• 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

 

POGON ZA PRIKUPLJANJE I PLASMAN MEDA PČELARA SPOS-a „NAŠ MED“ DOO

 

 

              Marta 1977. godine u SPOS-ovom časopisu „Pčelar“ objavljen je tekst pod nazivom „VREME JE DA SE KRENE“, u kome autor Zoran Kovačević sa Hvara ukazuje na potrebu zajedničkog plasmana i marketinga meda svih pčelara SFRJ. Od tada do konkretnog početka realizacije prošlo je punih 40 godina. Tek 2005. godine se ideja ponovo rodila, jer nismo tada ni znali za navedeni tekst, i to među našom delegacijom na Kongresu Apimondije u Dablinu u Irskoj, kada smo videli kako su drugi pčelarski savezi organizovani, i tada smo shvatili šta mi sve zapravo možemo da uradimo, samo ako želimo.

             SPOS je 31. jula 2017. godine osnovao POGON ZA PRIKUPLJANJE I PLASMAN MEDA PČELARA SPOS-a „NAŠ MED“ DOO (detaljnije OVDE). 

             Izvršni odbor SPOS-a doneo je odluku o ovoj velikoj investiciji iz krajnje nužde. Jer, iz godine u godinu, pojedini otkupljivači meda postaju sve nekorektniji, nude nam cene meda koje su manje od onih koje je realno moguće postići na tržištu, te je jedini logičan put za osiguranje pouzdane budućnosti – gradnja sopstvenog pogona za plasman meda članova SPOS-a! Plasiranje meda bez posrednika, omogućiće maksimalnu moguću cenu meda, shodno tržišnim uslovima. 

             SPOS je u saradnji sa opštinom Rača, gde će se Pogon graditi, obezbedio oko 400.000 evra za gradnju, što nije dovoljno i za završetak gradnje, te je pokrenuo kampanju za obezbeđivanje donacija od članstva (OVDE). Molimo vas da DETALJNO pročitate navedeni link, i postupite po sopstvenoj savesti i postojanju ili nepostojanju želje za osiguranjem budućnosti vašeg sopstvenog biznisa. 

             Nadzorni odbor Pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „Naš med“ doo, zaključio je da će ova generacija pčelara SPOS-a podneti najveći teret oko gradnje pogona, te da oni pčelari koji su kontinuirano iz godine u godinu članovi SPOS-a, moraju imati prednost u plasmanu meda, kada pogon bude počeo sa radom (detaljnije OVDE). 

             Dana 14. marta 2018. raspisan je Javni poziv za dostavljanje ponuda za izbor izvođača radova na izgradnji objekta „Pogon za prikupljanje i plasman meda“ na teritoriji opštine Rača (OVDE), kada smo zamolili i pčelare da animiraju sve firme čije vlasnike dobro znaju kao pouzdane i odgovorne, da se jave. 

             U petak, 1. juna 2018. godine, izabran je izvođač radova na gradnji Pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „Naš med“ doo, po ceni od 98.500.000 dinara (833.988,81 evra bez PDV), detalji OVDE. Ugovor sa izvođačem radova potpisan je 16. juna 2018. godine, detaljnije OVDE

             U ponedeljak, 25. juna 2018. godine, položen je kamen temeljac za Pogon, u prisustvu predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislava Nedimovića, ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku Slavice Đukić Dejanović, izvršne direktorke NALED-a Violete Jovanović i predsednika SPOS-a Rodoljuba Živadinovića (reportažu sa ceremonije, sa snimkom svih govora, pogledajte OVDE). 

             Radovi na gradnji Pogona započeti su 23. jula 2018. godine, detaljnije OVDE.

             Javni poziv za dostavljanje ponuda za isporuku i ugradnju opreme u objekat Pogona raspisan je 1. septembra 2018. godine, detalje pogledajte OVDE. Izbor ponuđača je u toku.

             Dokle se stiglo sa gradnjom Pogona do 22. oktobra 2018. godine možete pogledati OVDE.

              Kako je i najavljeno na poslednjoj Skupštini SPOS-a, SPOS mora da uzme kredit za gradnju Pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „Naš med“ doo, kako bi kompletirao finansijsku konstrukciju za izgradnju Pogona, jer je nerealno očekivati ovoliku podršku opštine Rača, a nemati učešće SPOS-a i donacija pčelara SPOS-a u finansijskoj konstrukciji. Opština Rača do sada je obezbedila 80 miliona dinara gotovine plus 15 miliona (15.041.300) kroz plac od jednog hektara i potrebne komunalne priključke, SPOS je do sada uplatio 5 miliona dinara, a pčelari su do sada donirali 6,65 miliona dinara (6.653.892,51). SPOS je u međuvremenu kontaktirao 17 banaka radi dobijanja kredita. Nenadmašivo najbolje uslove je ponudila Banka Poštanska štedionica, te je nakon jednoglasne odluke IO SPOS-a, predsednik SPOS-a 28. septembra 2018. godine potpisao Ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 35.525.370 dinara (što je 300.000 evra po tadašnjem srednjem kursu NBS).

              Uslovi dobijenog kredita su sledeći: Grejs period je godinu dana, početak otplate kredita je od 1. novembra 2019. godine. Rok vraćanja kredita je 10 godina nakon isteka grejs perioda. Otplata kredita vrši se u mesečnim ratama. Kredit može da se vrati u svakom trenutku, bez ikakve naknade banci. Novac će biti prebačen SPOS-u nakon što „Naš med“ doo utroši sopstvenih 50 miliona dinara plaćanjem izvođača radova na gradnji Pogona. 

              Kamatna stopa je 2,65% plus šestomesečni EURIBOR, koji je inače trenutno negativan (-0,27%), te na dan potpisivanja kredita nominalna kamatna stopa iznosi samo 2,38% godišnje. Ukupna kamata koju će SPOS da isplati banci tokom narednih 11 godina iznosi 44.412,94 evra. Ukupni troškovi kredita van kamate iznose 6.486,17 evra. 

              To znači da će SPOS na ime uzetih 300.000 evra, na kraju imati ukupni trošak kredita i kamate u visini od 50.899,11 evra, što je samo 4.627 evra po godini. Toliko je, da podsetimo, SPOS plaćao zakup poslovnog prostora, dok nije kupio sopstveni poslovni prostor, i uzeo kredit na 5 godina, u kome je godišnje vraćao upravo onoliko novca banci, koliko je ranije plaćao zakup. Taj kredit je vraćen pre 3 godine, i sada uzimamo novi kredit koji će nam obezbediti naše učešće u gradnji Pogona sa godišnjom kamatom koja iznosi koliko i nekadašnji zakup poslovnog prostora SPOS. Pogon „Naš med“ doo će nakon početka rada i pune konsolidacije, ovaj novac (350.899,11 evra) morati da vrati SPOS-u na pogodan način. 

              Banka Poštanska štedionica je prihvatila hipoteku nad poslovnim prostorom SPOS-a, kao i hipoteku nad placem na kome se gradi Pogon kao i nad Pogonom u izgradnji, jer da nije prihvatila pogon u izgradnji, ne bismo imali mogućnosti da nađemo dovoljno sredstava obezbeđenja za uzimanje kredita, i to je glavna povoljnost, pored izuzetne kamatne stope, koju je Banka Poštanska štedionica obezbedila SPOS-u, na čemu joj se zahvaljujemo, jer je Izvršni odbor banke odlično prepoznao šta, kako i na koji način radimo. 

              Znači, do sada je za gradnju Pogona obezbeđeno u novcu, kao i u materijalnim dobrima (plac i komunalni priključci) ukupno 142.220.562,51 dinara, što je dovoljno za gradnju Pogona i procenjujemo za veći deo opreme koja je neophodna da bi Pogon proradio.

              ALI, treba nabaviti kamion, finansirati uvođenje HACCP, sertifikaciju, dobijanje potrebnih dozvola za rad, obuku radnika, probni rad… procenjuje se da će Pogon početi sa radom krajem 2019. godine, te je dotle potrebno finansirati i troškove održavanja (koje stručni konsultanti procenjuju na oko 60.000 evra godišnje), plate zaposlenih… Fiksne troškove smo svakako sveli na minimum, jer je projektom predviđeno da se recimo grejanje Pogona obavlja toplotnom pumpom, što je najjeftinije moguće grejanje. Dok se svi uslovi ne steknu i ne dobiju potrebni sertifikati i dozvole za rad, Pogon treba finansirati dok obrt meda ne bude pokrio troškove održavanja. Zato je neophodno da pčelari koji nameravaju da preko našeg zajedničkog Pogona plasiraju med, a još uvek nisu novčano pomogli gradnju Pogona, nastave da pomažu Pogon svojim donacijama na već opisani način (kako to možete učiniti – pročitajte OVDE). Jer, bez sopstvenog Pogona za plasman meda, pčelari SPOS-a nemaju budućnost, posebno kada sagledamo trenutno poslovno okruženje, kao i trendove poslovanja. Zato Pogon NEMA alternativu.

              Zahvaljujemo se opštini Rača i Vladi Republike Srbije, posebno predsedniku opštine Rača Nenadu Savkoviću i članu opštinskog veća Aleksandru Seniću, a naročitu zahvalnost dugujemo predsednici Vlade Ani Brnabić i ministru poljoprivrede Branislavu Nedimoviću, koji su sve vreme podržavali ovaj projekat SPOS-a, imajući poverenje u nas na osnovu naših dosadašnjih rezultata kao i dobrih namera koje stoje iza pčelara Srbije. 

Idemo dalje! 

 

1

POGON KONACNO RESENJE

render med 1 23 03 2018

render med 2 23 03 2018

render med 3 23 03 2018

render med 4 23 03 2018

nas med

Izrada sajta Tirien