SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

РАСПИСАНИ ИЗБОРИ И ДОНЕТА ОДЛУKА ИО СПОС-а О БЛИЖЕМ ДЕФИНИСАЊУ ПОСТУПKА УТВРЂИВАЊА KАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА, НАДЗОРНОГ ОДБОРА, СУДА ЧАСТИ И ПРЕДСЕДНИKА СПОС-аDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.650

Сходно члановима 42, 48, 54 и 61 Статута СПОС-а, Извршни одбор СПОС-а донео је 12. августа 2023. године одлуку о расписивању избора и ближем дефинисању поступка утврђивања кандидата за чланове Извршног одбора, Надзорног одбора, Суда части и председника СПОС-а.

 

ОДЛУKА ИО СПОС-а

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА И БЛИЖЕМ ДЕФИНИСАЊУ ПОСТУПKА УТВРЂИВАЊА KАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА, НАДЗОРНОГ ОДБОРА, СУДА ЧАСТИ И ПРЕДСЕДНИKА СПОС-а

 

ПОСТУПАK УТВРЂИВАЊА KАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА СПОС-а

 

Сваки члан Извршног одбора СПОС-а дужан је да сазове тренутне делегате Скупштине СПОС-а са територије свог региона (оне који су били делегати на последњој Скупштини СПОС-а), у месту које он одреди, како би на заједничком састанку утврдили предлог једног кандидата за нови сазив Извршног одбора СПОС-а, и то од оних кандидата које су надлежни органи пчеларских организација кандидовали, сходно Статуту. Тамо где се у сврху избора спајају два региона ради заједничке седнице делегата Скупштине СПОС-а њихових региона, два тренутна члана ИО СПОС-а заједнички сазивају седницу.

У септембарском броју часописа „Српски пчелар“ биће обавештена сва друштва и удружења пчелара, чланови СПОС-а, да су дужна да најкасније до 6. октобра 2023. године у 15 сати, техничком секретару СПОС-а, доставе писани предлог једног њиховог кандидата за члана Извршног одбора СПОС-а у наредном мандату (до тог времена предлог мора бити достављен, не послат). Овакав, наизглед рани рок, неопходан је, јер се мора заказати 11 регионалних седница, за шта је потребно 11 највероватније нерадних дана (могући су и радни дани поподне ако то региону одговара), што је најмање 6 викенда, што значи да ће се избори кандидата за чланове ИО СПОС-а завршити најкасније до краја новембра, евентуално децембра (као и на претходним изборима), како би правовремено могао да се пошаље позив за Скупштину СПОС-а. Наравно, утврђивање предлога кандидата није обавезно, али је ово процедура прописана Статутом, а друштва сама одлучују да ли желе или не желе да некога кандидују. Регионалним седницама делегата скупштине СПОС-а ће наравно присуствовати, и на њима гласати, сви делегати региона изабрани за последњу одржану Скупштину СПОС-а, и из друштава која имају кандидате, и из оних која немају.

Ако делегат са Скупштине СПОС-а из 2023. године више није члан СПОС-а (у ком случају је друштво/удружење дужно да га замени), или је преминуо, или га је надлежни орган друштва/удружења заменио сходно њиховом Статуту, то мора бити адекватно документовано, пратећим документом потписаним од стране председника друштва/удружења и оверен печатом друштва/удружења.

Ако у задатом року не доставе писани предлог о избору кандидата, потписан од стране председника друштва/удружења и оверен печатом друштва/удружења, сматраће се да њихово друштво/удружење нема предлог кандидата. На основу достављених предлога кандидата за чланове Извршног одбора СПОС-а, технички секретар СПОС-а сачиниће јединствени списак кандидата, који ће се наћи у прилогу званичног позива на седницу изабраних делегата за Скупштину СПОС-а који ће упутити сваки члан Извршног одбора СПОС-а делегатима са територије његовог региона. Технички, позив ће бити послат у електронском облику – мејлом, на који је делегат дужан да одговори и потврди пријем мејла (тамо где делегат још увек није познат СПОС-у јер није званично обавештен о његовом избору од стране друштва/удружења, позив ће на исти начин бити послат председнику друштва/удружења, који је такође обавезан да потврди пријем мејла.

За ове изборе, сходно члану 41 Статута СПОС-а, ИО СПОС-а донео је одлуку да због више него двадесетогодишње недовољне равноправности региона у поступку избора чланова ИО СПОС-а (док рецимо један регион има само 212 пчелара СПОС-а у просеку у протеклих 11 година, дотле један други регион има 855 пчелара СПОС-а просечно у протеклих 11 година, а оба региона су имала по 1 члана ИО СПОС-а), неке регионе у сврху избора члана ИО СПОС-а споји на заједничкој седници делегата Скупштине СПОС-а, како би се равноправност региона унапредила и заступљеност представника пчелара у ИО СПОС-а била реалнија, мада никад не може бити апсолутне равноправности све док не уведемо да сваки пчелар СПОС-а може лично да гласа, чему је главни предуслов потпуна електронска писменост и доступност таквом гласању свих чланова, јер нико не сме законски бити стављен у ситуацију да не може да гласа, ако се једног дана донесе такво решење, што је свакако будућност. Сматрамо да није у реду да цепамо постојеће регионе и нека удружења припајамо другим регионима ради упросечавања броја пчелара СПОС-а по регионима, јер то једноставно није географски оправдано, и када смо то раније хтели да урадимо, било је великих разумљивих отпора удружења, јер им то отежава окупљања која су и тако ретка, а овако би тек била ретка.

Тако је ИО СПОС-а донео одлуку да се Моравички регион и Рашко-расински регион само ради избора споје на заједничкој седници делегата Скупштине СПОС-а и заједно утврде предлог 3, уместо досадашња 2 члана ИО СПОС-а, јер су годинама заједно имали много више чланова него што је било потребно за 2 члана ИО, те је ово начин да им се то надокнади у наредном четворогодишњем мандату. Из сличног разлога, у сврху избора за ИО СПОС-а спојиће се на заједничкој седници Бачки регион и Сремски регион, и изабраће такође 2 члана ИО СПОС-а као и до сада, иако им по садашњем броју пчелара СПОС-а то можда не припада у потпуности, али имају јако висок просек броја чланова у претходних 11 година, па је ово начин да задрже број чланова ИО СПОС-а на име дугогодишње неравноправности на њихову штету, иако садашњи број пчелара СПОС-а не иде томе довољно у прилог. Наредни ИО СПОС цениће стање у наредне 4 године када буде доносио одлуку пред наредне изборе. Такође, Београдски регион 1 и Београдски регион 2 се спајају у један Београдски регион у сврху одржавања заједничке седнице и заједничког утврђивања 1 кандидата за члана ИО СПОС-а уместо досадашњих 2, јер по броју пчелара СПОС-а никако не могу имати 2 члана ИО СПОС-а, посебно кад се узме у обзир чињеница да су преко 20 година уназад имали 2 члана, што је било неправедно према другим далеко бројнијим регионима. Рецимо, Београд 1 тренутно има 404 пчелара СПОС-а, а Београд 2 има 357, док скоро четвртина свих региона има и преко 800 пчелара СПОС-а, више него оба београдска заједно. 

Остали региони бирају једног члана ИО СПОС као и до сада. 

Такође, сви делегати и пчелари СПОС-а, биће о датуму, локацији и времену одржавања седница делегата скупштине СПОС-а њиховог региона, обавештени у новембарском часопису „Српски пчелар“, а званични позив је официјелни документ о позивању делегата, уз који ће бити приложен списак кандидата за чланове ИО СПОС-а са тог региона. Kоординатор стручне службе СПОС-а је дужан да у архиви обезбеди потврдни повратни мејл о пријему позива од стране сваког делегата. Ако се мејлом не потврди пријем у року од 7 дана од дана слања позива, технички секретар СПОС-а дужан је да одмах, без одлагања, обавести телефоном делегата, и да га упозна са дневним редом и датумом седнице (телефонски разговор биће снимљен диктафоном, уз обавештавање делегата на почетку разговора да ће разговор бити снимљен, као доказ о обавештавању). Ипак, без одлагања ће му поново послати нови позив мејлом, претходно га обавестивши да је позив поново послат, али се и сам овај телефонски позив сада сматра официјелним позивом.

Овим поступком обезбеђује се стопроцентно правовремено обавештавање свих делегата о датуму и дневном реду седница у сваком региону.

Пошто има друштава и удружења која нису учествовала на претходној седници Скупштине СПОС-а и до данас нису доставила обавештење СПОС-у о избору свог делегата, па СПОС не зна ко је њихов делегат, удружењима се даје рок до 6. октобра 2023. да пошаљу писано обавештење са контакт подацима о свом делегату (уз обавезан мејл), са печатом и потписом председника. Ако га не пошаљу, позив за седницу биће послат председнику друштва, али он не може пуноправно учествовати и гласати на тој седници, већ мора послати делегата са овереним и потписаним именовањем. Наравно да делегат може бити и председник друштва/удружења, али то мора бити званично потврђено писаним и потписаним и овереним документом који потврђује да је делегата изабрао надлежни орган друштва/удружења, сходно Статуту друштва/удружења.

Пошто је процедура таква да искључује могућност да неки делегат не буде обавештен о седници, а времена за понављање седница једноставно нема, апелује се на озбиљност свих делегата, јер, седница ће се одржати и на њој пуноправно одлучивати без обзира на број присутних делегата Скупштине СПОС-а, јер ће сви о седници бити обавештени и преко часописа „Српски пчелар“ и преко интернет сајта СПОС-а и путем мејла (сходно одлуци Скупштине СПОС-а да све дописе шаљемо мејлом). Седнице ће бити држане од новембра, а најкасније до краја децембра, ради благовременог слања материјала за Скупштину СПОС-а.

На почетку седнице, сви присутни делегати су дужни да својим потписом потврде присуство на седници.

Седницом делегата Скупштине СПОС-а за сваки регион, председаваће досадашњи члан/члановиИзвршног одбора СПОС-а са тог региона, док ће техничко руковођење седницом обављати технички секретар СПОС-а. Делегати Скупштине СПОС-а морају бити физички одвојени од осталих присутних, у првим редовима сале, о чему ће рачуна водити технички секретар СПОС-а, ради лакшег бројања гласова. Уколико је постојећи члан Извршног одбора са тог региона, спречен да присуствује седници, седницом ће председавати неки други члан ИО СПОС-а кога одреди ИО СПОС-а, а ако је и он оправдано спречен, онда ће седницом председавати технички секретар СПОС-а. Председавајући седницом прочитаће листу доспелих предлога кандидата за новог члана Извршног одбора са тог региона, поређаних по броју приспелих кандидатура. Ако два кандидата имају исти број кандидатура, они ће бити поређани по азбучном реду првог и наредних слова презимена. Затим ће питати делегате да ли је неки делегат, који до тада није доставио предлог друштва/удружења којег заступа, можда на саму седницу донео такав оверени и потписани предлог. Усмени предлози не могу бити прихваћени, јер нема доказа да је кандидат изабран од стране надлежног органа друштва/удружења, како је то Статут СПОС-а прописао. Након утврђивања коначне листе кандидата, ставља се на гласање најпре први са листе, затим други, трећи и тако даље, до последњег са листе. Гласање за чланове Извршног одбора је јавно, као и на Скупштини СПОС-а. Технички секретар СПОС-а и два делегата Скупштине СПОС-а изабрана на почетку седнице (верификациона комисија) пребројавају гласове. Чланови верификационе комисије не могу бити кандидати за члана ИО СПОС-а, сем ако то није технички немогуће (мали број присутних делегата).

Ако је један од кандидата приликом гласања добио више од 50% гласова присутних делегата, постаје и званични кандидат за члана Извршног одбора тог региона, и ставља се на јединствену листу кандидата која ће се Скупштини СПОС-а поднети на верификацију. Ако у првом кругу гласања ниједан кандидат не добије потребну већину гласова присутних делегата, гласање се понавља, сада само са прва два кандидата са листе која су добила највећи број гласова, или, у случају да ако два или више кандидата имају потребан, а једнак број гласова, сви они улазе у други круг гласања. У овом случају, изабрани кандидат је онај који освоји највећи број гласова. Ако два или више кандидата поново имају исти број гласова (те није могуће утврдити изабраног), гласање се још једном понавља. Ако и након поновљеног гласања кандидати имају исти број гласова, поступиће се према члану 42. став 7, Статута СПОС-а. Овакав начин гласања обезбеђује да представник тог региона у Извршном одбору СПОС-а буде онај који одговара већини пчеларских организација са тог региона.

 

ПОСТУПАK УТВРЂИВАЊА KАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

 

Свако друштво/удружење пчелара које то жели, дужно је да до 6. октобра 2023. године у 15 сати достави координатору стручне службе СПОС-а писани предлог за највише пет кандидата. На основу писаних предлога биће састављена листа кандидата, са именима кандидата поређаних по броју приспелих кандидатура. Ако постоје два кандидата са истим бројем кандидатура, биће поређани по азбучном реду првог и наредних слова презимена. И на самој Скупштини СПОС-а се могу писаним путем предлагати нови кандидати.

Скупштина СПОС-а обавиће избор пет кандидата од предложених.

 

ПОСТУПАK УТВРЂИВАЊА KАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ СУДА ЧАСТИ

 

Свако друштво/удружење пчелара које то жели, дужно је да до 6. октобра 2023. године у 15 сати достави координатору стручне службе СПОС-а писани предлог за највише пет кандидата, од којих најмање један мора бити дипломирани правник. На основу писаних предлога биће састављена листа кандидата, са именима кандидата поређаних по броју приспелих кандидатура. Ако постоје два кандидата са истим бројем кандидатура, биће поређани по азбучном реду првог и наредних слова презимена. И на самој Скупштини СПОС-а се могу писаним путем предлагати нови кандидати.

Скупштина СПОС-а обавиће избор пет кандидата од предложених.

 

ПОСТУПАK УТВРЂИВАЊА KАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИKА СПОС-а

 

Писане предлоге кандидата за председника СПОС-а, потписане и оверене печатом друштва, треба доставити на адресу СПОС-а до 6. октобра 2023. године у 15 сати. На основу писаних предлога биће састављена листа кандидата, са именима кандидата поређаних по броју приспелих кандидатура. Ако постоје два кандидата са истим бројем кандидатура, биће поређани по азбучном реду првог и наредних слова презимена. И на самој Скупштини СПОС-а се могу у писаном облику предлагати нови кандидати, али кандидати морају најкасније непосредно пре почетка седнице доставити делегатима Скупштине СПОС-а предлог Програма активности и Финансијског плана на увид, у штампаном облику за све делегате.

Пошто је 2024. изборна година за председника СПОС-а, а он је тај који по Статуту предлаже Програм четворогодишњих активности СПОС-а приликом свог избора, ове године ИО СПОС-а неће правити Програм активности, већ га морају израдити сви предложени кандидати за председника СПОС-а, заједно са прецизним Финансијским планом сходно предлогу њихових програма активности (стручна служба им стоји на располагању за сва питања и податке). Kандидати за председника СПОС-а су дужни да предлог свог Програма активности и Финансијског плана мејлом доставе СПОС-у најкасније до 15 сати 30. новембра 2023. године. Сви програми свих кандидата биће приложени уз материјал за делегате на Скупштини СПОС-а и правовремено достављени делегатима од стране СПОС-а. Молимо кандидате да не сматрају да су доставили материјал, ако им повратним потврдним мејлом не буде одговорено да је материјал стигао, у ком случају се морају интересовати где је настао проблем, како би био превазиђен и у року материјал достављен.

Програм активности и Финансијски план морају бити у сагласности са Статутом СПОС-а и преузетим обавезама СПОС-а из претходног периода. У супротном се не могу сматрати валидним.

 

ИО СПОС 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE