SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

KOMPJUTERSKI OBRAZAC ZA UČLANJIVANJE U SPOSDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.308

SPOS je izradio kompjuterski program (aplikaciju) za svako društvo pčelara pojedinačno, u koju će se ukucavati svi traženi podaci prilikom učlanjivanja u SPOS, i slati SPOS-u. Aplikaciju prati i uputstvo za primenu.

Aplikacija je koncipirana tako da automatski služi i kao interna baza društava pčelara za sve svoje članove koji su istovremeno i članovi SPOS-a. Sadrži sve potrebne rubrike i shodno Pravilniku o registraciji pčelinjaka koji će uskoro biti donet i primenjen, te ćemo za njegovu primenu na ovaj način biti maksimalno spremni. Kad Pravilnik stupi na snagu, svako društvo pčelara će jednostavnim klikom na dugme odštampati kompletan i popunjen obrazac za svakog svog člana. Članovi će ga samo potpisati i takvog ga proslediti SPOS-u, tj. posredno i Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinu. 

Aplikacija je veličine 8,54 MB i možete je preuzeti OVDE (ako kompjuter javlja da ova aplikacija nije bezbedna, znajte da je to samo predostrožnost kompjutera, jer je aplikacija u potpunosti bezbedna i bez virusa, te je možete slobodno otvoriti). Ova aplikacija je namenjena samo Društvu pčelara Aleksinac i u nju NE MOŽETE ukucavati svoje članove, pošto će ovih dana svako društvo na CD-u dobiti verziju programa SAMO za sebe, specifičnu i unikatnu. Ovu verziju (za Aleksinac) stavljamo na sajt samo iz razloga da je "skinete" i isprobate rad na svom računaru, da vidite kako to izgleda, i da je pokrenete shodno posebnom Uputstvu koje se nalazi OVDE, a koje je zapravo PDF dokument, veličine 2,4 MB. Pre otvaranja aplikacije, OBAVEZNO prvo pročitajte ovo Uputstvo za korišćenje. 

Za one kojima je obrazac za učlanjivanje hitno potreban da bi krenuli sa učlanjivanjem a nemaju brzi internet da lako "skinu" ovo uputstvo, OVDE mogu preuzeti samo obrazac za učlanjivanje (bez uputstva za korišćenje kompjuterskog programa) koji je veličine 700 KB. 

Sva društva su dužna da podatke o članovima šalju SPOS-u u ovakvom digitalnom obliku. Ona malobrojnija koja to nikako ne mogu, popuniće papirni obrazac, koji je sastavni deo uputstva. Sve što treba uraditi jeste odštampati stranu 9 iz gore pomenutog Uputstva, te da je popunite i pošaljete SPOS-u, ali isključivo nakon dogovora sa sekretarom SPOS-a, jer bez dogovora on neće primati rukom upisivane spiskove članova. 

Oni koji će bazu članova slati putem CD-a ili mailom, stranu 9 takođe treba da odštampaju, da je popune tokom učlanjenja, a da kasnije podatke pažljivo prekucaju u bazu podataka (aplikaciju), i tako pošalju SPOS-u. Jer, poznato je da se učlanjivanje na skupovima pčelara vrši brzo i nije zgodno, a često je i tehnički nemoguće, ukucavati sve odmah u kompjuter, jer je ponekad teško i obezbediti kompjuter na takvim skupovima. 

I na kraju, još jednom ponavljamo osnovna uputstva o tehničkom načinu učlanjivanja pčelara u SPOS, te i ovo ponovo pročitajte:

Način učlanjivanja: Tokom narednih dana, predsednici društava dobiće poštom CD sa formularom za učlanjivanje i kompletnim uputstvom kako da sprovode učlanjivanje. Nakon popunjavanja formulara, vratićete ga SPOS-u, putem CD-a ili mejlom. Na ovaj način, svako udruženje će dobiti isti formular i moći da formira i svoju bazu podataka. Pošto se ne učlanjuju svi pčelari odjednom, biće omogućeno slanje podataka više puta, preko istog formulara. Dakle, pravilo je da spiskove šaljete u elektronskom obliku (ukucano na kompjuteru u obrazac koji će te dobiti), a izuzetno, udruženja koja ne budu mogla da obezbede kompjuter kako bi učlanjenje sprovela na gore opisani način, isključivo uz dogovor sa sekretarom SPOS-a (011/2458-640), moći će da pošalju spiskove na papiru, ali samo pod uslovom da su urađeni prema formularu koji će biti dostavljen. Naglašavamo da se moraju uneti sve informacije koje se traže u formularu, jer nekompletna prijava ne može da se evidentira. Za ovakvu evidenciju potrebno je da instalirate na kompjuteru program Microsoft Access najmanje iz paketa Office 2000-2003.

Način uplate: Članarina SPOS-u mora da se prenosi ISKLJUČIVO sa računa društva pčelara na račun SPOS-a u Agrobanci: 245-50930-19. I to posebnim nalogom za prenos za članarinu sa časopisom (1400 dinara), posebnim nalogom za prenos za članarinu (800 dinara) i posebnim nalogom za prenos za porodičnu članarinu (500 dinara), što je veoma bitno zbog obračuna PDV-a u knjigovodstvu SPOS-a. Ako uplate vršite običnim nalogom za uplatu (privatno), a ne nalogom za prenos sa računa društva, takve uplate moramo da knjižimo kao pretplatnike na časopis bez obzira na uplaćenu sumu, jer smo dužni da takve, praktično privatne uplate, proknjižimo kroz fiskalnu kasu i da obračunamo odgovarajući porez, što podiže troškove SPOS-a. Ako ipak budete tako radili, svesno gubite članove pretvarajući ih u pretplatnike, a to znači da se oni ne mogu računati u broj članova vašeg društva ili udruženja, i na njihovo ime ne možete ostvarivati nikakve privilegije kao na članove, jer oni takvom uplatom postaju samo pretplatnici na časopis, a ne i članovi SPOS-a.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien