SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТЕ СKУПШТИНЕ СПОС-аDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.048

 

ИО СПОС-а расписује изборе за делегате Скупштине СПОС-а, који се, сходно Статуту, бирају сваке године за предстојећу Скупштину. Основне пчеларске организације требало би да у наредном периоду изаберу своје делегате за Скупштину Савеза. Сходно члану 30, став 1 Статута СПОС-а, делегати Скупштине Савеза бирају се од стране надлежних органа основних пчеларских организација сходно броју њихових чланова који плаћају чланарину Савезу, на начин и по поступку утврђеним њиховим статутима.

Да подсетимо, основне пчеларске организације које имају од 20 до 100 својих чланова који плаћају чланарину Савезу, бирају једног делегата. На сваких започетих нових 100 чланова имају право на још једног делегата.
Рок за достављање података о изабраном делегату (име и презиме, адреса и контакт подаци) одређеном да заступа удружење/друштво пчелара у Скупштини СПОС-а у наредних годину дана, колико траје мандат делегата, јесте 31. децембар 2023. године. Податке о изабраном делегату мора пратити писани и оверени доказ надлежног органа друштва/удружења о његовом избору.
Што се тиче удруживања удружења/друштава пчелара која, сходно одредбама Статута, а према броју чланова, немају право на самосталног делегата (имају га само они са најмање 20 чланова који су платили чланарину Савезу), али га могу остварити удруживањем са другим удружењем са територије свог региона са којим би имали заједно најмање 20 чланова, и тиме остварили право на једног делегата, могу да се удружују удружења/друштва пчелара која потичу из истог изборног региона, сходно члану 30, став 3, Статута СПОС-а. Удружења/друштва пчелара која се удружују како би заједно имала најмање 20 чланова и тиме остварила право на једног делегата на наредној Скупштини СПОС-а, требало би да до 11. септембра 2023. године доставе СПОС-у одлуку надлежног органа по њиховом Статуту, о томе са којим удружењем се удружују и ког су делегата изабрали. Ако то не ураде, сходно Статуту, произлази да немају право на касније удруживање. 
Иста изборна процедура важи и за покрајинске и регионалне савезе, с тим што покрајински имају право на два делегата, а регионални једног.
Ако којим случајем друштво или удружење не достави у прописаном року име изабраног делегата, позив за Скупштину биће послат на име председника друштва или удружења, те је стога делегат тог друштва дужан да ОБАВЕЗНО на дан Скупштине донесе одлуку о свом избору на место делегата и приложи га стручној служби СПОС-а на улазу у салу, у супротном не може учествовати у раду Скупштине јер нема потребно овлашћење. 

Да подсетимо, сходно члану 29 Статута СПОС-а, избори за делегате Скупштине СПОС-а се расписују сваке године, најкасније до 1. септембра. Број чланова удружења на основу којих удружења стичу право на делегата је, сходно истом члану Статута СПОС-а, утврђен на дан расписивања избора, а то је данас. Значи, ако на данашњи дан, пре објављивања ове вести на сајту СПОС-а, имате најмање 20 чланова СПОС-а унетих у електронску базу чланова СПОС-а, стичете право на делегате, сходно горе наведеном упутству. Они који имају мањи број од 20, имају рок до краја дана 11. септембра 2023. (односно највише 30 дана од дана расписивања избора за делегате Скупштине СПОС-а, сходно члану 30 Статута СПОС-а) да доставе информацију са ким ће се удружити из свог региона како би достигли број од најмање 20 чланова и стекли право на делегата, и ког су делегата изабрали, што је такође у горњем тексту детаљније описано. 

ИО СПОС-а 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE