SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SASTANAK U INSTITUTU ZA TERITORIJALNI EKONOMSKI RAZVOJDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.166

Predsednik SPOS-a imao je juče sastanak u Institutu za teritorijalni ekonomski razvoj u Beogradu.

InTER – Institut za teritorijalni ekonomski razvoj – je osnovan 2006. godine kao neprofitni, nezavisni nevladin think tank, sa misijom promocije i unapređenja održivog društveno-ekonomskog teritorijalnog razvoja u zemljama Zapadnog Balkana.

Osnovno područje rada InTER-a je pružanje podrške u oblasti procena i kreiranja politika iz oblasti teritorijalnog razvoja, kao i podrške izgradnji kapaciteta institucijama javnog sektora (uglavnom institucija državne uprave i lokalnih samouprava), privatnog sektora i organizacija civilnog društva.

Podrška koju nudi InTER prvenstveno je usmerena ka sprovođenju istraživanja, evaluacija i analiza, podršci razvoju organizacionih i upravljačkih kapaciteta, pomoć u identifikaciji izvora finansiranja kao i podrška prilikom pripreme i realizacije programa i projekata. InTER takođe pridaje veliku važnost projektima iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Glavne karakteristike InTER-a su multidisciplinarni pristup i sposobnost da se prilagodi i deluje u skladu sa potrebama svojih klijenata. InTER ima značajne organizacione kapacitete u mobilisanju timova stručnjaka u skladu sa konkretnim zahtevima svojih klijenata. InTER je izgradio odličnu reputaciju u pružanju usluga od izuzetnog kvaliteta, kao i u realizaciji aktivnosti u skladu sa zadatim vremenskim rokovima i u okviru predviđenog budžeta.

Zahvaljujući pružanju tehničke podrške na velikom broju projekata, uključujući i angažovanost na programima strukturne i društvene kohezije finansiranih od strane mnogobrojnih međunarodnih i bilateralnih organizacija aktivnim u zemaljama Zapadnog Balkana, InTER je stekao značajno iskustvo u implementaciji najnovijih međunarodnih praksi, procedura i propisa iz ovih oblasti. 

Jučerašnji sastanak bio je posvećen koristima koje pčelarstvo ima od implementacije međunarodnih projekata u sferi pčelarstva. Analizirani su pokazatelji rasta pčelarskog sektora proteklih godina, kao i trenutnog stanja u sektoru. 

Zahvaljujemo se InTER-u i njegovim poslenicima na saradnji. 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien