SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

PRIJAVLJENI SLUČAJEVI TROVANJA PČELA OVOG PROLEĆADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.879

Ove sezone smo imali dosta nesavesnih voćara koji su nepravilnom upotrebom pesticida doveli do trovanja pčela u različitim krajevima. Odboru za zaštitu pčela je prijavljeno nekoliko slučajeva, a potpuno i delimično je stradalo ili oštećeno više stotina pčelinjih zajednica.

U prvoj polovini aprila je prijavljeno trovanje pčela na teritoriji Valjeva gde je stradalo preko 400 pčelinjih društava. Tretirana je šljiva u cvetanju. Odbor za zaštitu pčela SPOS-a je u kontaktu sa pčelarima i predsednikom Udruženja pčelara „Nukleus“ iz Valjeva uputio pčelare na proceduru, a nadležne inspekcije su reagovale u kratkom roku, izašle na teren gde su sačinjeni zapisnici, uzorci uzeti i poslati na analizu. Moramo da naglasimo da su neki od pčelara usled visokih troškova analiza odustali od dalje procedure, a analize pčela i biljnog materijala je platio jedan pčelar. Rezultati su već usmeno potvrđeni kao pozitivni, sada se očekuje da i zvanično stignu.

U drugoj polovini aprila trovanje je prijavio i jedan pčelar iz Aleksinca, kome je objašnjena procedura prijavljivanja ali je on ovog puta odustao, jer želi da pokuša da sa voćarom dogovori saradnju za ubuduće i da mu objasni koji je značaj pčela, što je primer koliko pčelari žele da edukuju poljoprivredne proizvođače i da postignu saradnju. Nisu stradale pčelinje zajednice u potpunosti, već je došlo do gubitka dela izletnica.

U drugoj polovini aprila Odboru za zaštitu pčela SPOS-a su se javili pčelari iz okoline manastira Studenica. Ustanovljeno je da su oni vršili tretiranje sredstvima koja nisu opasna za pčele, ali je ova situacija iskorišćena da se uspostavi dobra saradnja za naredni period. Predsednik Odbora je razgovarao sa monahom Lavrentijem, koji se u prošlosti i sam bavio pčelarstvom i upoznat je sa značajem pčela. Razovor je vođen u izuzetno prijateljskom tonu i došlo se do zaključka da kada rade sredstvima koja su opasna za pčele, van cvetanja, o tome obaveštavaju pčelare u okolini i lokalna pčelarska udruženja, da voćnjak očiste od korovskog bilja i da tretman rade u periodu kada pčele nisu aktivne. Ovom prilikom im se zahvaljujemo na želji da sarađuju sa pčelarima.

Dana 17. aprila trovanje je prijavio i pčelar iz Barajeva, Odbor za zaštitu pčela SPOS-a je kontaktirao i sa predsednikom udruženja pčelara Barajevo i oni su obavešteni o proceduri za prijavljivanje. Problem je bio što se nije znalo koji fitosanitarni inspektor je nadležan za taj kraj, pa je predsednik Odbora za zaštitu pčela SPOS-a dobio kontakt nadležnog teritorijalnog inspektora od šefa fitosanitarne inspekcije Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede Nenada Milojevića, i informaciju preneo pčelarima.

Dana 18. aprila trovanje je prijavljeno na teritoriji opštine Kovačica, gde je stradalo oko 150 pčelinjih zajednica. Tretirana je kruška, koja je precvetala, ali je u voćnjaku bilo korovskog bilja koje je bilo u fazi cvetanja. Tu su pčelari takođe ispoštovali proceduru, ali je bilo malih problema oko termina izlaska fitosanitarnog inspektora, koji je pčelarima najavio izlazak tek posle vikenda, pa je predsednik Odbora za zaštitu pčela SPOS-a intervenisao kod šefa fitosanitarne inspekcije Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede Nenada Milojevića i inspektor je izašao odmah sutradan ujutru na teren i uzeo uzorke i sačinio zapisnik. Veterinarska inspekcija je takođe uzela uzorke i oni su poslati na analizu.

Dana 19. aprila Odboru za zaštitu pčela SPOS-a se javio pčelar iz Surčina, koji je od lokalnog poljoprivrednika dobio informaciju da će tretirati uljanu repicu koja je u tom trenutku tek krenula da cveta, preparatom koji je toksičan za pčele i naredni dan nakon tretiranja. Pčelar se najpre obratio tom poljoprivrednom proizvođaču sa molbom i zahtevom da se pridržava zakona i da ne tretira preparatom koji je otrovan za pčele u vreme cvetanja, ali on nije hteo da odustane od tretiranja. Zatim je predsednik Odbora za zaštitu pčela SPOS-a takođe kontaktirao tog poljoprivrednog proizvođača i u razgovoru koji nije bio baš prijatan, ali sa jakim argumentima u korist pčelara i činjenicom da bi time bio prekršen zakon, indirektno mu je potvrđeno da će poljoprivrednik odustati od tretiranja. Ipak je to bila samo usmena reč, pa je predsednik Odbora za zaštitu pčela SPOS-a kontaktirao i šefa fitosanitarne inspekcije Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede Nenada Milojevića koji je odmah kontaktirao ratara i dobio pismenu potvrdu da će ratar odustati od tretiranja, što je ispoštovano, i sprečeno je trovanje pčela ne samo pčelaru koji je prijavio već je sprečeno i trovanje pčela na okolnim pčelinjacima i ovom prilikom se zahvaljujemo pčelaru koji je blagovremeno reagovao i obavestio Odbor za zaštitu pčela SPOS-a. Takođe veliku zahvalnost dugujemo gospodinu Nenadu Milojeviću, šefu fitosanitarne inspekcije, jer je ovim pokazao da je saradnja sa SPOS-om na veoma visokom nivou.

Dipl. ing. zaštite bilja Miloš Bogdanović, predsednik Odbora za zaštitu pčela SPOS-a 

061 192 9013, 060 444 0183, [email protected] 

Detaljnije informacije o načinu postupanja kod trovanja pročitajte OVDE 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE