SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SPOS U HORIZON 2020 PROJEKTU VREDNOM 9 MILIONA EVRADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.340

Projekat „EcoStack“ je evropski petogodišnji projekat u okviru Horizon 2020 poziva, u koji su uključena 24 naučna tima iz 14 zemalja Evrope, uključujući i tim iz Srbije predvođen istraživačima sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U projekat je tokom konkurisanja za njegovo dobijanje uključen i SPOS, kao što će biti uključen i u njegovu realizaciju, a angažovanje SPOS-a će u ovom projektu imati poseban uticaj na bolji i kvalitetniji rad Odbora za zaštitu pčela SPOS-a, oko trovanja i drugih problema u modernoj poljoprivredi.Ovaj projekat će poljoprivrednicima, ali i široj javnosti obezbediti znanja i rešenja potrebna za maksimizaciju ekosistemskih usluga za proizvodnju useva, pre svega usluge oprašivanja useva i biološke kontrole štetočina, uz minimiziranje štetnih uticaja poljoprivrede na životnu sredinu pa i pčelarstvo i obezbeđivanje profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje.

Više o tome šta je zapravo Horizon 2020 možete pročitati OVDE

Navedeni ciljevi iz projekta „EcoStack“: Kombinovanje ekosistemskih usluga: mehanizmi i interakcije za optimalnu zaštitu useva, unapređivanje polinacije i produktivnosti (EcoStack) (2018 –2023) H2020-SFS-2017-2 – ID 773554-2 biće postignuti kombinovanjem pomenutih ekosistemskih usluga kako bi se pojačale efektivne sinergističke interakcije pružalaca ekosistemskih usluga (oprašivača i prirodnih neprijatelja štetočina). Projekat EcoStack će se fokusirati na upravljanje postojećim korisnim organizmima unutar polja, povećavajući njihovu brojnost i raznolikost manipulacijom elemenata unutar ili u neposrednoj okolini polja. Ovo će uključivati dizajniranje i održavanje cvetnih margina ili drugih tipova prirodnih ivica polja, kombinovanje različitih tipova združenih useva i polikultura, upotreba organskih pokrova (malčeva), razvijanje novih biopesticida, korišćenje korisnih endofitskih gljiva i zemljišnih mikroorganizama i mnoge druge metodologije. Istraživanja će uključiti konvencionalne i organske sisteme, poljoprivredne, hortikulturne i permanentne kulture, pastoralne i mešovite sisteme u okviru više pedoklimatskih zona Evrope, dok će fokus istraživanja biti na uljanoj repici, pšenici, krompiru, paradajzu, voćnjacima (voćke i masline) i vinogradima, kao i na livadama/pašnjacima.

Posebni radni paketi u okviru projekta će se baviti povezivanjem radnih i interesnih grupa i diseminacijom dobijenih rezultata. Cilj ovih paketa je protok informacija, prvo od strane interesnih grupa, poput poljoprivrednih udruženja (zemljoradnika, voćara, semenara, pčelara), agrotehnoloških kompanija (proizvođača pesticida i đubriva) i zakonodavnih organa, ka naučnim timovima uključenim u projekat, a zatim i povratne informacije ka ovim grupama o saznanjima proisteklim iz projekta.

Savez pčelarskih organizacija Srbije će u ovom segmentu biti uključen kao jedan od učesnika iz Srbije i predstavljaće vezu između projekta i pčelara. Nova saznanja koja će proisteći iz projekta su važna za povećavanje i poboljšavanje upotrebe pčelarstva u poljoprivrednoj proizvodnji kao i u donošenju novih i boljih pravnih regulativa. U okviru projekta će biti organizovani radni skupovi i radionice na nacionalnom i Evropskom nivou gde će se vršiti razmena saznanja i iskustava pojedinačnih interesnih grupa. Savez pčelarskih organizacija Srbije će biti uključen kao aktivni član ovih skupova, a doprinosi svih članova će biti objavljeni u odgovarajućim biltenima i izveštajima, kao i uskladišteni u bazama podataka koje će biti dostupne široj javnosti. Na kraju projekta, Savez pčelarskih organizacija Srbije će biti uključen u širenje dobijenih saznanja na nacionalnom nivou putem učestvovanja u lokalnim seminarima. 

SPOS se zahvaljuje našem dugogodišnjem saradniku sa Biološkog fakulteta, prof. dr Ljubiši Stanisavljeviću, na podršci i pomoći koju nam je pružio tokom procesa uključivanja SPOS-a u ovaj više nego značajan projekat. 

Sve detalje o ovom projektu možete pročitati OVDE

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien