је дефинисали као ЦЕНУ МЕДА СА УРАЧУНАТОМ ПДВ НАДОКНАДОМ, неки пакери већ увелико зову своје кооперанте и ЛАЖУ ИХ да је објава СПОС-а глупост, успут вређајући руководство СПОС-а, не би ли се спасили значајних додатних плаћања пчеларима. За неверне Томе, којима још увек није доста њихових превара и лажи, те им још и поверују, сада објављујемо и судске пресуде по том питању, како би се коначно и сами уверили колико су били наивни, али је ваљда време да ставе прст на чело и повуку прави потез – да туже како би остварили своја права.

 

ПДВ НАДОКНАДA – ПРЕСУДЕ СУДОВА КОЈИМА ЈЕ ОТКУПЉИВАЧ МЕДА ОБАВЕЗАН ДА ПЧЕЛАРУ ИСПЛАТИ ПДВ НАДОКНАДУ НА ИМЕ ИЗВРШЕНОГ ПРОМЕТА МЕДА 

Поштовани пчелари у прошлом тексту (ОВДЕ) могли сте се упознати са појмом ПДВ надокнаде, начином обрачуна њене вредности, начином провере да ли је исту откупљивач меда правилно обрачунао и евентуално исплатио пчелару, као и начинима манипулације од стране откупљивача меда.
Понављамо да се преко следеће формуле може лако проверити да ли је ПДВ надокнада на име промета меда одређене количине и врсте пчелару правилно обрачуната и евентуално исплаћена:

Нето количина продатог меда х динарска противвредност уговорене цене меда у еврима за 1 кг продатог меда на дан исплате = вредност промета меда.
Вредност промета меда х вредност ПДВ надокнаде од 8% = вредност ПДВ надокнаде на име извршеног промета меда. 

Стога сабирањем новчане вредности конкретног промета меда и вредности припадајуће ПДВ надокнаде и упоређивањем тако добијене вредности са новчаним износом који је на име промета меда откупљивач меда исплатио пчелару лако се да утврдити да ли је пчелару исплаћен у целости новац на име промета меда и припадајуће ПДВ надокнаде или није.
Анализа добијене документације на име промета меда од стране великог броја пчелара из свих крајева наше земље (коју су нам пчелари доставили ових дана) показала је да одређени откупљивачи меда нису исплаћивали пчеларима припадајућу ПДВ надокнаду, већ само новчани износ на име промета меда. Битно је напоменути да већина откупљивача меда у нашој земљи водећи се својом пословном политиком „укључује“ вредност ПДВ надокнаде у уговорену цену меда што је у директној супротности са одредбама Закона о порезу на додату вредност јер се на тај начин пчеларима не исплаћује у целости новчана вредност на име промета меда и новчана вредност на име припадајуће ПДВ надокнаде. Такође битно је напоменути да у Републици Србији постоји велики број откупљивача меда, те да су спроведеном анализом обухваћени неки од откупљивача меда који организовано, у циљу даљег извоза откупљују мед од пчелара, а не сви они који послују на територији наше земље. 

 

СУДСКЕ ПРЕСУДЕ 

У наставку можете прочитати правноснажне и извршне пресуде Основног суда у Крагујевцу и Вишег суда у Крагујевцу у којима је јасно наведено да:
– уговарање одн. било какво исказивање вредности ПДВ надокнаде на име промета меда кроз уговорену цену за јединицу мере истог – 1 кг је у директној супротности са законски прописаним начином обрачуна вредности наведеног института који за основицу обрачуна ПДВ надокнаде прописује укупну вредност примљеног, односно продатог пољопривредног производа, те да
– ПДВ надокнада не може бити саставни део уговорене цене за испоручени мед.
Позивамо све пчеларе, чланове СПОС-а, да у циљу бесплатне провере да ли су им откупљивачи меда правилно обрачунали и исплатили ПДВ надокнаду у протекле 3 године на име продаје меда контактирају наше канцеларије на телефоне: +381649539078 (адвокат Никола Д. Јанковић), +381644391121 (адвокат Душан И. Марковић), + 381603227638 (адвокат Јелена С. Миловановић), 0118110934 (број адвокатске канцеларије), емаил [email protected], [email protected]

адвокат Никола Д. Јанковић

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien