SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

IRIKOM „PAO“ NA TREĆOJ PRESUDI!Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 4.626

Sigurno se sećate skandala oko nemogućnosti izvršenja (zbog zastarelosti) dve pravosnažne sudske presude protiv firme Irikom sa zabranom obavljanja delatnosti (detaljnije OVDE), kada je SPOS podneo krivičnu prijavu protiv postupajućeg izvršnog sudije Privrednog suda u Beogradu, Ružice Šejat, zbog postojanja osnova sumnje da u sudskom postupku nije postupala u skladu sa zakonom i na taj način prekršila zakon i izvršila krivično delo kršenje zakona od strane sudije na drugi način iz člana 360. KZ. SPOS je kasnije došao do saznanja da postoji i treća presuda, koja nije zastarela, i danas objavljujemo sve detalje i originalne dokumente iz postupka, nakon što smo sve informacije dobili putem zahteva nadležnima, shodno Zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja.

Naime, treća pravosnažna presuda doneta je u Privrednom apelacionom sudu 13. septembra 2018. godine, kojom je potvrđena presuda Privrednog suda u Beogradu od 20. septembra 2017. godine. Firma Irikom doo i odgovorno lice osuđeni su za privredni prestup na osnovu Zakona o bezbednosti hrane, na novčane kazne, i to firma Irikom doo u iznosu od 200.000 dinara, i odgovorno lice u iznosu od 40.000 dinara. Pored toga, firmi Irikom izrečena je i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti obrade, prerade, skladištenja i prodaje bagremovog meda u objektu okrivljenog pravnog lica u Zemunu, ul. Sremski front br. 7, u trajanju od 10 meseci. Celu drugostepenu pravosnažnu presudu sa pripadajućim dopisima izvršnog postupajućeg sudije Ružice Šejat, možete pogledati OVDE. Ako vas zanimaju svi detalji, možete ih pročitati u prvostepenoj presudi OVDE

Kao što vidite, izvršni postupajući sudija je i ovoga puta isti, Ružica Šejat, protiv koje je SPOS podneo gore pomenutu krivičnu prijavu, ali je ona ovoga puta pravovremeno prosledila odgovarajuće dopise nadležnima (Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede, Poreskoj upravi i Agenciji za privredne registre), ALI ovoga puta sa drugim vidom netačnosti! Sve tri navedene institucije je svojim dopisom obavestila o presudi, ali ih je obavestila da je presudom propisana zaštitna mera obavljanja delatnosti u trajanju od SAMO 6 MESECI, umesto kako je u presudi navedeno – 10 MESECI! Ako nadležni iz tih institucija ne budu pogledali samu presudu, već samo njen dopis, shvatiće da je Irikom doo osuđen na 6, a ne na 10 meseci gore navedene zabrane obavljanja delatnosti! Još jedan skandal ili…? 

SPOS ovih dana šalje novi dopis protiv postupajućeg izvršnog sudije Ružice Šejat, ovoga puta šaljemo predstavku protiv sudije Ružice Šejat, shodno Zakonu o uređenju sudova, na predsednika Suda. On je po Zakonu dužan da preispita predstavku i preduzme mere iz svoje nadležnosti prema sudiji. 

Inače, SPOS raspolaže podacima o postupanju po našoj krivičnoj prijavi koju smo podneli raninje protiv sudije Ružice Šejat, ali to još nisu podaci koji se mogu javno objaviti, čekamo zvaničan odgovor nadležnih, shodno Zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja. 

Nakon što je dopis stigao u Upravu za veterinu, veterinarska inspekcija 20. februara 2019. godine odlazi u firmu Irikom u službenu kontrolu i pravi zapisnik. U zapisniku se takođe navodi, shodno dopisu sudije Ružicve Šejat, da firmi Irikom od 1. novembra važi „šestomesečna“ zabrana obavljanja delatnosti (umesto presuđene desetomesečne). U momentu kontrole u magacinu je zatečeno 1254 tegli od po 950 g pekarskog meda „od bagrema“ kako je na njemu bilo deklarisano, iako se po zakonu pekarski med ne može na taj način deklarisati i navoditi biljni izvor, pošto se time potrošači dovode u zabludu, kao i 445 tegli od po 950 g pekarskog meda od livadskog. Na obe vrste meda stajala je oznaka da su upakovane novembra 2018. godine. Zbog sumnje u autentičnost, obe vrste pekarskog meda stavljene su van prometa, dok ne stignu analize uzetih uzoraka. U zapisniku piše da je odgovorno lice izjavilo da firma Irikom ne prodaje pekarski med na pijačnim tezgama, te da tvrdi da postoji mogućnost prodaje falsifikata. Da li i vama, kao i nama, to tako gordo zvuči? 

Ogdovorno lice na kraju zapisnika daje sledeću izjavu, citiramo je od reči do reči, koja predstavlja vrh njihovog rada i faktičko priznanje firme Irikom doo: „Moj advokat mi je dao tumačenje presude da se zabrana rada odnosi samo na pakovanje prirodnog meda bagremovog i livadskog„. 

Analize su pokazale da je sadržaj glukoze i fruktoze u uzetim uzorcima manji od propisanog, a sadržaj saharoze veći od propisanog, te med ne ispunjava zakonske parametre za med. Utvrđeno je i da sam naziv proizvoda na deklaraciji nije u skladu sa propisima (pekarski med za kuvanje i pečenje od bagrema / od livadskog), jer se naziv pekarski med za kuvanje i pečenje ne može dopuniti sa cvetnim ili biljnim izvorom, te deklaracija može dovesti u zabludu potrošače u pogledu prirode, identiteta, svojstava, sastava, porekla i načina proizvodnje. 

Pekarski med za kuvanje i pečenje „od bagrema“ imao je zbir glukoze i fruktoze od 19,6%, saharoze 26 g / 100 g. 

Pekarski med za kuvanje i pečenje „od livadskog“ imao je zbir glukoze i fruktoze od 52%. 

Rađeno je i utvrđivanje autentičnosti meda, odnosno sadržaj C4 šećera na osnovu sadržaja stabilnih izotopa ugljenika. Sadržaj šećera od C4 biljaka kod pekarskog meda „od bagrema“ iznosio je 44,25%, te je zaključeno da uzorak NIJE autentični, prirodni med. Sadržaj šećera od C4 biljaka kod pekarskog meda „od livadskog“ iznosio je 38%, te je zaključeno da uzorak NIJE autentični, prirodni med. 

Nakon pristizanja ovih analiza, Uprava za veterinu 5. aprila 2019. godine donosi rešenje o zabrani stavljanja u promet gore navedenog uzorkovanog pekarskog meda (sve detalje pročitajte u prilogu, u kome su skenirani apsolutno svi dokumenti iz postupka, OVDE). 

Ispitivani uzorci, shodno navedenom rešenju, ne ispunjavaju propisane zakonske uslove, jer analizirani uzorak NIJE PRIRODAN, AUTENTIČAN MED. 

Odgovorno lice Irikoma NIJE SE IZJASNILO DA ŽELI PONUĐENU SUPERANALIZU, te se analiza smatra konačnom. 

Pored toga, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, 1. aprila 2019. godine podnosi I Osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu Prijavu za privredni prestup protiv firme Irikom! Celu prijavu takože možete pročitati na istom linku, na kraju PDF dokumenta (OVDE). 

Prema tome, pravda je spora ali dostižna! Da su pčelari slušali SPOS i više prijavljivali neispravan med na tržištu, danas bismo imali NA STOTINE ovakvih presuda, i svi koji krše zakon jednostavno bi pod pritiskom brojnih kazni morali da prekinu takvu praksu! Ovako, ostaje nam da se borimo i dalje, ali će cilj biti mnogo teže dostignuti kada samo SPOS i nekoliko odgovornih pčelara šalju prijave. Molimo vas da stavite prst na čelo, i KOLIKO SUTRA odete u trgovine, pronađete medove sumnjivog kvaliteta i prijavite ih nadležnoj veterinarskoj inspekciji! 

Samo zajedno smo jaki i možemo pobediti svakog nesavesnog pakera meda! Pojedinac ne može ništa, samo svi pčelari zajedno kroz SPOS mogu sve! 

Zahvaljujemo se svim nadležnim državnim organima koji rade na suzbijanju neispravnog meda na tržištu, posebno predsednici Vlade Srbije Ani Brnabić, ministru poljoprivrede Branislavu Nedimoviću, državnom sekretaru Ministarstva poljoprivrede Bogdanu Igiću koji je od strane ministra zadužen za koordinaciju borbe protiv neispravnog meda na tržištu. ali i svim poslenicima Uprave za veterinu, koji na svojim plećima nose ovu tešku borbu. Hvala im što izlaze u susret zahtevima SPOS-a da se ovaj problem jednom konačno zauvek reši, a da vinovnici završe tamo gde im je i mesto. 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE