SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

STIGLA I ZVANIČNA POTVRDA DA NEMA VOĐENJA KNJIGA OD JANUARADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.499

Pre nekoliko dana SPOS je objavio vest o zabuni koja je nastala oko netačne informacije da će poljopribredna gazdinstva od januara 2019. godine morati da vode poslovne knjige kod knjigovođe (detaljnije OVDE). Informacija koju smo objavili nastala je analizom stručne službe SPOS-a i advokatske kancelarije SPOS-a, kao i usmenom konsultacijom sa Poreskom upravom, ali danas nam je Poreska uprava dostavila i ZVANIČAN odgovor, te ga ovde u celosti objavljujemo.

 

Evo odgovora Biroa za informacije Poreske uprave: 

 

„Poštovani,

Izmenama zakona o porezu na dohodak građana, između ostalog, određeno je ko se smatra obveznikom poreza na prihode od samostalne delatnosti, odnosno izvršena je kategorizacija fizičkih lica koja ostvaruju prihod obavljanjem samostalne delatnosti.
U skladu sa tim, ukoliko fizičko lice koje je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima kojima se uređuje ta oblast vodi poslovne knjige u skladu sa zakonom i porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit smatra se preduzetnikom poljoprivrednikom.
Kada nisu ispunjeni napred navedeni uslovi, a fizičko lice koje je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit smatra se preduzetnikom drugo lice.
Ove kategorije preduzetnika počev od 2019. godine dužne su da poslovne knjige vode po sisitemu prostog knjigovodstva i da u njima iskazuju poslovne promene u skladu sa zakonom.
U slučaju kada fizičko lice koje je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje nema status preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugo lice, nema obavezu vođenja poslovnih knjiga, već ima obavezu plaćanja doprinosa za PIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje po rešenju Poreske uprave. 

S poštovanjem,
Biro za informisanje“

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien