SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SPOS FORMIRAO OPERATIVNI TIM ZA SUZBIJANJE KRAĐA PČELADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 7.251

Izlazeći u susret velikom problemu pčelara Srbije poslednjih godina, a to je krađa pčela, na operativni predlog jednog pčelara SPOS-a koji je ujedno i radnik MUP Srbije, IO SPOS-a je na jučerašnjoj sednici formirao Operativni tim za suzbijanje krađa pčela, koji od danas počinje sa radom.

Šef Operativnog tima za suzbijanje krađa pčela je Radivoje Stojanović sa Novog Beograda, inače član DP „Barajevo“. On je pravnik kriminalističke struke, zapošljen u MUP Srbije, Policijska uprava za Grad Beograd, UKP – Odeljenje kriminalističke tehnike, na radnom mestu Rukovodilac Grupe operativnih kriminalističkih tehničara – vođa forenzičkog tima za teška krivična dela na teritoriji Beograda i cele Srbije. Njegov kontakt telefon je 064/8625-601, a mejl je [email protected] 

Zadaci Operativnog tima su sledeći: 

1) Da uradi statistiku krivičnih dela u oblasti pčelarstva za 2016. i 2017. godinu kod pčelara SPOS-a. Zato pozivamo pčelare SPOS-a koji su pokradeni, da što pre pošalju na mejl [email protected] podatke o krađi (informacija o krađi, mestu događaja, broju ukradenih košnica pčela, kopiju policijskog zapisnika o krađi i drugu dokumentaciju ako je imate, a ako nemate, onda samo informaciju o krađi, sa obaveznim kontakt podacima oštećenog pčelara SPOS-a koji prijavljuje krađu, i obaveznom vašom procenom štete u dinarima). Tako će se formirati baza podataka koja trenutno ne postoji, da bismo sa tim podacima mogli da operativno radimo i sarađujemo sa nadležnim organima MUP-a na rasvetljavanju slučajeva krađe i otkrivanju počinioca. Takođe ćemo znati obim krađe na teritoriji Srbije kod pčelara SPOS-a, i ukupnu procenjenu vrednost ukradenih košnica. 

2) Da sastavi uputstvo za pčelare kojima se dese krađe košnica pčela, kako da operativno postupe, da ne bi napravili neke proceduralne greške zbog kojih bi sutra nastali problemi u otkrivanju počinioca, ili se omela eventualna naplata štete. U tom smuslu, najpre pozivamo SVE pčelare SPOS-a da REDOVNO FOTOGRAFIŠU svoje pčelinjake, kako bi po otkrivanju počinioca moglo da dođe do nedvosmislenog prepoznavanja ukradenih košnica na terenu, i čak, ako su u mogućnosti, da na svoje ramove specijalnim alatima, koji rade na principu mehaničkog urezivanja/utiskivanja ili toplotnog utiskivanja, stave neki specifičan znak prepoznavanja, za slučajeve kada se ostave samo ramovi, a košnice unište. 

3) Da prikupi po društvima i udruženjima SPOS-a spisak pčelara SPOS-a koji su aktivni radnici MUP-a ili su penzionisani, kako bismo stvorili mrežu ljudi koji operativno na teritoriji svojih opština mogu da pomognu policiji svojim informacijama, pčelarskim znanjem i operativnim radom na rasvetljavanju slučajeva krađe pčela. Oni bi zbog svojih specifičnih znanja iz pčelarstva mogli da pomognu inspektorima MUP-a u delu prepoznavanja košnica i identifikovanju istih. Stoga pozivamo sve pčelare SPOS-a koji su aktivni radnici MUP-a ili su u penziji da se jave na gore navedeni mejl šefa Operativnog tima za suzbijanje krađa pčela, kako bi ostavili svoje podatke, a pozivamo i sve pčelare SPOS-a koji znaju takve osobe, a one možda nisu u mogućnosti da pošalju mejl, da ih animiraju i da to učine umesto njih. 

4) Da nakon kvalitetne pripreme i izrade baze gore navedenih podataka, organizuje sastanke sa nadležnima u MUP-u radi postizanja konačnog cilja, a to je da policija mnogo prilježnije radi na rasvetljavanju slučajeva krađe pčela. 

5) Da u saradnji sa stručnjacima radi na aktivnostima koje će podsticati razvoj tehničko-tehnoloških i drugih sistema za što efikasnije suzbijanje krađa pčela, i pronalaženje ukradenih košnica. 

 

Tokom rada Operativnog tima, sigurno će se nametnuti i drugi operativni zadaci. Takođe pozivamo sve pčelare koji imaju svoje ideje kako se može unaprediti rad Operativnog tima ili imaju ideju o razvoju inovativnog sistema za suzbijanje krađa pčela, da to na gore navedeni mejl pošalju u pisanom obliku. 

SPOS se zahvaljuje gospodinu Radivoju Stojanoviću na želji i izuzetnom elanu da pomogne u rešavanju ovog sve ozbiljnijeg problema srpskog pčelarstva, kao i na prihvatanju mesta vođe Operativnog tima, što je veoma odgovoran zadatak, te pozivamo sve pčelare na korektnu saradnju. Protokom svih traženih informacija, vremenom ćemo razviti efikasan sistem suzbijanja krađa pčela i otkrivanja počinioca. 

KRADJA LOPOVI

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien