SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ТЕХНИКА КОРИШЋЕЊА ПЧЕЛА ЗА ГЛАВНЕ ПАШЕDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.481

Објављујемо један диван текст руских аутора који са обиљем података добијеним опсежним истраживањима стално подсећа пчелара на факторе које мора да испоштује како би обезбедио пристојан принос од својих пчела. У овим осетљивим климатским условима сви ти фактори још више долазе до изражаја.

 

ТЕХНИКА КОРИШЋЕЊА ПЧЕЛА ЗА ГЛАВНЕ ПАШЕ

В. И. Лебедев, С. А. Маљкова

Научно-истраживачки институт за пчеларство Рибное (Русија)

Текст ­је­ об­ја­вљен­ у­ ча­со­пи­су­ Пче­ло­вод­ство­ бр. ­4/2008. и у ча­со­пи­су­ „Пче­лар“ за фебруар 2009. године 

Са ­ру­ског превео и прилагодио:­ др ­Ге­ор­ги­је­ М.­ По­по­вић

 

На степен искоришћења пчелиње паше утиче 10 основних фактора, које пчелар мора добро упознати. 

 

Јачина друштва

Јако друштво има велики број физиолошки младих пчела, које ефикасно искоришћавају постојање паше у природи. Утврђено је да јака друштва сакупе три пута више меда него слаба. Познато је да се, са увећањем масе друштва до 5 kg, принос меда увећава не само у целини по друштву (као последица велике количине пчела), већ и по јединици живе масе (као последица састава квалитетно боље радне оспособљености). У великом друштву (8–10 kg) продуктивност по килограму пчела се умањује.

Од јачине друштва и нивоа паше у природи у многоме зависи колико ће пчела радити на сакупљању нектара. При слабој паши ће излетати мало пчела у односу на њихов укупан број у кошници. Што су друштва слабија, број излета једне пчеле је већи. То се објашњава тиме што она по јединици живе масе негују више легла. Обиље ларви приморава их да чешће излећу по храну. Са повећањем интензитета паше, када је лакше сакупити нектар, умањује се број пчела које излећу из слабих друштава, а код јаких јако нараста.

Код јаких друштава, при обилној паши у пољу ради до 66% пчела од укупног броја у кошници, а код слабих само 15–20%, то јест 3–4 пута мање. Јединке из јаких друштава на главној паши почињу сакупљати и прерађивати нектар са 15 дана старости, напуштајући послове неговања легла. Са повећањем количине нектара у природи ефикасност рада младих пчела у пољу нараста до 4 пута.

Средње јака друштва остају отприлике на истом бројчаном нивоу, док слаба у том истом периоду ојачавају. На крају паше слабе заједнице имају много пчела, а мало меда. Стварање јаких друштава за главну пашу има битан значај за повећање продуктивности на пчелињаку. 

 

Размештај пчелињих друштава на паши

Битан фактор максималне производње меда, поред висококвалитетних друштава представљају и сеобе, током пролећно-летњег периода са једне на другу пашу нектара и полена. Велики пчелари и пчелари-фармери, по правилу превозе пчеле током сезоне 3–4 пута. За ово је потребно да пчелар проучи услове паше и регулише бројност друштава на
њој.

Препоручује се да на једној локацији, при слабој паши, буде 25–30 друштава, при средњој 50–60, а при јакој паши 70–100. Утврђено је да је приход од селећег пчеларења до 5 пута већи од трошкова селидбе.

Уколико пчеле лете даље, троше више хране за време лета и за толико мање доносе нектара у кошницу. Научници су установили да оне првенствено (80%) сакупљају храну на растојању до 0,75 km од кошнице. На растојање од 3 km лети само 5% пчела од укупног броја излетница. Затим, пчеле потроше око 43% приноса на излетање ако храну носе са растојања од 0,5–0,75 km, а са растојања од 3 km у кошницу донесу само 1/3 сакупљеног нектара. Утрошак на летење друштва средње јачине, током једне сезоне, износи око 30 kg, а на живот и рад у кошници око 50 kg меда за годину дана.

Кошнице на главној паши не смеју се размештати ближе од 50–100 m од високонапонских водова (електромагнетна поља раздражују пчеле и чине их агресивним, а принос меда се умањује за 30–40%) и прометних транспортних путева. Групе кошница и платформи са више друштава не треба постављати међусобно ближе од 100 m. У противном, често се може видети налет и лутање пчела. У периоду главне паше лета је боље поставити у правцу истока. Вишегодишња посматрања су показала да се тада принос меда увећава за 15%, у односу на принос меда друштава са оријентацијом лета према западу. 

 

Текст у целости можете прочитати након што се улогујете на сајт СПОС-а помоћу шифре и контролног кода са ИД чланске карте СПОС-а. 

Давање своје шифре и контролног кода трећим лицима, или прослеђивање текстова са заштићеног дела сајта СПОС-а трећим лицима, представља тешко кривично дело, и свако ко то чини биће законски процесуиран. 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI DEO VESTI NAMENJEN SAMO ČLANOVIMA SPOS-a, SA DETALJNIJIM INFORMACIJAMA

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien