SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

STUDIJSKO PUTOVANJE U SADDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.151

Podsećamo vas da je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) pozvala organizacije civilnog društva i poslovna udruženja da konkurišu za učešće u četvorogodišnjem Projektu javno privatnog dijaloga, koji sprovodi NALED u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike (RSJP), a finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). SPOS i Odbor za zaštitu pčela SPOS-a su konkurisali sa projektom vezanim za javni dijalog sa nadležnima povodom problema trovanja pčela pesticidima u poljoprivredi, i projekat smo i dobili. U sklopu ovog projekta Javno-privatnog dijaloga za razvoj, nedavno je sprovedeno studijsko putovanje o javno-privatnom dijalogu u Pariz (detaljnije OVDE), i u Kopenhagen (detaljnije OVDE), a ovih dana i u SAD. Studijska putovanja su finansirana u celosti iz sredstava projekta, bez bilo kakvih troškova za učesnike za karte i boravak. Sam projekat obuhvata više segmenata, a SPOS je znači, kao što smo pisali OVDE, deo projekta koji se tiče problema trovanja pčela pesticidima u poljoprivredi.

Svrha projekta je pre svega obuka vodećih kadrova SPOS-a po pitanju vođenja javno-privatnog dijaloga sa nadležnim državnim organima, a svrha posete drugim državama jeste da se nauči kako oni to uspešno rade, i kako su pravilnim vođenjem dijaloga sa nadležnima uspeli da svoje sektore unaprede i dovedu ih do sadašnjeg nivoa, tj. da se na iskustvima iz drugih država prikupe informacije i metode za postizanje naših ciljeva u Republici Srbiji.

Put u SAD imao je i nešto širi cilj, posvećen ekonomskom napretku svih sektora koji su dobili projekat NALED-a i USAID-a, a na put u SAD od 1. do 9. juna išli su predstavnici ukupno 6 organizacija koje su ovaj projekat dobile u 2018. i 2019. godini (Agro klaster, Connecting, Udruženje za razvoj preduzetništva, Ponuđači Srbije, Mreža inspektora Srbije, SPOS), ovog puta sa samo po jednim predstavnikom (Miloš Janjić, Deniz Hoti, Milivoje Jovanović, Jovana Predojević, Vesna Polumirac i Rodoljub Živadinović). 

Delegaciju od 23 člana činili su i predstavnici NALED-a i Javne uprave.

 

Predstavnici Javne uprave koji su učestvovali u studijskoj poseti Vašingtonu, Baltimoru i Njujorku su:

 

Nada Milić, Koordinator оdeljenjа za sanitarnu inspekciju Ministarstvа zdravlja

Vuk Radojević, Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Bobana Jakovljević, Odsek za upravljanje biocidnim proizvodima, Ministarstvo zaštite životne sredine

Jelena Milić, Samostalni savetnik za razvoj organske proizvodnje u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Bojana Tošić, Republički sekretarijat za javne politike

Ninoslav Kekić, Republički sekretarijat za javne politike

Dragan Demirović, savetnik ministra, Ministarstvo finansija 

Ana Jović, savetnica ministra, Ministarstvo finansija 

Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave, Sektor za informacione i komunikacione tehnologije  

Vladimir Marinković, narodni poslanik i potpredsednik Narodne Skupštine Republike Srbije, ekonomski kokus 

Katarina Rakić, narodna poslanica Narodne Skupštine Republike Srbije, ekonomski kokus 

 

Predstavnici NALED-a koji su učestvovali u studijskoj poseti su:

 

Violeta Jovanović, izvršni direktor, NALED 

Jelena Bojović, direktorka za regulatornu reformu, NALED 

Milica Stefanović, direktorka za komunikacije i razvoj, NALED 

Irena Đorđević, saradnica za istraživanja, NALED 

Dušan Vasiljević, NALED 

Marko Stanojević, direktor operative, NALED 

 

Sa nama je kao više nego dragoceni saradnik i svojevrsni vodič bio i Daniel Berg, doskorašnji direktor Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 2015. do 2018. godine, čija su iskustva i dobri saveti bili više nego dobrodošli. 

 

NALED je veoma studiozno, posvećeno i profesionalno pristupio organizaciji ovog studijskog putovanja i omogućio svim učesnicima vrhunske sagovornike iz vrhunskih institucija i organizacija u Vašingtonu, Baltimoru i Njujorku. Gusta satnica u potpunosti je ispoštovana, čak je razgovor obavljen i sa neplaniranim sagovornicima, što je maksimalno korisno okupiralo boravak delegacije u SAD. 

Izuzetno korisne sastanke sa brojnim novim informacijama o javno privatnom dijalogu na svim nivoima, dobili smo u svakoj od posećenih institucija i organizacija, bez izuzetka. 

Sastanci su obavljeni u centralama USAID-a, Privredne komore SAD-a, Svetske banke, Centra za razvoj malih i srednjih preduzeća i tehnologije Univerziteta Merilenda, Ministarstva trgovine Merilenda, srpskog kokusa u Kongresu SAD-a, Peterson instituta za međunarodnu ekonomiju, Cardno-a, Ujedinjenih nacija, Partnerstva za grad Njujork, Privredne komore Bruklina i Generalnog konzulata Srbije u Njujorku. 

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je nezavisna agencija federalne vlade, kojom upravlja administrator koga postavlja predsednik SAD. USAID obezbeđuje ekonomsku i humanitarnu pomoć u celom svetu, a opšte smernice u spoljnoj politici dobija od Državnog sekretara (ministra spoljnih poslova). Sastanak je organizovan sa šefom odeljenja za Evropu i Evroaziju (David Reside). Sastanak je bio veoma otvoren, opušten i koristan. Naišli smo na puno razumevanje za sve naše probleme. 

Privredna komora SAD-a je najveća poslovna organizacija na svetu koja zastupa interese više od 3 miliona preduzeća svih veličina, sektora i regiona. Članovi Komore kreću se od malih prodavnica i lokalnih komora do vodećih industrijskih udruženja i velikih korporacija. 

Svetska banka je međunarodna organizacija, osnovana decembra 1945. godine koja je odgovorna za obezbeđivanje finansija i davanje saveta zemlјama kako bi se povećao ekonomski razvoj i smanjilo siromaštvo, ali i očuvale međunarodne investicije. Sedište se nalazi u Vašingtonu, a lokalne kancelarije postoje u 124 zemlјe. Organizovana je i zajednička radna večera sa našim ambasadorom u SAD Đerđom Matkovićem i njegovim saradnicima, kao i predstavnicima Svetske banke. 

Centar za razvoj malih preduzeća Univerziteta Merilend nudi individualizovane konsultacije, od početne ideje do osnivanja preduzeća, sveobuhvatnu obuku za one koji počinju da se bave preduzetništvom, sa iskusnim ekspertima po niskoj ceni ili potpuno besplatno. Mreža pruža vlasnicima malih preduzeća iz Merilenda pristup pouzdanim poslovnim savetnicima koji imaju iskustva u pokretanju i rastu poslovanja. 

Ministarstvo trgovine države Merilend u Baltimoru je zapravo primarna državna agencija za ekonomski razvoj, stimuliše privatne investicije i otvara nova radna mesta privlačeći nove biznise, ohrabrujući širenje i zadržavanje postojećih kompanija, i obezbeđujući obuku radne snage i finansijsku pomoć kompanijama iz Merilenda. 

Sledeći sastanak održan je u Kongresu SAD-a. Kongresni kokus je grupa članova Kongresa Sjedinjenih Američkih Država koja se sastaje kako bi se ostvarili zajednički zakonodavni ciljevi. Cilj srpsko-američkog kokusa jeste unapređenje odnosa Srbije i SAD kroz saradnju na svim poljima. 

Peterson institut za međunarodnu ekonomiju (PIIE) je privatna, nestranačka, neprofitna institucija posvećena rigoroznoj, intelektualno otvorenoj i dubokoj studiji i raspravi o međunarodnoj ekonomskoj politici. Misija je da identifikuje i analizira važna pitanja kako bi globalizacija bila korisna i održiva za ljude u Sjedinjenim Državama i u svetu i da razvije i komunicira praktične nove pristupe za rešavanje izazova s kojima se suočava globalna ekonomija. 

Cardno je profesionalna kompanija za infrastrukturu i usluge u oblasti životne sredine, sa specijalizacijom u oblasti razvoja i unapređenja fizičke i društvene infrastrukture za zajednice širom sveta. Cardno obuhvata vodeće stručnjake koji planiraju, osmišljavaju, rukovode i realizuju održive projekte i programe za zajednice. Održana je i praktična radionica javno-privatnog dijaloga u kojoj su učestvovali svi učesnici studijske posete, osim učesnika iz NALED-a, koja je bila više nego zanimljiva i korisna, posebno njena analiza na kraju. 

Primljeni smo i u Ujedinjenim nacijama. UN su međuvladina organizacija zadužena za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, razvijanje prijateljskih odnosa među državama, ostvarivanje međunarodne saradnje i centar za usklađivanje delovanja nacija. 

Partnerstvo za grad Njujork predstavlja poslovno rukovodstvo grada i njegove najveće poslodavce u privatnom sektoru. PFNIC radi sa vladinim i neprofitnim sektorom u cilju promovisanja ekonomskog rasta i održavanja pozicije grada kao globalnog centra trgovine i inovacija. 

Privredna komora Bruklina je najveća i najbrže rastuća privredna komora u Njujorku. Komora promoviše ekonomski razvoj preko okruga i služi kao zastupnik za svoje članice. Ovaj sastanak bio je više nego zanimljiv, jednostavno rečeno fantastičan, jer smo čuli mnoge za nas neobične stvari, a sa druge strane tako logične i životne. 

Na kraju je organizovana radna večera sa konzulkom Srbije u Njujorku Mirjanom Živković i njenim saradnicima. 

 

Članovi delegacije i predstavnik SPOS-a stekli su nova saznanja i prikupili podatke koji će im pomoći u realizaciji ciljeva javno privatnog dijaloga, gde svaka od organizacija učesnica ovog projekta ima svoj uži jasan cilj. Pored trenutne borbe za sprečavanje trovanja pčela, stečena znanja su apsolutno primenljiva i na sve druge oblasti borbe za kvalitetnija zakonska rešenja u Srbiji, i to je najveća prednost ovog projekta NALED-a i USAID-a koji je dodeljen i SPOS-u, jer je SPOS značajno podigaon svoj kapacitet za sve vrste odnosa sa nadležnim institucijama i državnim organima. 

Dugujemo ogromnu zahvalnost NALED-u i USAID-u na svemu što su činili za SPOS i pre dobijanja ovog projekta, i tokom njega. Informacije do kojih smo došli tokom saradnje sa njima, značajno su unapredile rad SPOS-a i usmerile ga ka zdravom ekonomskom pravcu razvoja. Sve te više nego dragocene informacije i pozitivne primere koje smo usvojili tokom saradnje garantuju SPOS-u dalji uspešan razvoj. NALED je godinama unazad bio primer za SPOS šta znači ozbiljan i odgovoran rad, te nam je zvezda vodilja kojoj težimo na našem razvojnom putu. NALED nam je krucijalno pomogao u procesu pravilnog izbora lokacije za naš Pogon, dao nam dobronamerne smernice i učinio nas jačim i snažnijim na našem putu. USAID ističemo posebno, iako do sada SPOS nikada nije dobio konkretnu finansijsku pomoć od USAID-a za svoje aktivnosti osim projekta borbe protiv trovanja pčela, ali je zato izvršio blagodatni višekratni transfer znanja SPOS-u koji zaista nema cenu, niti mu se može odrediti vrednost, jer je neizmerna. Osvešćenje koje smo doživeli upoznajući se sa zdravim poslovanjem američke ekonomske zajednice od 2009. godine do danas, ukazalo nam je pravi put kojim treba ići, potkovan znanjem i iskustvima drugih, i možemo slobodno reći da SPOS nikada ne bi došao dovde u svojim aktivnostima, niti u gradnji sopstvenog Pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „Naš med“ doo, da nije bilo svog tog znanja koje smo dobili zahvaljujući sistemskim aktivnostima USAID-a. 

Zbog svega navedenog, predstavnici SPOS-a duguju neizmernu zahvalnost NALED-u koji je predvodio ovu besprekorno sprovedenu posetu, bez njih sticanje novih i važnih informacija ne bi bilo moguće ni blizu u ovom obimu. Njihova posvećenost poslu još jednom je došla do punog izražaja. NALED i USAID zaslužuju svu našu zahvalnost za stečena znanja. Pored toga, NALED je ovom posetom obezbedio kontakt sa institucijama kojima SPOS nikada ne bi mogao da ima pristup. 

Na kraju, želimo da se zahvalimo svim učesnicima studijske posete na divnoj razmeni znanja i iskustava koju smo svi doživeli, jer u Srbiji ne bismo imali takvu priliku, kao i na svom kvalitetnom zajednički provedenom vremenu. Zadovoljstvo je upoznati i poznavati takve ljude… hvala im na podršci i saradnji… 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien