SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SPORAZUM O SARADNJI SA SAVEZOM MALINARA „SRPSKA MALINA“ POTPISAN U PRIJEPOLJUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.151

Predsednik Odbora za zaštitu pčela Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Dejan Marković iz Jagodine i predsednik Saveza malinara „Srpska malina“ Milutin Živković iz Nove Varoši, u Prijepolju potpisali Sporazum o saradnji 11. juna 2016. godine.

U organizaciji Odbora za zaštitu pčela SPOS-a i Društva pčelara“Prijepolje“ sa  predsednikom Mirsadom Hodzićem u maloj sali Doma kulture u Prijepolju održana je tribina na temu zaštite pčela od trovanja u cvatu maline, buduće saradnje i postupanja u praksi. Aktivno učešće na tribini uzele su mnogobrojne  zvanice: predsednik Opštine Prijepolje Emir Hašimbegović, predsednik Saveza malinara Milutin Živković, sekretar Saveza malinara Borko Pavić, i Miodrag Spasojević šef fitosanitarne inspekcije odseka Valjevo, kome pripada i region jugozapadne Srbije, područja opština Prijepolja, Arilja, Užica i ostalih opština na tom području bogatih zasadom maline.

Prisutnima se obratio i Milutin Petrović, zamenik predsednika SPOS-a, koji je pored učešća u aktivnim temama tribine iskoristio prisutnost i učešće predstavnika lokalne samouprave predsednika opštine Prijepolje, napomenuvši njen značaj u regionu, i njenim ulaganjima u poljoprivrednu proizvodnju, po prvi put javno pozvao na saradnju u izradi pašnog katastra i predložio da Prijepolje bude model i prva opština koja će aktivno učestvovati i pomoći u njegovoj izradi. Prijepolje jeste i trebalo bi i dalje biti primer dobre saradnje i dobrih međuljudskih odnosa. Predlog  Milutina Petrovića je naišao na  iskreno odobrenje u vezi pomoći  i razumevanje o značaju izrade pašnog katastra za pčelarsku populaciju.

Na tribini je  prisutnima prikazan film od 3 minuta „Retrospektiva“ sačinjen od televizijskih priloga i izjava pčelara koji su pretrpeli trovanje pčelinjiih zajednica na svom pčelinjaku ranijih godina. Pored bedževa „Sačuvajmo pčele“ svi su dobili primerak brošure „Kako sačuvati pčele u uslovima održive poljoprivrede“ i „Sačuvajmo pčele pravilnom primenom sredstava za zaštitu bilja“ u izradi Udruženja stranih proizvođača sredstava za zaštitu bilja SECPA i Odbora za zaštitu pčela SPOS (OVDE).

Nakon uvodne reči gostoprimljivog domaćina tribine i predsednika Društva pčelara „Prijepolje“ Mirsada Hodžića, prisutnima se obratio predsednik Odbora za zaštitu pčela SPOS-a u više navrata i odgovarao na postavljana pitanja prisutnih i novinara. Odbor za zaštitu pčela je odredio svoj put i način rešavanja problema nesavesne i nepravilne upotrebe sredstava za zaštitu bilja od strane poljoprivrednika, bez obzira radi li se o voćarima, ratarima, povrtarima… Ustaljeno, godinama postavljano isto pitanje: mehanizam naplate i obeštećenje pčelaru nakon gubitka pčelinjih zajednica, kao posledici trovanja pčela hemijskim sredstvima upotrebljenim u fitosanitarne svrhe? Predsednik Odbora za zaštitu pčela SPOS-a je objasnio da godinama postojeći problem dobija svoje odgovarajuće rešenje i odgovor… Nakon rada na boljoj saradnji i usvajanju usaglašenog protokola i načina prijave između inspekcija nadležnih za izlazak na teren i uzorkovanje materijala. Odbor za zaštitu pčela intenzivno radi na pronalasku adekvatne laboratorije, koja bi trebala biti i jedina u smislu saradnje sa pčelarima, a čiji rezultati bi bili pouzdani, iscrpni i validni  na sudu. Praktično svi uzorci uginulih pčela na laboratorijsko ispitivanje i analizu bi bili poslati od strane veterinarskog inspektora u tu „odabranu“ (od naše strane)  laboratoriju i po zahtevu pčelara. Sa odabranom laboratorijom biće potpisan i oblik ugovora – sporazuma o saradnji. To znači da će proces analize biti daleko brži, pojednostavljeniji i značajniji. Napomenuću da i sada veterinarski inspektori šalju uzorke u najbližu laboratoriju, i ako ista nije tehnološki opremljena adekvatno za takav vid analiza, pa nakon dužeg čekanja od mesec i više dana dobijemo rezultate koji su dvosmisleni ili nesmisleni te kao takvi ne mogu ništa ukazati i dokazati, niti imaju ikakav značaj u sudskom postupku. Veoma često se uzorci uginulih pčela loše tretiraju i šalju prekasno u neadekvatnoj ambalaži, gde za rezultat imamo nemogućnost dijagnostikovanja prisutnosti pesticida usled njegove razgradnje ili početka raspada uginulih pčela. Napomenuo sam da će Odbor za zaštitu pčela SPOS-a u narednom periodu raditi i na ideji izrade sopstvene ambalaže jedinstvene u postupku pravilnog obezbedjenja uzoraka, i samo za članove SPOS-a. U sve oko pronalaženja odgovarajuće laboratorije uključeno je i rukovodstvo SPOS-a, ali i advokatska kancelarija sa kojom SPOS ima potpisan ugovor o saradnji, a čija su saznanja i pravni saveti  neophodno važni u ovako osetljivim pitanjima.

Potpisivanje  Sporazuma o saradnji sa predstavnicima Saveza malinara  protekao je uz veliki aplauz i podršku prisutnih i medija koji su nakon završene tribine dobili izjave učesnika o značaju događaja.

Sporazum o saradnji podrazumeva celokupno razumevanje dve strane i zalaganje samog rukovodstva i članstva na podizanju svesti o prisutnosti i značaju pčela u poljoprivrednoj proizvodnji, očuvanju biodiverziteta i celokupnog ekosistema, obrazovanju članstva o načinu i pravilnoj upotrebi sredstava za zaštitu bilja. Veoma važan je dogovoreni zajednički nastup pred državnim institucijama po pitanju rešavanja mnogih problema i unapređenju proizvodnje maline i meda.

Ove godine nismo imali veliki broj pritužbi na nesavesne malinare i trovanje pčela, razlog su verovatno i vremenske prilike (kiša i zahlađenja), te pčele nisu opštile sa prirodom i okolinom, a malinari nisu radili sve tretmane jer štetnih insekata nije bilo u velikom broju. Upravo je ovo izuzetna prilika za uspostavljanje dobrih međuljudskih odnosa i da pozitivna energija treba da se širi iz Prijepolja dalje ka Užicu, Arilju i svim ostalim područjima kojima je dobra saradnja neophodna.

Na kraju tribine sam pozvao sada već naše saradnike malinare na zajednički skup, tj. okrugli sto koji će Odbor za zaštitu pčela SPOS-a zakazati u septembru kako bi napravili plan rada za 2017. godinu i o tome obavestili Vladu RS i Ministarstvo  poljoprivrede.

 

Dejan Marković,  predsednik Odbora za zaštitu pčela Saveza pčelarskih organizacija Srbije

 

 13392205_10209399458084371_7552715662636553581_o 13403819_10209399460124422_2853753976647325257_o 13403896_10209399459004394_5473681985765581706_o 13416794_10209399461284451_1719843129844729033_o 13442497_10209399462804489_2161552173762007485_o

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien