SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

BESPLATNA PREDAVANJA ZA DRUŠTVA PČELARADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.237

Na svojoj poslednjoj sednici, Skupština SPOS-a donela je odluku kojom je obavezala Izvršni odbor SPOS-a da svakom društvu/udruženju pčelara koje je član SPOS-a obezbedi makar jedno besplatno predavanje.

Nakon analize ove odluke, Izvršni odbor je izračunao da bi za njenu realizaciju bilo potrebno preko 1.000.000 dinara (dok bi putne troškove za predavače morala da snose društva pčelara u svakom slučaju), dok nam za sve projekte, nakon odbijanja redovnih nepromenljivih troškova SPOS-a, preostaje samo 1.700.000 dinara. Drugim rečima, na predavanja bi se potrošio milion, i ostalo bi svega 700.000 dinara za sve ostale programske aktivnosti.

Izvršni odbor je saglasan u stavu da se sa tim novcem moglo uraditi nešto mnogo korisnije za pčelare, pre svega u pogledu marketinga na povećanju prodaje meda, ali je na kraju zauzet stav da se odluka Skupštine mora sprovesti, jer ne želimo da nastavljamo "tradiciju" nepoštovanja odluka Skupštine, koja je najviši organ SPOS-a. Izvršni odbor je takođe zauzeo stav da se na narednoj Skupštini svi finansijski aspekti ove akcije moraju prezentovati članovima, i apelovati na to da se odluka modifikuje. SPOS može preko svojih predavača da godišnje obezbedi do 60 besplatnih predavanja pod uslovom da svaki predavač SPOS-a održi po dva besplatna predavanja, pa možda treba razmisliti o tome da promena odluke ide u pravcu obezbeđenja besplatnih predavanja za 2-3 društva na jednoj lokaciji, ili da svako društvo svake treće godine dobije po jedno besplatno predavanje. U svakom slučaju, konačnu odluku o tome za narednu sezonu predavanja doneće najviši organ SPOS-a, a to je Skupština, a na Izvršnom odboru je da tu odluku, kao i sve druge, dosledno sprovede.

Izvršni odbor je pronašao nekoliko načina da potrebnu sumu od 1.000.000 dinara umanji najviše za trećinu, sada je teško tačno projektovati. Svi predavači SPOS-a biće zamoljeni da ove godine umesto obaveznog jednog, održe dva besplatna predavanja. Svaki član Izvršnog odbora preuzeo je na sebe zaduženje da sa svoje teritorije obezbedi bar još po dva predavača koji će održati po jedno besplatno predavanje. Sa time bi smo smanjili broj predavanja koje SPOS mora da plati na stotinak. Sve to, naravno, samo ako naši apeli na predavače urode plodom. Takođe, ovim putem pozivamo sve koji su spremni da održe bar jedno besplatno predavanje, da nam se jave do 20. avgusta 2008. godine.

Da bi ovu akciju pravovremeno pripremili za sezonu predavanja 2008-2009, doneta je odluka da se uputi javni poziv društvima da se prijave ako žele da iskoriste svoje pravo na besplatno predavanje, najkasnije do 20. avgusta 2008. godine, kako bi na vreme pripremili plan realizacije besplatnih predavanja. Oni koji se ne budu prijavili do ovog roka, smatraće se da nisu zainteresovani za besplatno predavanje. Naknadne prijave neće biti moguće, jer plan mora da se hitno napravi i objavi.

Zato pozivamo društva/udruženja pčelara:

1) Apelujemo na svako društvo koje je u mogućnosti, ako to želi i može, da se odrekne prava na besplatno predavanje, kako bi SPOS lakše prevazišao ovu finansijsku krizu. Molimo da nam to pismeno javite.

2) Apelujemo na društva pčelara koja se nalaze u neposrednom okruženju, da pokušaju da se dogovore da se predavanje održi samo u jednom društvu, a da pčelari drugih društava dođu na to zajedničko predavanje. Tako bi smo takođe smanjili troškove. Molimo da nam to pismeno javite.

3) Društva koja žele da ostvare pravo na besplatno predavanje, SPOS-u moraju pismeno da dostave najkasnije do 20. avgusta 2008. spisak od 5 predavača za čija predavanja su zainteresovani. Imate pravo da odaberete bilo koje predavače, nije obavezno da budu sa spiska predavača SPOS-a, ali vam ih SPOS preporučuje. Spisak predavača SPOS-a objavljen je u avgustovskom broju časopisa Pčelar. Potrudićemo se da izađemo u susret vašim željama i da vam obezbedimo predavanje jednog od predavača koje navedete, ako to bude tehnički moguće, ali SPOS ipak zadržava pravo da dodeli i nekog drugog predavača, mada će se to događati samo u izuzetnim slučajevima.

4) Navedite dan u nedelji i tačno vreme održavanja predavanja u kome inače organizujete predavanja, pokušaćemo da vam i tu izađemo u susret.

Nakon obrade pristiglih zahteva, SPOS će vas obavestiti o terminu predavanja.

 

Za Izvršni odbor SPOS-a,
Predsednik SPOS-a,
Dr med Rodoljub Živadinović

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE