SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

НЕЋЕМО УКЛОНИТИ ТЕКСТ ”88% ФАЛСИФИКАТА МЕДА” СА САЈТА СПОСDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.415

СПОС је у четвртак 4. октобра 2023. године добио захтев да уклони са сајта СПОС-а текст ”88% фалсификата меда”. Захтев је послала адвокатска канцеларија односно заступник једне од фирми чији мед није био исправан на анализи коју је спровело Удружење ”Покрет потрошача за квалитет хране”.

Ево текста 88% ФАЛСИФИКАТА МЕДА: кликните ОВДЕ 

 

Ево предметног захтева: 

 

Ево и одговора СПОС-а, који ће бити послат поштом, али га објављујемо и на сајту СПОС-а: 

 

 

З А Ј Е Д Н И Ч К О Ј   А Д В О К А Т С К О Ј   К А Н Ц Е Л А Р И Ј И

М А Р А В И Ћ,   М Р А З Н И Ц А,   Ј О В А Н О В И Ћ,   Д У Г О Њ И Ћ

Ул. Вишеградска бр. 6/11, 11000 Београд

 

О Д Г О В О Р   Н А   М О Л Б У

 

 

КОЈУ ШАЉЕ: САВЕЗ ПЧЕЛАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ из 

                            Београда, ул. Др Агостина  Нета бр. 30 А, матични бр: 07054823,  

                            ПИБ: 100290676, кога заступа председник др мед. Живадиновић

                            Родољуб (у даљем тексту само: СПОС)

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 

          Поштовани,

 

           На основу Ваше молбе упућене СПОС-у којом тражите да у року од 2 дана од дана пријема исте уклонимо текст под насловом „88% ФАЛСИФИКАТА МЕДА“ који је објављен на веб сајту нашег Савеза обавештавамо Вас да означени текст нећемо уклонити.

 

           Најпре Вас обавештавамо да је један од главних циљева СПОС-а током последњих неколико година била борба са „фалсификатима меда“ који се продавао у продавницама и трговинским ланцима широм територије наше земље.

 

          Управо из разлога што успешније борбе против фалсификатора меда, али и других пољопривредних производа (ракије, вина, млека и млечних производа) основан је Кластер „Уједињени за квалитет“ чији је СПОС један од чланова.

 

           Кластер је остварио сарадњу са Удружењем ”Покрет потрошача за квалитет хране” и лабораторијом АНА ЛАБ ДОО из Панчева, те је извршена анализа меда различитих врстa у лабораторији АНА ЛАБ ДОО – лабораторија за испитивање квлалитета и аутентичности хране из Панчева.

 

           Обавештавамо Вас да означена лабораторија поседује све потребне сертификате и стручна знања на основу којих може вршити сертификоване анализе из области утврђивања квалитета и аутентичности хране. Коришћена је акредитована метода, једина која се може користити на територији Србије а да открива све могуће врсте додатих шећера. Не постоји никаква друга адекватна алтернатива у Србији.

 

           Разлог зашто означена лабораторија тренутно није овлашћена од стране надлежног Министарства да врши службене контроле хране, не може утицати на чињеницу да је иста акредитована да врши адекватне анализе из домена утврђивања квалитета и аутентичности хране.

 

          Другим речима, Ви мешате чињеницу поседовања акредитације на основу које се могу вршити анализе квалитета и аутентичности хране са чињеницом поседовања овлашћења на основу којег лабораторија може вршити службену контролу хране. Конкурс за избор овлашћених лабораторија за слање службених узорака од стране инспектора, Министарство спроводи једном у 5 година, сходно закону. У овом случају нису инспектори узимали узорке, па да се они морају слати лабораторијама са листе овлашћених. Узорци су узети од стране акредитованог узоркивача једне лабораторије ког признају и надлежни органи Републике Србије, а урађене у другој лабораторији. Чак и да су узорке узимали инспектори, они не би имали где да их пошаљу него у АНАЛАБ ДОО, јер како рекосмо у Србији не постоји друга акредитована метода која може открити присуство свих врста страних шећера.

 

            СПОС стога нема ни један једини разлог да сумња у резултате анализа које су урађене од стране Удружења ”Покрет потрошача за квалитет хране”, које је комплетну процедуру спровело сходно Закону о заштити потрошача, и анализе објавило јавно, што је његово законско право, опет сходно Закону о заштити потрошача. СПОС-ов портал је само преузео резултате анализа са сајта Удружења ”Покрет потрошача за квалитет хране”, исто што је учинила и већина медија у Србији. Чуди нас да вашој адвокатској канцеларији нису познате одредбе Закона о заштити потрошача, а још више нас чуди Ваш клијент коме би као резиденту Европске уније, права потрошача требала да буду још познатија, јер се на његовој територији примењују много дуже него у Србији.

 

          Предметна анализа меда која није по вољи Вашег властодавца је понављамо урађена, у свему у складу са добијеним сертификатима, од стране лабораторије АНА ЛАБ ДОО из Панчева. Стога ради добијања конкретних информација упућујемо Вас да контактирате исту.

 

            Такође, пре извесног времена, председника СПОС-а позвала је извесна адвокатица телефоном, представљајући се да заступа Вашег властодавца, са захтевом да дође до оригиналних анализа. Прецизно јој је и љубазно објашњено да ће анализе ресорном Министарству сходно позитивним прописима доставити Удружење ”Покрет потрошача за квалитет хране”, те да се обрати Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде сходно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, како би их добила, јер ни СПОС њима не располаже пошто их није наручио СПОС, већ Удружење ”Покрет потрошача за квалитет хране”. Али, пошто сте нас сада иницирали, и ми ћемо се обратити Министарству по истом основу и затражити комплетне анализе, како бисмо их јавно објавили у целости, наравно уз детаљно тумачење стручњака са реномеом и високим стручним знањем.

 

            Без обзира на то да ли је наведена адвокатица из Ваше адвокатске канцеларије или не, нас посебно чуди овакав Ваш захтев, који сматрамо крајње непримереним, те се надамо да више такве захтеве од Вас нећемо добијати. Свом клијенту поручите да се проблеми не решавају покушајима гушења ширења законски објављених информација, већ на сасвим други начин. Ако њему или Вама тај начин није познат, молимо да се обратите адвокатској канцеларији СПОС-а, сигурни смо да ће Вам, уз адекватну надокнаду, цео процес детаљно објаснити.

 

            У Београду, 09.10.2023. године.

__________________________________

                                                                                                                                               Председник СПОС-а

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE