SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SVETSKI DAN PRAVA POTROŠAČA – POČINJE BITKA ZA MEDDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.567

Danas sе obeležava Svetski dan prava potrošača. 1985 godine u smernicama ОUN o Оsnovnim pravima potrošača učinjen је veliki korak u razvoju potrošačkih prava. Godine које su usledile su godine bitnih promena na globalnom regionalnom i lokalnom nivou promene svesti o potrošačkim pravima i godine u kojima borba za ista ta prava traje. Pokret potrošača „Bitka za med“ (detaljnije OVDE) svojim postojanjem se priključuje zaštiti potrošača u Republici Srbiji. Realizacijom ciljeva kroz svoje aktivnosti, borbom koja jedino ako je JAVNA ima smisla, želimo da stanemo na put svim zluradim falsifikatorima meda u Srbiji.

Današnji dan proslavljamo i čestitamo svim potrošačima meda! 

 

Prava potrošača

Zakon o zaštiti potrošača ističe osnovna prava potrošača:

1. zadovoljavanje osnovnih potreba – dostupnost najnužnijih roba i usluga, kao što su hrana, odeća, obuća i stambeni prostor, zdravstvena zaštita, obrazovanje i higijena;

2. bezbednost – zaštita od roba i usluge koje su opasne po život, zdravlje, imovinu ili životnu sredinu ili roba čije je posedovanje ili upotreba zabranjena;

3. obaveštenost – raspolaganje tačnim podacima koji su neophodni za razuman izbor ponuđene robe i usluga;

4. izbor – mogućnost izbora između više roba i usluga po pristupačnim cenama i uz odgovarajući kvalitet;

5. učešće – zastupljenost interesa potrošača u postupku donošenja i sprovođenja politike zaštite potrošača i mogućnost da preko udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača bude zastupljen u postupku usvajanja i sprovođenja politike zaštite potrošača;

6. pravnu zaštitu – zaštita prava potrošača u zakonom predviđenom postupku u slučaju povrede njegovog prava i naknada materijalne i nematerijalne štete koju mu pričini trgovac;

7. edukaciju – sticanje osnovnih znanja i veština neophodnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, kao i znanja o osnovnim pravima i dužnostima potrošača i načinu njihovog ostvarivanja;

8. zdravu i održivu životnu sredinu – život i rad u sredini koja nije štetna za zdravlje i dobrobit sadašnje i budućih generacija, pravovremeno i potpuno informisanje o stanju životne sredine. 

 

Koraci u rešavanju prava potrošača 

1. Izjava reklamacije trgovcu;

2. Rešavanje prigovora putem udruženja za zaštitu potrošača;

3. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora;

4. Sudska zaštita;

 

1. Robu je potrebno reklamirati trgovcu kod kojeg je i kupljena uz dostavu računa ili kopije računa. Trgovac je dužan da izda potvrdu da ste reklamirali robu. Obavezno je uzeti potvrdu o reklamaciji. Trgovac je dužan da vam odgovori na reklamaciju u roku od 8 dana. Ukoliko vam ne odgovori u ovom roku, obratite se tržišnoj inspekciji. Potrošači se obraćaju tržišnoj inspekciji ako: trgovac nije jasno istakao cene na prozvodima i u cenovniku usluga; kada ih trgovac nije obavestio o svojstvima robe; kada ih je trgovac obmanuo i neistinito prikazao svoj proizvod ili uslugu, kada potrošač vidi da trgovac prodaje maloletnicima alkoholna pića i cigarete; kada im trgovac nije izdao račun za kupljenu robu ili izvršene usluge; kada im trgovac nije predao obrazac za odustanak od ugovora na daljinu; kada im trgovac šalje robu koju nisu naručili i traži da plate tu robu; kada im trgovac daje garanciju koja je kraća od zakonske (2 godine); kada im trgovac ne odgovori na reklamaciju u roku od 8 dana ili nije rešio reklamaciju u skladu sa svojom odlukom najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije, odnosno 30 dana za tehničku robu; kada ih trgovac nezakonito isključi sa distributivne mreže struje gasa, telefona. U slučaju da je reklamaciju prihvatio, trgovac je dužan da prihvaćenu reklamaciju reši u roku od 15 dana (30 dana je rok kada se radi o tehničkoj robi ili nameštaju);

 

2. U slučaju kada trgovac nije uvažio po mišljenju potrošača osnovan prigovor na saobraznost robe ili usluge i odbio potrošačev zahtev za zamenu, popravku robe ili povraćaj novca, tada se potrošač obraća Udruženju potrošača. Saobraznost je veoma bitna i podrazumeva da:

a. da roba odgovara opisu i da ima svojstva koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

b. da ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja;

c. da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

d. da po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i  javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca;

 

3. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora je moguće ako su ispunjeni uslovi: da je potrošač neposredno pokušao da sa trgovcem reši predmet spora; da su se potrošač i trgovac sporazumeli da će spor rešiti pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova;

 

4. Ukoliko se ne reši vansudski, sledi sudska zaštita. Za potrošačke sporove vrednosti do 500.000RSD ne plaća se sudska taksa! U ovu svrhu, članovima SPOS-a stoji na raspolaganju besplatna pravna zaštita i zastupanje na sudu od strane Advokatske kancelarije SPOS-a koju je SPOS angažovao da pravno zastupa sve svoje članove po svim sporovima vezanim za pčelarstvo po bilo kom osnovu (OVDE). 

 

Biljana Tomić, dipl. pravnik 

Predsednica Pokreta potrošača „BITKA ZA MED“ 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE