SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

PRETPLATA NA ČASOPIS PČELAR IZ INOSTRANSTVADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.829

Poznato je da se i u inostranstvu možete pretplatiti na časopis Pčelar po ceni od 50 evra (za Evropu), ali u većini bivših republika SFRJ postoje privatni zastupnici preko kojih se časopis može dobiti znatno jeftinije.

 

 

Bosna i Hercegovina

 

 

Udruženje pčelara „Semberija“ iz Bijeljine

Možete se pretplatiti tako što ćete, ukoliko želite da časopis preuzimate u udruženju, poslati 50 KM na adresu: Udru­že­nje pče­la­ra „Sem­be­ri­ja“, ul. Ga­lac 66, 76300 Bi­je­lji­na, kon­takt oso­ba: Mi­lo­rad Te­šić, ++387 (0) 55 205–491, ++387 (0) 55 206–452. Ukoliko želite časops da dobijate na kućnu adresu na adresu sa pomenutog društva pošaljite 60 KM. U tom slučaju napišite I Vašu kompletnu adresu sa naznakom da li želite ći­ri­lič­no ili la­ti­nič­no iz­da­nje, i oba­ve­znom na­po­me­nom: „Za časopis Pčelar“.

 

Pčelarska zadruga „Matica“ iz Banja Luke

Možete se pretplatiti tako što ćete javiti na adresu zadruge (sa Vašom kompletnom adresom, naznakom da li želite ćirilično ili latinično izdanje):

Poljoprivredna pčelarska zadruga „Matica“

Bana Lazarevića 10

78000 Banja Luka

Kontakt osoba Milutin Kralj

+ 387 51 218 538; + 387 51 216 799

Cena je 50 KM, pod uslovom da pretplatnik preuzima časopis na adresi zadruge. Zadruga ne šalje časopis poštom.

 

Pčelarska prodavnica „Medita“ iz Banja Luke

Možete se pretplatiti tako što ćete poslati 49 KM na adresu:

Pčelarska prodavnica „Medita“

Kralja Petra I br. 50

78000 Banja Luka

Kontakt osoba Nedeljko Vidović

+ 387 51 214 269; +387 51 282 755; + 387 65 635 912

Napišite i Vašu kompletnu adresu, sa naznakom da li želite ćirilićno ili latinično izdanje i obaveznom napomenom „Za časopis Pčelar“. Časopis preuzimate u prodavnici, prodavnica ga ne šalje poštom.

 

 

Hrvatska

 

 

Udruga pčelara „Pčelinjak“ Zagreb

Pretplata za Hrvatsku može se obavljati i preko Udruge pčelara „Pčelinjak“ iz Zagreba, sa isporukom Pčelara na kućnu adresu, uplatom 290 kuna na tekući račun 2340009-1110377908, sa napomenom „Pčelar za 2016“, uz slanje potvrde uplate na adresu elektronske pošte: [email protected]

 

 

Slovenija

 

Klub čebelarskih mojstrov

Brdo 8

1225 Lukovica

Republika Slovenija

Kontakt osoba Franc Prezelj

+ 386 30 60 40 11

Pretplata na časopis iznosi 40€. Časopis se preuzima u dogovoru sa kontakt osobom.

 

 

Makedonija

 

Kontakt osoba za Makedoniju

Aleksa Spirkoski,

Blaga Ružeto 30a, Prilep,

+389 76 395 408; +389 48 423 418

Cena časopisa varira u zavisnosti od naručene količine. Časopis se preuzima u dogovoru sa kontakt osobom.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE