SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

IZAŠAO ČASOPIS „SLOVENSKI ČEBELAR“ ZA APRILDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.325

Izašao je iz štampe časopis "Slovenski čebelar" za april.

Sadržaj:

 

 

UVODNIK

mag. Blaž Kavčič

OHRANIMO ČEBELE

IZ ZNANOSTI IN PRAKSE

Vlado Auguštin: Neonikotinoidi – še vedno največja nevarnost za čebele

mag. Andreja Kandolf Borovšak: Zanikrn izdelek ne bo šel za med

Milan Vajda: Pravne omejitve pri postavitvi čebelnjaka

dr. Mojca Milavec, prof. dr. Jana Žel: Navzočnost in določanje gensko spremenjenih organizmov

Marko Borko: Koroški čebelar Valentin Blantar

Franc Šivic: Novice iz sveta

DELO ČEBELARJA PO MESECIH

Brane Borštnik: Čebelarjeva opravila v aprilu

VETERINARSKI NASVETI

mag. Lidija Matavž, dr. vet. med.: Zgodnja pomlad je obdobje kliničnega pojava različnih bolezni čebelje družine

ODMEVI

Silvo Posl: Kam izginjajo čebele?

OBLETNICE

DOGODKI IN OBVESTILA

OBVESTILA ČZS

MALI OGLASI

OSMRTNICE

IZ VSEBINE

VLADO AUGUŠTIN: NEONIKOTINOIDI – ŠE VEDNO NAJVEČJA NEVARNOST ZA ČEBELE

Sodobna kmetijska pridelava zahteva uporabo številnih zaščitnih sredstev. Ob tem izrazu najpogosteje najprej pomislimo na kmetijske pesticide, imenovane fitofarmacevtska sredstva (FFS). Pesticide uporabljamo tudi v lesarstvu, ladjedelništvu, gospodinjstvu, turizmu in celo v športu (npr. igrišča za golf). Po nastanku jih ločimo na naravne in sintetične. Naravni so izolirani iz rastlin, sintetični pa so pridobljeni s sintezo in prav ti lahko ob neustrezni uporabi ogrožajo tako človeka kot tudi okolje …

MAG. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK: ZANIKRN IZDELEK NE BO ŠEL ZA MED

Čebelarji svoj med pogosto podarjamo kot darilo. Vsekakor je to lepo darilo, saj našim obdarovancem z medom podarimo košček zdravja. Pogosto se čebelarji potrudijo in med zavijejo v lepo darilno embalažo. Prav tako pa je tudi pogosto, da čebelarji, ki čebelarijo samo z nekaj panji, svojega medu sploh ne prodajajo, temveč ga podarijo svojim sorodnikom, prijateljem, znancem …

MILAN VAJDA: PRAVNE OMEJITVE PRI POSTAVITVI ČEBELNJAKA

Čebelar pri postavitvi čebelnjaka ali čebelarskega stojišča ni povsem prost. Res je, da mora biti izbrano stojišče primerno za čebele (to je sicer strokovno vprašanje), prav tako pa mora biti izbrano stojišče tudi takšno, da čebelarjenje na njem ne povzroča prepovedane imisije v smislu 75. člena Stvarno pravnega zakonika ali škodne nevarnosti v smislu 133. člena Obligacijskega zakonika …

DR. MOJCA MILAVEC, PROF. DR. JANA ŽEL: NAVZOČNOST IN DOLOČANJE GENSKO SPREMENJENIH ORGANIZMOV

Gensko spremenjeni organizem (GSO) je organizem, katerega genski material je spremenjen s postopki, ki ga spreminjajo drugače, kot to poteka v naravnih razmerah s križanjem ali naravno rekombinacijo. Tako se pri križanju ali naravni rekombinaciji genski material prenaša med sorodnimi organizmi, npr. med dvema vrstama koruze, pri GSO pa je mogoče vnesti genski material tudi iz nesorodnih organizmov, npr. iz bakterije v rastlino …

MARKO BORKO: KOROŠKI ČEBELAR VALENTIN BLANTAR

Koroškega čebelarja iz Podjune na avstrijskem Koroškem Valentina Blantarja smo v okviru strokovne ekskurzije JSSČ v Nemčijo in Avstrijo obiskali septembra lani. Slovenski čebelarji iz Gorenjske in Koroške ga zelo dobro poznajo, saj je zelo dejaven na področju čezmejnega povezovanja in sodelovanja med čebelarskimi društvi. G. Blantar je predsednik Okrajne čebelarske zveze Velikovec, ki združuje 16 društev, med katerimi sta tudi ČD Pliberk in ČD Šmihel, ki je že več kot 30 let pobrateno s ČD Zagorje, ČD Ravne in ČD Peter Močnik iz Maribora. V zvezi s tem smo mu zastavili nekaj vprašanj …

FRANC ŠIVIC: NOVICE IZ SVETA

AVSTRIJA – Gerhard Engleiter, urednik čebelarske revije Biene aktuell, poroča v svojem uvodniku februarske številke o velikih izgubah čebeljih družin v zadnjih mesecih. Te naj bi v nekaterih krajih presegle 50 odstotkov …

ITALIJA – Italijanski znanstveniki priporočajo čebelarjem, naj v času glavne poletne paše, torej ko cveteta lipa in pravi kostanj, izolirajo matico na en del sata (glej fotografijo) in jo pustijo tam zaprto, dokler se ne povali vsa zalega …

NEMČIJA – Dr. Sebastian Spiewok, član uredništva revije Deutshes Bienen Journal, je posla med nemške čebelarje anketo s vprašanji o tem , s kakšnimi tipi panjev čebelarijo, iz kakšnega gradiva so narejeni (plastika ali les), kakšno mero satnikov uporabljajo, ali imajo vgrajene varojne podnice in podobno …

BRANE BORŠTNIK: ČEBELARJEVA OPRAVILA V APRILU

April je mesec, v katerem moramo čebelam nameniti več pozornosti, saj zdaj zamujenega posega ni mogoče preložiti na dan, ko bomo imeli čas. Po mojih izkušnjah je april eden izmed najpomembnejših mesecev glede posegov v panj. Posledice napak, ki jih bomo naredili ta mesec, bodo rojenje in panji s premajhnim številom čebel, zato bodo prazne tudi posode za med ali cvetni prah. April je navadno deževen mesec, kljub temu pa v panju poteka buren razvoj. Dolgoživih čebel ni več, mlade pa že nestrpno čakajo na svoje poslanstvo – na nego zalege, graditev satja in nabiranje nektarja …

MAG. LIDIJA MATAVŽ, DR. VET. MED.: ZGODNJA POMLAD JE OBDOBJE KLINIČNEGA POJAVA RAZLIČNIH BOLEZNI ČEBELJE DRUŽINE

Ta mesec je v čebelji družini, ki je dobro preživela zimo, na več satih že mogoče opaziti zdravo, strnjeno zalego. Zaradi povečanega zaleganja matic čebele aprila potrebujejo obilico čiste, neoporečne vode v neposredni bližini čebelnjaka …

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien